زیباست زندگانی در انتظار جانان

0

زیباست زندگانی در انتظار جانان

زیباتر آنکه بینی آن گلعذار جانان

خوش حال عاشقانه با شوق او ترانه

خوش باشد این زمانه خوشتر بهار جانان

خوش آنکه دل رهاید تا دوست پر گشاید

دلکش تر آنکه آید دل بر کنار جانان

ناب است خوشه چینی با یار نازنینی

بهتر از آنکه بینی جان در دیار جانان

سخت است غم فزودن با دلستان نبودن

صعب است زنده بودن در شام تار جانان

حیف است این دل و جان گردد بر او نه قربان

بیهوده عمر انسان جز بر مدار جانان

بیراهه است راهی جز او ره تباهی

هست بهترین پناهی بودن حصار جانان

خوب است صحبت یار شیرین محبّت یار

پاک است تربت یار در رهگذار جانان

حقّا که رهروانی دارد به جانفشانی

باشد چه عاشقانی شب زنده دار جانان

نیکوست حال یاران با شوق وصل جانان

نیکوتر است دوران در روزگار جانان

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!