يارب از رحمت خود نصر عياني بفرست

0
يارب از رحمت خود نصر عياني بفرست
پرچم هادي و بر حقّ يماني بفرست

کام دل تلخ شد از فتنه و بيداد زمان
رفته آرام دلم راحت جاني بفرست

شده آکنده زمين هر طرف از جور و ستم
پر شده هر طرف از فتنه اماني بفرست

شده مردم همگي در عطش منجي خويش
شده خشکيده لبان آب رواني بفرست

يارب آخر برهان خانه ز دجّال زمان
بهر شيطان صفتان تير و کماني بفرست

خبري آخر از آن يار سفر کرده بيار
زان عزيز دل ما نام و نشاني بفرست

عاقبت دولت حضرت برسان روي زمين
شمّه اي از گذر باغ معاني بفرست

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید