بازی دو سر باخت! (نگاهی به مستند …) -بخش هشتم

0

با پذیرفتن این دیدگاه، گرچه مجدداً خباثت « تشکیلات فراماسونری » و تلاش آن برای به حکومت رساندن « دجال »، موجب جبهه گیری مسلمانان علیه این « تشکیلات » می گردد، اما با تقویت این پندار که « فراماسونری » خودش دجال نیست و برای زمینه سازی ظهور دجال، الزاماً باید تا زمان ظهور « دجال » دوام بیاورد (تا بتوان آن را زمینه ساز ظهور دجال پنداشت!)، امید به نابودی « فراماسونری » کمرنگ تر خواهد شد؛ چرا که اگر

 

 

 

 

 

 

عذر بدتر از گناه!

 

اما موضوع هنگامی تلخ تر می گردد که بدانیم تمامی جنجال ها و هیاهوی چند ماه اخیر که به همت برادران محترم وبسایت « ردپا کلیپ » استارت زده شده است، نه به دلیل اختلافات عمیق و بنیادین، بلکه به دلیل اختلاف نظری بسیار کوچک بوده است!!!

 

نکته ی جالب این که برادر محترم جناب آقای « قنبریان » در فیلم « فراماسونری دجال آخرالزمان نیست » صراحتاً بیان می کنند که از نظر ایشان « فراماسونری » « دجال » آخرالزمان نیست، بلکه « زمینه ساز » خروج « دجال » است!!!

 

 

دانلود و مشاهده ی این بخش از مستند « فراماسونری دجال آخرالزمان نیست! »

لینک کمکی

 

متاسفانه این مسئله بسیار تأسف آور و ناراحت کننده است که به دلیل یک اختلاف نظر کوچک، برادران « ردپا کلیپ » غوغا و جنجال به راه انداخته و تمرکز دوستان و همراهان را به هم زده اند!

 

جالب این که وبسایت محترم « ردپا کلیپ » در اکثر موارد با وبسایت « وعده ی صادق » هم نظر بوده است که از آن جمله می توان به پذیرفتن خباثت « فراماسونری جهانی »، وجود نقشه ای منسجم و دقیق برای بسط حکومت جهانی شیطانی، لزوم مقابله با نقشه های شوم فراماسونری جهانی  و … اشاره کرد! جالب تر این که حتی جناب آقای « قنبریان » در سخنرانی خود و در زمان ارایه ی نظریه خودشان نیز از تعداد زیادی از تصاویر مقالات وبسایت « وعده ی صادق » بهره جسته اند!

 

تنها اختلاف نظر وبسایت « ردپا کلیپ » با « وعده ی صادق »، در این موضوع است که از نظر برادران « ردپا کلیپ »، « فراماسونری» خود « دجال » نیست، بلکه « زمینه ساز ظهور » « دجال » می باشد و با فعالیت های خود زمینه را برای خروج « دجال » فراهم می آورد!!!

 

یعنی این عزیزان در مورد هیچ بخشی از سلسله مقالات « وعده ی صادق » پیرامون « فراماسونری » (اعم از « فراماسونری دجال آخرالزمان »، « جهان در سیطره ی دجال، ایران جزیره ی امید » و …) که حدود 450 صفحه می شوند، اختلاف نظر چندانی با وبسایت « وعده ی صادق » ندارند، بلکه تمامی این اختلافات و جنجال ها بر سر تنها 26 صفحه از مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان » می باشد، نه حتی بقیه ی 231 صفحه ی آن!!!

 

 

متاسفانه بر سر این اختلاف نظر، نسبت هایی مانند « برخورد گزینشی با روایات »، « تلاش برای جذب مخاطب به هر نحو »، « حذف عمدی روایات » و … به نویسنده ی این مقالات داده شده است و حتی لحن نامناسب جناب آقای « قنبریان » و بی تدبیری دوستان « ردپا کلیپ » موجب شد تا تعدادی از مخاطبان محترم و عزیز دچار « شک » و « دودلی » و « بدبینی » نسبت به موضوعات مطرح شده پیرامون « فراماسونری » گردند! در واقع این اقدام نسنجیده ی دوستان « ردپا کلیپ » موجب گردبد تا بیش از آن که نکات مثبت و وجه اشتراک نظرات وبسایت های « وعده ی صادق » و « ردپا کلیپ » به چشم آید، نقاط ضعف و مورد اختلاف دو وبسایت در نظر مخاطبان محترم وبسایت های فرهنگی – مذهبی، برجسته گردد!!!

 

نظرات دو وبسایت « وعده ی صادق » و « ردپا کلیپ » از حیث شباهت و تفاوت، همچون دو شاخه از یک درخت مشترک هستند که از جهات مختلف با یکدیگر همخوانی و همراهی دارند و تنها اختلافات کوچکی دارند؛ اما متاسفانه برادران وبسایت « ردپا کلیپ »، به جای حرس کردن شاخه ی مغایر با نظرشان، به قطع تنه ی درخت مبادرت ورزیده اند که نتیجه ی آن، درنهایت به آسیب دیدن هر دو شاخه (نظریه)!!! ختم می گردد!

 

بدین ترتیب بیان این که « فراماسونری » دجال آخرالزمان نیست، بلکه زمینه ساز خروج دجال است، در ابتدای فیلم « فراماسونری دجال آخرالزمان نیست! » عذر بدتر از گناه است و تدبیر نامناسب برادران محترم وبسایت « ردپا کلیپ » را نشان می دهد. چرا که اختلاف نظر دیدگاه ها در حدی نیست که موجب به راه انداختن چنین جو نامناسبی شود.

 

حدود 6 ماه از زمان انتشار فیلم « فراماسونری دجال آخرالزمان نیست » می گذرد. متاسفانه علی رغم صبر و سکوت و سپس تذکرهای کوتاه به برادران « ردپا کلیپ » در فروم « بیداری اندیشه » به منظور ممانعت از تشدید اختلاف نظرها و جلوگیری از سردرگمی مخاطبان، متاسفانه این عزیزان به انتشار مطالب خود که با لحنی نامناسب به نقد مقالات « وعده ی صادق » پرداخته بود، اهتمام ورزیدند و حتی تلاش کوچکی در جهت تعدیل این طرز برخورد خود ننمودند. این ها همه در حالی است که عملاً اختلاف تظر عمده ای وجود ندارد.

 

در هر حال، این رویه ی نامناسب منجر به نگارش مقاله ی اجباری « بازی دو سر باخت! » گردید تا شاید از وارد آمدن آسیب بیشتر در این زمینه خودداری گردد.

 

 

 

نتایج عملی پذیرفتن هر یک از نظریات

 

بخشی از دیدگاه های وبسایت های « وعده ی صادق » و « ردپا کلیپ » قبلاً مورد بحث قرار گرفت. اما سوای مسایل تئوریک، نتایج عملی پذیرفتن هر یک از این دیدگاه ها چیست؟

 

الف) دیدگاه جناب آقای « قنبریان » و « ردپا کلیپ »: مطابق این دیدگاه « فراماسونری » دجال آخرالزمان نیست؛ بلکه « زمینه ساز » خروج دجال است. با این دیدگاه، فراماسونری با عملکرد خود، زمینه های خروج موجودی به نام « دجال » را فراهم می نماید که البته از دید جناب آقای « قنبریان » این موجود، یک موجود رجعتی با بدن « برزخی » یا « اثیری » می باشد.

 

با پذیرفتن این دیدگاه، گرچه مجدداً خباثت « تشکیلات فراماسونری » و تلاش آن برای به حکومت رساندن « دجال »، موجب جبهه گیری مسلمانان علیه این « تشکیلات » می گردد، اما با تقویت این پندار که « فراماسونری » خودش دجال نیست و برای زمینه سازی ظهور دجال، الزاماً باید تا زمان ظهور « دجال » دوام بیاورد (تا بتوان آن را زمینه ساز ظهور دجال پنداشت!)، امید به نابودی « فراماسونری » کمرنگ تر خواهد شد؛ چرا که اگر « فراماسونری » نابودشدنی باشد، دیگر نمی تواند زمینه ساز « ظهور  دجال » باشد! این دیدگاه، در دل خود ناامیدی پنهانی نیز در دل خود به همراه دارد؛ زیرا « فراماسونری » طبق این دیدگاه باید تا زمان « ظهور دجال » شکست ناپذیر و قوی بماند تا برای ظهور « دجال » زمینه سازی نماید!

 

همچنین سناریویی را در نظر می گیریم که نظر وبسایت « ردپا کلیپ » اشتباه و نظر وبسایت « وعده ی صادق » صحیح باشد! در این شرایط، در حالی که نظریه ی وبسایت « ردپا کلیپ » همگان را به سمت یک « موجود » نامشخص که حتی چند و چون آن نیز چندان واضح و مشخص نیست، به عنوان « دجال » سوق می دهد، اگر واقعاً « دجال » یک « موجود » نباشد و یک جریان « استکباری » همچون « فراماسونری » همان « دجال » آخرالزمان باشد، آن گاه افرادی که منتظر یک « فرد » یا « موجود » به عنوان « دجال » هستند، آن گاه « فراماسونری » یا « جریان استکباری شیطانی » و تحرکات آن را آن گونه که باید و شاید جدی تلقی نکرده و متضرر خواهند شد! چرا که آن ها منتظر یک « موجود » یا « فرد » به عنوان « دجال » هستند، حال آن که « دجال » همان « جریان » شیطانی است که در پیرامون آن ها همچون « مار خوش خط و خال » و « فریبکار » به فریب و فساد می پردازد! بدین ترتیب آن گونه که باید و شاید نمی توانند به مقابله ی موثر با « دجال » که همان « جریان شیطانی » اطراف آن ها است، بپردازند.

 

مثل این افراد همچون پرندگان کتاب « منطق الطیر » عطار است که به دنبال « موجودی » به نام « سیمرغ » بودند، حال آن که اساساً « سیمرغی » وجود نداشت!!! بلکه « سی مرغ » یا « سی پرنده » که از میان تعداد زیاد پرندگان توانسته بودند سختی ها را تحمل نمایند و به آخرین مرحله ی سفر سیر به سوی کمال رسیده بودند، خودشان همان « سیمرغ » وعده داده شده بودند!!!

 

حال اگر واقعاً « دجال » نه آن « فرد » یا « موجود » مورد ادعای دوستان « ردپا کلیپ »، بلکه « جریان شیطانی و استکباری » همچون « فراماسونری » که همین حالا نیز به شیطنت و فساد مشغول است باشد،  قطعاً این عزیزان نمی توانند آن گونه که باید و شاید به جبهه گیری مناسب علیه « دجال » بپردازند و عمده ی نیروی خود را برای « دجال » پنداری مورد نظرشان که « موجودی خاص » و عجیب و غریب است، ذخیره و صرف خواهند نمود.

 

 

ب) دیدگاه وبسایت « وعده ی صادق »: مطابق این دیدگاه، « دجال » نه یک « موجود » یا « فرد » با خصوصیات آنچنانی، بلکه « جریان فکری، سیاسی، فرهنگی، نظامی و … » است که با فریبکاری و فساد خود، بزرگترین جنایات تاریخ را رقم می زند و در طی قرون و اعصار، این « فراماسونری جهانی » یا همان « نظام سلطه » بوده است که به صورت تمام و کمال این نقش « شیطانی » را برعهده داشته است.

 

با پذیرفتن این دیدگاه، که تعریف وسیعی از « فراماسونری » و « دجال » ارایه می دهد، توجه مسلمانان عالم به سوی « تشکیلات جهانی » و « شیطانی » فراماسونری به عنوان « دجال » احتمالی آخرالزمان معطوف شده و با تمامی قدرت و تمرکز، جبهه ی مقاومت در مقابل این جریان شیطانی شکل خواهد گرفت.

 

با توجه به این مسئله و با در نظر گرفتن این موضوع که « دجال » نهایتاً به دست مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نابود خواهد شد، هیمنه ی « فراماسونری جهانی » شکسته شده و امید به نابودی آن تشدید خواهد یافت.

 

حال اگر به هر دلیلی نظر « وعده ی صادق » در این زمینه اشتباه باشد و نظریه ی « ردپا کلیپ » صحیح باشد، یعنی « فراماسونری جهانی » نه « خود دجال »، بلکه « زمینه ساز ظهور دجال » باشد، چه اتفاقی می افتد؟

 

هیچ! از آن جا که « وعده ی صادق » هر « کشور »، « فرد »، « شرکت تجاری »، « تشکیلات اقتصادی »، « نهاد سیاسی »، « امکانات نظامی » و … را که عضو جامعه ی « فراماسونری جهانی » و « نظام سلطه » باشد یا با آن در ارتباط باشد، به عنوان بخشی از تشکیلات « فراماسونری جهانی » دانسته و « فراماسونری جهانی » را به عنوان « دجال احتمالی » آخرالزمان در نظر می گیرد، حتی اگر طبق نظر « ردپا کلیپ » یک « موجود » مرتبط با « فراماسونری » که « فراماسونری جهانی » زمینه ی ظهور آن را فراهم نموده است، « دجال » آخرالزمان باشد، باز هم مطابق دیدگاه وسیع « وعده ی صادق » پیرامون « دجال »، باز هم آن موجود نیز جزء تشکیلات « فراماسونری جهانی » محسوب می شود!!! و عملاً طرفداران نظریه ی « وعده ی صادق » دچار اشکال نخواهند شد! زیرا آن ها این « موجود » آخرالزمانی مرتبط با « فراماسونری » را نیز جزء تشکیلات « فراماسونری جهانی » در نظر می گیرند!

 

بنابراین حتی اگر ظاهراً نظر « ردپا کلیپ » نیز صحیح باشد و یک « موجود » مرتبط با « فراماسونری » در آخرالزمان با ظاهری عجیب و غریب به عنوان « دجال » خروج نماید، عملاً از نظر « وعده ی صادق » تفاوت چندانی نخواهد داشت؛ زیرا هر « موجود » و « فرد » مرتبط را به عنوان جزئی از « سازمان جهانی فراماسونری » می شمارد و از آن که « وعده ی صادق » قایل به شباهت « فراماسونری » با « دجال » است، « موجود » نامبرده ی مرتبط با « فراماسونری جهانی » را نیز به عنوان جزیی از این سیستم « دجال » در نظر می گیرد و با آن به مقابله خواهد پرداخت.

 

با این اوصاف، نتیجه ی عملی اعتقاد به دیدگاه « جریان » بودن « دجال »، عملاً نتایج عملی اعتقاد به « فرد » بودن « دجال » را نیز شامل می شود؛ به همین دلیل این همه جنجال و حمله به مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان » آن هم با شعار این که « فراماسونری خود دجال نیست، بلکه زمینه ساز ظهور دجال است!!! » چندان صحیح نیست، زیرا نتیجه ی عملی دیدگاه « وعده ی صادق »، نتایج مد نظر دیدگاه « فرد بودن » « دجال » را نیز شامل می شود.

 

 

 

هدف از نگارش مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان »

 

مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان » در حدود 6 سال قبل و به منظور آشنایی برادران و خواهران عزیز با نقشه های شوم و شیطانی این تشکیلات جنایتکار تألیف گردید و به حق توانست تأثیرات مثبتی در این زمینه بگذارد. نکته ی مهم این که مقاله ی نامبرده ابتدا با نام « فرزندان شیطان در آخرالزمان » تألیف گردیده بود، اما با نظر یکی از روحانیون محترم و بزرگوار که از سادات جلیل القدر می باشند و در حال حاضر نیز مسئولیتی مهم در عرصه ی فرهنگی کشور دارند، قسمت های مربوط به شباهت فراماسونری با « دجال » (علی رغم این که در ابتدا قرار بود به صورت مجزا مورد بحث قرار گیرد)، به صورت بخشی ویژه در مقاله ی مذکور گنجانده شد و نام آن نیز به « فراماسونری دجال آخرالزمان » درآمد و به همین نحو نیز انتشار یافت.

 

لازم به ذکر است که هدف اصلی مقاله ی نامبرده که در 257 صفحه انتشار یافته بود، آشنایی مخاطبان با دسایس بزرگ ترین و موذی ترین تشکیلات شیطانی جهان، بود و تنها بخش کوچکی از این مقاله (حدود 30 صفحه) به بررسی تیتروار شباهت های اعجاب آور این تشکیلات شیطانی با توصیفات روایات مربوط به « دجال » اختصاص یافت.

 

در مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان » ذکر گردید که دو دیدگاه عمده از دیرباز پیرامون « فرد » یا « جریان » بودن « دجال » وجود دارد و بیان شد که مولف مقاله، بنا بر شباهت هایی که در مقاله به صورت تیتروار ذکر گردید، با نظر علمایی که بر « جریان » بودن « دجال » اشتراک نظر دارند، بیشتر موافق است.

 

البته همانگونه که در مقاله ی مذکور ذکر شد، بحث شباهت « فراماسونری جهانی » با « دجال »، تفاوت چندانی با دیدگاه تعداد زیادی از علمای بزرگ در رابطه با شباهت « استکبار جهانی »، « تمدن مادی غرب و شرق » و … با « دجال » ندارد؛ چرا که « تشکیلات جهانی و شیطانی فراماسونری جهانی » که بر سیاست، اقتصاد، نظام، فرهنگ، رسانه و … دنیا سایه افکنده است، مطابق و منطبق است.

 

نظر « آیت الله العظمی شهید سید محمد صدر »، « آیت الله العظمی مکارم شیرازی » و « آیت الله العظمی امام خامنه ای » (در تنها سخنرانی ایشان که نام « دجال » در آن به صراحت ذکر شده است) را در این زمینه می توانید ملاحظه فرمایید:

 

http://www.rasekhoon.net/article/show-16651.aspx

و

http://persian.makarem.ir/compilation/book.php?bcc=10404&itg=7&bi=137&s=ct

و

http://www.leader.ir/langs/fa/?p=bayanat&id=287

 

 

لازم به ذکر است که در مورد تعدادی از وجوه اشتراکی که در نظر علما بین « استکبار جهانی » و « دجال » وجود داشت، در مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان » نیز « وجوه شباهت » دیگری برای آن ها پیدا شد. برای مثال، « آیت الله العظمی سید محمد صدر »، بیان صفت « یک چشم بودن دجال » را تعبیری برای دیدگاه یک جانبه ی « ماتریالیستی » و « مادی » « دجال » دانستند، حال آن که مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان »، « نماد یک چشم » مورد علاقه ی « استکبار جهانی » و « تشکیلات فراماسونری » که در لژها، اسکناس ها، شرکت ها و … به کار رفته است را به عنوان تأویل دیگر این توصیف ذکر شده پیرامون « دجال » ارایه نمود و به تکمیل دیدگاه برخی از علما درباره ی « یک چشم بودن » دجال پرداخت.

 

همچنین درباره ی « ادعای خدایی و ربوبیت دجال » که طبق نظر « آیت الله العظمی شهید  محمد صدر » به این ترتیب بیان شده بود « … تمام اين خصوصيات را در تمدن اروپائي مي بينيم زيرا خاور و باختر را با وسائل ارتباط جمعي و ابزار مادي خود گرفته و انسانيت را از خدا و عالم بالا و متافيزيك به دور داشته, و از اين راه عدالت و اخلاق وانديشه اي كه از آن عالم سرچشمه مي گرفته است, چه زيان هائي كه ديده است. در مقابل اينها زمام اختيار بشر را در دست گرفته و ايدئولوژي خود را بر افكار و قوانين جوامع بشري تحميل نموده و جايگزين ولايت خدا و دستورات الهي كرده است, و اين همان ادعاي ربوبيت و خدائي است كه خود را نه خدا را, صاحب اختيار و مالك تمام شئون انسانها مي داند. نكته دقيق آنكه در روايت نيامده است كه وي مدعي الوهيت است بلكه گفته شده است كه او مدعي ربوبيت است و ربوبيت معنائي غير از آنچه كه گفتيم ندارد.  و اما اينكه اوليا و دوستان خود را از گوشه و كنار دنيا جمع مي كند تا آنها را بر طبق خواسته خود تربيت كند و رفتار و اخلاق آنها را تحت نظر داشته باشد, و روابط اقتصادي و اجتماعي آنها را به يكديگر پيوند بزند, مساله اي است واضح و نيازي به توضيح ندارد … »، در مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان »، به وجوه دیگری از این توصیف پرداخته شد که همانا « ادعای خدایی برخی از سران این تشکیلات همچون بوش و … » بود.

 

بنابراین « مقاله ی فراماسونری دجال آخرالزمان » صرفاً ادعای جدیدی پیرامون « دجال » نداشت، بلکه تأویل ها و توضیحات دیگری پیرامون نظرات علمای موافق با « یک جریان بودن » دجال ارایه نموده بود.

 

همچنین این شبهه ی همراه با طعنه از سوی برادر گرامی جناب آقای « قنبریان » به « وعده ی صادق » وارد آمده است که چرا با وجود « ضعیف السند » بودن روایات مربوط به « دجال »، اصولاً چرا در مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان » علی رغم « ضعیف السند » بودن روایات، به روایات نامبرده اشاره شده است. ایشان همچنین در توهینی آشکار به بنده و وبسایت « وعده ی صادق » چنین فرموده اند:

 

« … آقاي خادم الامام اينگونه كارهاي عوام پسندانه و استفاده ابزاري از هر چيز (به نظر خودتان ضعيف) براي رسيدن به مقصدتان را خواص بيشتر از عوام بر نمي تابند … »

 

بسیار جالب است که نه بنده و نه وبسایت « وعده ی صادق » اصولاً هیچ استفاده ای از مقالات چه در جهت کسب سود مادی و چه کسب شهرت و نام و آوازه نداشته ایم که امروز توسط آقای « قنبریان » به این امر متهم می شویم که برای رسیدن به مقاصدمان، استفاده ی ابزاری از روایات می کنیم!!! (إن شاء الله خداوند متعال خود بین بنده و آقای « قنبریان » در مورد این تهمتی که به بنده زده اند، قضاوت خواهد کرد.)

 

اما ما به همان دلایلی به احادیث « ضعیف السند » مربوط به « دجال » اشاره کرده ایم که علمای بزرگی همچون « آیت الله العظمی صدر »، « آیت الله العظمی مکارم شیرازی »، « علامه حجت الاسلام علی دوانی » و … به آن ها اشاره کرده اند! قطعاً این بزرگواران همچون بنده بی سواد نبوده اند و علی رغم « ضعیف السند » دانستن این روایات، با اتکا به قاعده ی عقلی « وجوب دفع خطر احتمالی » (یا همان « برهان پاسکال » در قاموس ما دانشگاهیان)، به بیان خصوصیات احتمالی « دجال » پرداخته اند!

 

قطعاً علمای بزرگ نامبرده بهتر از بنده و آقای « قنبریان » به « ضعیف السند » بودن روایات مربوط به « دجال » واقف بوده اند، اما به دلیل خطر بزرگی که حتی احتمال 1 درصدی وجود « دجال » ممکن است جامعه ی اسلامی را تهدید نماید، این بزرگان به بررسی روایات مربوط به « دجال » و خصوصیات احتمالی این دشمن خبیث پرداخته اند.

 

بنده نیز نه به دلیل استفاده ی ابزاری، بلکه بنا بر قاعده ی معروف « دفع خطر احتمالی عقلاً واجب است »، به شباهت اعجاب آور « فراماسونری » با « دجال آخرالزمان » پرداخته ام تا در صورت وجود « دجال » و « خروج » وی، هشدارهای لازم را در این خصوص به مخاطبان محترم ارایه کرده باشم؛ اما در هر حال در پایان مقاله نیز به احتمال وجود اشتباهات و کاستی هایی در این میان اشاره نموده ام.

 

با توجه به همین « ضعیف السند » بودن روایات مربوط به « دجال »، جمع بندی نهایی پیرامون خصوصیات « دجال » ممکن نیست و احتمالات مختلف پیرامون « دجال » تنها باید به صورت احتمالی بیان شوند و نباید هیچ یک از نظریات را به صورت قطع و یقین رد کرد.

 

البته مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان » علی رغم موفق و تأثیرگذار بودن، مقاله ای کامل نبوده است و اشکالات و ایراداتی نیز داشته است. مقالات « جهان در سیطره ی دجال، ایران جزیره ی امید »، « فراماسونری جهانی کدام مهره ی خود را در آمریکا به قدرت می رساند؟ »، « شیطان خودش را توجیه می کند! »، « یوگا پرستش شیطان! » و … نیز در جهت تکمیل برخی از این نواقص نوشته شده اند و در ادامه نیز مقالات تکمیلی در این رابطه ارایه خواهند شد. به خصوص در حوزه هایی همچون اعتقادات فراماسونری، مباحث سست و ضعیفی باب شده است که مباحث را بیشتر به سمت رمالی و جن گیری سوق داده است و در مقالات آتی وبسایت « وعده ی صادق »، به بحث پیرامون آن ها پرداخته خواهد شد.

 

 

 

زبان گزنده و نامناسب در انتقاد

 

سوای مباحث علمی و تحقیقی پیرامون مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان » و فیلم « فراماسونری دجال آخرالزمان نیست »، متاسفانه آن چه که بیش از هر چیز آزار دهنده است، لحن نامناسب جناب آقای « قنبریان » است که از همان ابتدا و در فیلم مذکور به کار گرفته شده است و متاسفانه در اتهاماتی همچون « دستکاری در روایات »، « فریب مخاطب » و … به بنده و وبسایت « وعده ی صادق » نسبت داده شده است.

 

در ادامه و در مباحثات اولیه ی شکل گرفته در « فروم بیداری اندیشه »، و هنگامی که بنده عبارت « شهید صدر » را درباره ی « آیت الله العظمی سید محمد صدر » به کار برده بودم، ایشان این عبارت را دستاویزی برای تحقیر علمی بنده قرار دادند و چنین فرمودند:

 

 

« شما حتی او را با “شهید محمدباقر صدر” اشتباه گرفته اید. دوست خوبم این مغالطه است که بجای پاسخ به نقدها، طرفتان را به اتهام غیر حرف بزرگان زدن برانید. بگذریم که گهر حرف شما همان حرف آیت ا… صدر است، پس چرا اینهمه رویش بنام خودتان و خادم الامام مانور می دهید؟ »

 

حال آن که سخن بنده چنین بوده است:

 

« از عزیزان خواهشمندم متن زیر را که نظر محقق ارزشمند، جناب « آیت الله العظمی سید محمد صدر » می باشد، مطالعه فرمایند تا دریابند که نظر علمای بزرگ در رابطه با دجال چه می باشد. قطعاً بنده و آقای قنبریان، در مقام مقایسه با شهید صدر، صلاحیت کمتری برای بررسی روایات داریم. »

 

جالب این که جناب آقای « قنبریان » از هر نکته ای برای کوبیدن « وعده ی صادق » و اثبات کم اطلاعی بنده بهره جسته اند؛ ولو این نکته مسئله ی « شهید صدر » نامیدن « آیت الله العظمی سید محمد صدر » باشد!

 

اما نکته ی مهم این که هم « آیت الله سید محمد باقر صدر » و هم « آیت الله سید محد صدر » (رحمهم الله)، هر دو به شهادت رسیده اند:

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D8%B1

و

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B5%D8%AF%D8%B1

 

بنابراین « شهید صدر » دانستن « آیت الله سید محمد صدر » نشانه ی اشتباه کردن ایشان با « آیت الله سید محمد باقر صدر » نیست که ایشان بنده را متهم به آن کرده اند! البته قسمت دوم کلام ایشان « … بگذریم که گهر حرف شما همان حرف آیت ا… صدر است، پس چرا اینهمه رویش بنام خودتان و خادم الامام مانور می دهید؟ … » نیز چندان بوی مسالمت نمی دهد!

 

از این دست سخنان از ایشان کم شنیده نشده است؛ در باب « ضعیف السند » بودن روایات « دجال » و استفاده ی ما از روایات مربوط به « دجال » بر اساس قاعده ی « وجوب دفع خطر احتمالی » نیز چنین فرموده اند:

 

« « … آقاي خادم الامام اينگونه كارهاي عوام پسندانه و استفاده ابزاري از هر چيز (به نظر خودتان ضعيف) براي رسيدن به مقصدتان را خواص بيشتر از عوام بر نمي تابند … »

 

بسیار جالب است که نه بنده و نه وبسایت « وعده ی صادق » اصولاً هیچ استفاده ای از مقالات چه در جهت کسب سود مادی و چه کسب شهرت و نام و آوازه نداشته ایم که امروز توسط آقای « قنبریان » به این امر متهم می شویم که برای رسیدن به مقاصدمان، استفاده ی ابزاری از روایات می کنیم!!!

 

(لازم به ذکر است که اینجانب (خادم الامام (عج)) به لطف خدا دارای تحصیلات عالیه در سطوح بالای دانشگاهی و حائز موفقیت های علمی، پژوهشی و تألیفی چه در حوزه ی علوم تخصصی و چه در زمینه ی فرهنگی در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی می باشم و ارتزاق بنده نیز به لطف باری تعالی از رشته ی تخصصی بنده است و بنابراین نیازی به کسب شهرت و مال از طریق نگارش مقالات مذهبی – فرهنگی » موجود در وبسایت « وعده ی صادق » ندارم و تنها به نیت خدمت به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به نگارش این مقالات مبادرت می ورزم! انتخاب نام مستعار نیز نه به دلیل خفت و خواری و ذلت بنده (که ان شاء الله در پیشگاه باری تعالی نیز خفیف نباشیم)، بلکه به دلیل ظرایف و پیچیدگی های جنگ نرم و پرهیز از مفاسد ناشی از کسب شهرت است و به همین دلایل به جز در چند مورد اندک و در حد ضرورت، حتی از سخنرانی در جمع نیز خودداری ورزیده ام. آن کسانی که باید بنده را بشناسند، می شناسند و آن کسانی نیز که نیازی به شناختن بنده ندارند، مرا نمی شناسند!)

 

در هر حال این گونه توهین ها و تهمت ها برازنده ی یک روحانی والامقام نیست.

 

البته آقای « قنبریان » نباید فراموش کنند که با توجه به نظرات مشابه برخی از محققین همچون آیات عظام « سید محمد صدر » و « مکارم شیرازی » و استفاده ی این بزرگواران از بعضی اسلوب ها، روش ها و استدلالاتی مشابه به آن چه در مقاله ی « وعده ی صادق » آورده ام، برخی از اتهامات و توهین هایی که به بنده روا داشته اند، متاسفانه ممکن است به سمت و سوی این بزرگواران نیز برگردانده شود و برخی از افراد از همین مسایل ممکن است در جهت اهانت به این بزرگواران استفاده کنند.

 

برای مثال آقای « قنبریان » در فیلم « فراماسونری دجال آخرالزمان نیست »، بنده و وبسایت « وعده ی صادق » را متهم به زدن سر و ته احادیث، به منظور القای نظراتمان به مخاطب و رسیدن به مقاصدمان!!! متهم کرده اند، حال آن که مقاله ی بسیار طولانی « فراماسونری دجال آخرالزمان »، به منظور ممانعت از طولانی شدن بیشتر بحث، به بخش های برگزیده ی هر مسئله و نیز بخش های برگزیده ی روایات پرداخته بود.

 

« آیت الله مکارم شیرازی » نیز در کتاب « حکومت جهانی مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) » و در مبحث دجال، چنین گفته اند:

 

« … پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) در مورد دجّال فرمود:

« ما من نبى الاوقد انذر قومه و لکن ساقول فیه قولا لم یقله نبى لقومه تعلمون انه اعور… ;  هیچ پیامبرى نبود مگر این که قوم خود را از فتنه دجّال بر حذر داشت، ولى من جمله اى درباره او مى گویم که هیچ پیامبرى به قوم خود نگفته، من مى گویم او یک چشمى است! »

تکیه روى زمان «نوح» در بعضى از این احادیث، شاید به خاطر اشاره به دورترین زمان باشد; یا عدم وجود دجّالها در زمانهاى پیش از نوح به سبب این باشد که نخستین آئین و شریعت را نوح آورد، و یا به خاطر عدم نفوذ حیله ها و تزویرها در جوامع انسانى پیشین بوده است … »

http://www.makaremshirazi.org/persian/compilation/book.php?bcc=10404&itg=7&bi=137&s=ct

 

 

همانگونه که ملاحظه فرمودید، « آیت الله مکارم شیرازی » نیز بخشی از حدیث را که مد نظرشان بوده است، ذکر کرده اند و بقیه ی حدیث را به صورت نقطه چین … آورده اند.

 

اگر مطابق ادعای آقای « قنبریان » به کتاب « آیت الله العظمی مکارم شیرازی » بنگریم، نعوذبالله این شبهه و اتهام به سمت این بزرگوار نشانه خواهد رفت که چرا ایشان نیز فقط بخشی از حدیث را ذکر کرده اند. حال آن که این روش ذکر احادیث در مقالات و کتب تحلیلی مرسوم است که فقط قسمت مورد تحلیل از حدیث مذکور، در کتاب یا مقاله ذکر شود و این به معنای تقطیع و سر و ته احادیث را زدن نیست!!!

 

متاسفانه این اسلوب انتقادی جناب آقای « قنبریان » ناصحیح بوده و می تواند پیکان انتقادات و اتهامات را به سوی بزرگان بگرداند.

 

همچنین آقای « قنبریان » این اتهام را به بنده وارد کرده اند که ما در مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان »، احادیث مغایر با نظراتمان را حذف کرده ایم و عمداً به آن ها اشاره نکرده ایم. حال آن که چنین نبوده است.

 

در همین راستا، آقای « قنبریان » در فیلم « فراماسونری دجال آخرالزمان نیست » به کشتی ها اشاره کرده اند و گفته اند کشتی های متعلق به فراماسونری از آب ها و دریاها گذشته اند، اما بر خلاف گفته ی روایات مبنی بر « خشک شدن آب های قدمگاه دجال تا قیامت » محل عبور « کشتی های ماسونی » خشک نشده است و با همین تحلیل به مقاله ی « فراماسونری دجال آخرالزمان » تاخته اند. بنده با استناد به این سخن ایشان، می توانم جار و جنجال راه بیندازم و بگویم که آقای « قنبریان » احادیثی را که به « پر آبی و حاصلخیزی عصر بعد از ظهور (قبل از قیامت) » اشاره می کند و با ادعای ایشان متناقض است، عامدانه ذکر نکرده اند تا سخن خود را به مخاطب تحمیل نمایند!

 

با این اوصاف، اتهام زدن به خود ایشان چندان کار سخت و  از دسترسی نیست، اما « وعده ی صادق » هیچ سوء ظنی به برادران « ردپا کلیپ » نداشته و آن ها را در زمره ی یاران خودی و دارای نیت خیر می داند و به همین دلیل معتقد است چنین وصله هایی اصولاً به آقای « قنبریان » و برادران « ردپا کلیپ » نمی چسبد و حتی اگر اشتباهی کاملاً واضح نیز از سوی ایشان صورت بگیرد، نه مسئله ای عمدی و در جهت فریب مخاطب، بلکه مسئله ای کاملاً سهوی است.

 

به همین دلیل بنده و سایر اعضای وبسایت « وعده ی صادق » نیز از آقای « قنبریان » و « ردپا کلیپ » انتظار داریم که با توجه به 5 سال خدمت بی وقفه ی وبلاگ « اسلام حقیقی » و خلف آن  وبسایت « وعده ی صادق » به جامعه ی مهدوی و عدم استفاده از فواید مادی، تجاری و مالی مقالات و محصولات خود و حتی استفاده از نام مستعار به منظور پرهیز از شهرت طلبی، صحت نیت و هدف بنده و « وعده ی صادق » را زیر سوال نبرند. چرا که حداقل تا این جای کار، امتحان خود را پس داده ایم؛ امیدواریم که از این به بعد نیز در پیشگاه حق تعالی شرمنده نباشیم.

 

همچنین در جای جای سخن آقای « قنبریان » نسبت به « وعده ی صادق »، ایشان با اتکا بر استفاده از تعابیر حوزوی در کلام خود، بنده را به دلیل عدم استفاده از این تعابیر، متهم به کم سوادی نموده اند؛ حال آن که ایشان یک شخصیت حوزوی و بنده یک شخصیت دانشگاهی می باشم و قطعاً سبک سخن بنده و ایشان با یکدیگر شباهت نخواهد داشت! حتی آن چه را که ایشان « وجوب دفع خطر احتمالی » می خوانند، در قاموس دانشگاهیان به عنوان « برهان پاسکال » شناخته می شود!!! بنابراین استفاده ی ایشان و بنده از تعابیر و اصطلاحات مختلف، به معنای بی سوادی بنده و ایشان نیست و این به دلیل سبک مختلف کاری دو طرف است.

 

البته بنده در برخورد با محققین روحانی و حوزوی عزیز چه در وبسایت « وعده ی صادق » و چه در خارج از وبسایت، هیچگاه با چنین مشکلی برخورد ننموده بودم، بلکه ارتباط بنده با ایشان توأم با احترام، همکاری و تکمیل نقایص دیدگاه های دو طرف بوده است، اما متاسفانه در این مورد خاص و در برخورد با وبسایت « ردپا کلیپ »، این اختلاف سبک، به عنوان دستاویزی برای بی سواد شمردن اینجانب مورد استفاده قرار گرفته است.

 

این ها همه در حالی است که در وبسایت « وعده ی صادق » و در مقالات مختلفی همچون « مهدویون و امتحانی بزرگ! » بارها بر لزوم « وحدت حوزه و دانشگاه » تأکید شده است.

 

متأسفانه حتی در باب دعوت به مباحثه در موارد مطرح شده نیز اسلوب نامناسبی به کار گرفته و ایشان در مواردی « تحدی » ورزیده و « هل من مبارز » طلبیده اند:

 

« … اینکه چه کسی اولین بار فراماسونری را به دجال شناسانده و تطبیق داده، این روزها مورد تقاخر و تقدم طلبی شده است. شیخ عمران، هاشم عبدالله، سایت وعده صادق یا آقای غفاری و … ؟! اما کاش لااقل این مدعیان سبقت در این کشف بزرگ یکی پا جلو بگذارد و از بافته های خود دفاع کند! در قسمتی از سلسله بحثهای این کمترین – که دانشجویانی، آنرا بنام “فرماسونری دجال آخرالزمان نیست!” بر روی اینترنت گذاشتند – همه این شباهت تراشی ها نقد شد و جوابی – البته جز بی مهری و اندکی خودبینی – از سوی این دوستان نشنیدیم … »

 

متاسفانه این طرز بیان نامناسب، خود به متشنج شدن جو، دامن زده و از به وجود آمدن محیطی دوستانه و صمیمی در بین نیروهای خودی، جلوگیری می نماید.

 

همچنین همه ی عزیزان حدیث معروف امام علی (علیه السلام) را که فرموده اند: « هر کس کلمه ای به من بیاموزد، مرا بنده ی خود نموده است. » به خوبی در ذهن دارند. با توجه به استفاده ی عزیزان وبسایت « ردپا کلیپ » و جناب آقای « قنبریان » از محتویات و عکس های مقالات « فراماسونری دجال آخرالزمان » و « جهان در سیطره ی دجال، ایران جزیره ی امید » در ارایه و پروراندن نظرات خودشان (نه فقط انتقاد به ما!) این انتظار می رفت که این بزرگواران حداقل در مقام انتقاد نیز رعایت احترام را می نمودند و اتهاماتی همچون « دستکاری و کم و زیاد در روایات »، « فریب مخاطب برای رسیدن به مقاصد » و … را حواله ی ما نمی نمودند!

 

با این حال به دلیل احترام فوق العاده زیادی که بنده و سایر دست اندرکاران وبسایت « وعده ی صادق » برای روحانیون محترم و شریف که ملبس به لباس مقدس سربازی امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستند، قائلیم، تلاش نمودیم تا حتی الامکان از بی احترامی نسبت به جناب آقای « قنبریان » خودداری نماییم.

 

ای کاش برادران « ردپا کلیپ » نیز احترام بنده و سایر اعضای وبسایت « وعده ی صادق » را که عمدتاً از « شجره ی سادات » هستیم و در بین اعضای مرتبط و فعال نیز روحانیون محترمی وجود دارند، حفظ می کردند و این گونه به تهمت و طعنه زنی نمی پرداختند.

 

 

ادامه دارد …

خادم الامام-وعده صادق

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!