نگاهي به اختلاف‌نظر مسلمانان، مسيحيان و يهود در هويت رهبر موعود الهي

0
monjee.jpg

اختلاف نظر مسلمانان، مسيحيان و يهود در هويت رهبر موعود الهي و در هويت شخصي كه خداي متعال به دست وي، رخداد بزرگي را كه انتظار مي رود، به اجرا مي گذارد، اختلاف نظر است.

 

 

 

مسلمانان، يهوديان و مسيحيان نظر گوناگوني در امتي كه رهبر بزرگ الهي، از آن است و شريعت الهي كه بدان عمل مي كند، دارند .
همگي مسلمانان معتقدند وي از ذريه ي اسماعيل و از فرزندان محمد (ص) خاتم انبيا و از نوادگان فاطمه (س) دختر پيامبر است و امت اين رهبر[موعود، امت محمد (ص) و آيينش، شريعت محمد (ص) است.
مسلمانان در اين باره به احاديث معتبر از پيامبر اعظم (ص) رجوع مي‌كنند. به عنوان نمونه ابي داود و ابن ماجه و ابن حنبل و طبراني از قول پيامبر روايت كرده‌اند كه فرمود: «اگر از دهر (دنيا) جز يك روز باقي نمانده باشد، خداوند مردي از اهل بيتم را بر مي‌انگيزاند كه زمين را چنان كه پر از ستم شده است ، پر از عدل و داد خواهد كرد.»
همچنين شيعيان به حديث ديگري از پيامبر (ص) در اين خصوص استناد مي‌كنند كه فرمود: «مهدي از عترت من، از فرزندان فاطمه است».
اما يهود و مسيحيان معتقدند كه وي از ذريه اسحاق، از فرزندان يعقوب و از نوادگان داود است. همچنين مسيحيان نيز مي‌گويند: اين رهبر موعود اسراييلي، مسيح، عيسي بن مريم است كه به دست يهود كشته شد. خداي متعال، وي را زنده كرد و از ميان مردگان برانگيزاند و به آسمانش برد و در آخر دنيا، وي را مي فرستد تا توسط وي، وعده‌اش را تحقق بخشد.
اختلاف يهوديان با مسلمانان و مسيحيان البته در زنده بودن يا نبودن منجي آخرالزمان نيز هست. آنها معتقدند كه رهبر و موعود مژده داده شده، هنوز زاده نشده است.
در كتب عهد عتيق، آيه 20 اصحاح، سوره 17، سفر تكوين (پيدايش) به وعده خداي متعال به اسماعيل اشاره دارد: «اي اسماعيل! سخنت را درباره ي وي (رهبر موعود) شنيدم. منم آن كه مباركش مي گردانم و رشدش مي‌دهم و توانش را بسيار بسيار مي‌كنم و دوازده رهبر مي‌زايد و امت عظيمي قرارش مي‌دهم».
«حنان ايل» مفسر يهودي در حاشيه‌اي بر اين آيه مي‌گويد: از پيش‌گويي اين آيه، 2337 سال گذشت تا عرب (سلاله اسماعيل) با ظهور اسلام در سال 624 ميلادي، امتي عظيم شوند. در اين مدت، اسماعيل مشتاقانه منتظر بود وعده الهي حقق شود و عرب بر عالم چيره شوند. ولي ما كه ذريه اسحاق هستيم، تحقق وعده الهي كه به ما داده شده بود، به سبب گناهانمان، به تأخير افتاد، اما حتما وعده الهي، در آينده محقق خواهد شد. پس نبايد نوميد شويم.
همچنين در سفر اشعيا 111 آمده است: «از تنه «يسي» شكوفه مي‌رويد و از ريشه‌اش، شاخه سبز مي‌شود. روح پروردگار، روح حكمت و هوشمندي، روح مشورت و توان، روح معرفت و ترس از پروردگار، بر «يسي» مستقر مي‌شود و شادي‌اش در تقواي پروردگار خواهد بود. به آنچه چشمانش مي‌بيند، قضاوت نخواهد كرد و به آنچه گوش‌هايش مي‌شنود، حكم نخواهد كرد. براي مسكينان، به عدل قضاوت مي‌كند و براي بينوايان زمين، به انصاف حكم مي‌كنند. با دهان و زبانش، زمين را مجازات خواهد كرد و به نفسي كه از ميان لبانش بيرون مي شود، منافق را مي‌ميراند. او لباس نيكي مي‌پوشد و كمربند امانت‌داري مي‌بندد. در نتيجه و در پرتو حكومت عادلانه‌اش، گرگ با ميش خواهد زيست و پلنگ در كنار بره خواهد نشست و گوساله و شير درنده همدم خواهند شد و همه حيوانات با هم چرا خواهند كرد و بچه خردسالي، همگي را خواهد راند. گاو و خرس با هم به مرتع خواهند رفت و كره‌هاشان كنار هم خواهند بود. شير درنده مثل گاو، علف خواهد خورد و كودك شيرخواره در امنيت كنار لانه ماربازي خواهد كرد و بچه خردسال، دستش را داخل لانه افعي مي‌كند و بدو آسيبي نمي‌رسد. در هر كوه قدسي، آدميان اذيت نمي‌شوند و بدي نخواهند كرد؛ زيرا زمين، از معرفت پروردگار پر خواهد شد، چنانكه دريا از آب پر است. در آن روز، اصل و نسب «يسي» پرچم‌دار هدايت امت خواهد بود و همگي مردم، زير پرچم وي خواهند آمد و بدو نظر خواهند داشت و جايگاه «يسي» رفيع خواهد شد.»
آيا رهبر موعود از فرزندان اسحاق يا اسماعيل است؟ تفصيل سخن در اختلاف مسلمانان و مسيحيان و يهود، با تحقيق در اين مسأله ممكن است: پيامبري كه امي‌ها (مردم يا اهالي ام‌القري كه همان مكه است) منتظر اويند، عيسي (ع) است يا محمد (ص)؟ وارث ابدي امامت ابراهيم (ع) كيست؟ آيا اسماعيل و ذريه برگزيده وي هستند يا اسحاق و فرزندان برگزيده او؟ و رهبر الهي كه بي آنكه گناهي كرده باشد، كشته مي‌شود و كشتن وي سبب هدايت بسياري خواهد شد، كيست؟ چنان كه كشته شدن وي سبب حفظ و نشر دين مي‌شود و نسلي از ذريه او، روزگار درازي خواهند زيست و آينده روشن تاريخ بشريت، به دست آنان محقق خواهد شد.
علماي مسلمان و بسياري از علماي يهودي و مسيحي، درباره «رهبر موعود از نسل كيست» و «پيامبر آخرالزمان كيست» بحث كرده و پيروي خود از پيامبر و اهل بيتش را اعلام كرده‌اند.
درباره «كشته شدن رهبر موعود»، مسيحيان پيرو «پولس» به تفسير متوني پرداخته‌اند كه از مرد دردها و رنج‌ها سخن مي‌گويد و چنانكه قوچ ذبح مي‌شود، كشته خواهد شد. اينان معتقدند وي عيسي بن مريم است؛ اما تطبيق متون، متناسب با او نيست. زيرا عيسي، ذريه و نسلي نداشت كه روزگار دراز يا كوتاهي زندگي كنند.

 

خبرگزاري فارس

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!