ميرسد ايام وصل عاشقان و سال يار

0

ميرسد ايام وصل عاشقان و سال يار
بايد آماده شويم از بهر استقبال يار
ميرسيم آخر به آن سرمنزل مقصود خويش
عاقبت پايان پذيرد جستجو دنبال يار
آخر اين هجران و دوري رو به پايان ميرود
عاقبت گردد عيان رخسار بي تمثال يار
با حضورش گردش گردون دگرگون ميشود
حال ما نيکو شود در سايه احوال يار
عاقبت خير و خوشي گردد نصيب آدمي
بخت ما خوش ميشود از لطف خوش اقبال يار
عاقبت سامان پذيرد گردش اين روزگار
هم نهايت مي پذيرد آخر از اکمال يار
دوره زيباي وصلش آيد و وقت ظهور
شامل عالم شود دوران نيکوفال يار
عاقبت گردد ميسر دولت ديدار دوست
جمله عالم شود در دست يار و مال يار
رهروان راه حق آماده باشيد اين زمان
عاشقان بايد ز ما اکرام و هم اجلال يار
بايد از خود بگذريم و غرق راه او شويم
جان و دل بايد گذاريم ما سر افعال يار

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!