کي رسد تا که به ما پرتو نورت برسد

0
کي رسد تا که به ما پرتو نورت برسد
به جهان رخ بنمايي و ظهورت برسد

کي رسد لحظه ديدار خوش حضرت تو
وصل شيرين و پر از شادي و شورت برسد

کي رسي زين سفر دور و درازت به ميان
آخر اين سفر و هجرت دورت برسد

کي رسد آن خبر خوب قيام و پس از آن
دولت مهر پر از نور و سرورت برسد

کي چو باران به زمين رحمت حق افشاني
نعمت بي حد و آن لطف وفورت برسد

کي رسد تا که کني زنده دل و جان مرا
دل غمگين مرا اذن حضورت برسد

آخر اي منجي انسان به جهان روي نما
کاش آن عصر پر از شور و شعورت برسد

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!