پايان جهان و ظهور موعود در اديان ايران باستان

0
 
 
 
 
داريوش احمدي (كياني) نويسنده و پژوهشگر به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) گفت: در نخستين بخش از كتاب حاضر، نخست ريشه‌ها، ابعاد و چند و چون باورها و سنت‌هاي زرتشتي درباره‌ ظهور منجي، رستاخيز و پايان جهان، به طور كلي بررسي و تحليل شده و در ادامه برگردان فارسي جاماسپ‌نامه و يك قطعه‌ فرجام‌شناختي زرتشتي ديگر، به همراه يادداشت‌هاي وابسته، ارايه شده است.

وي كه كتاب «هخامنشيان: فرمانروايان زمين و دريا» را به تازگي منتشر كرده خاطرنشان كرد: در بخش دوم، نخست بنيان‌ها و ماهيت باورهاي فرجام‌شناختي و موعودشناختي مانوي شرح داده شده و سپس، برگردان فارسي يك سرود فرجام‌شناختي مانوي، به همراه گزيده‌اي از كتاب شاپورگان ماني و يادداشت‌هاي مربوط به آن‌ها، ارايه شده است.

هدف نويسنده از نگارش اين كتاب، طرح و پردازش نظريات شخصي و بديع درباره‌ اصول و مباني باورهاي موعودشناختي زرتشتي و مانوي و شرح و بسط آن در قالب كتاب حاضر نبوده است، بلكه قصد وي، در وهله‌ نخست، شرح و بيان روشمند آموزه‌هاي اين دو دين ايراني درباره‌ پايان جهان و ظهور موعود، بر مبناي متون اصلي آنان و نيز نشان دادن وجوه همگرايي و واگرايي آراي مانوي و زرتشتي در اين زمينه بوده است.

از سوي ديگر، مولف كوشيده است نام‌ها و اصطلاحات و نكات ديني، اسطوره‌اي، تاريخي، و… مندرج در متون نقل شده‌ زرتشتي و مانوي را در قالب يادداشت‌هايي تك‌نگاشتي تحليل و توصيف كند و اطلاعات جامع و سودمند و غالبا نويافته‌اي را در ضمن آن‌ها به خوانندگان ارايه دهد و تا جاي ممكن، در اين موارد نيز وجوه همگرايي و واگرايي آراي زرتشتي و مانوي را نشان دهد.

نويسنده با بررسي و تحليل متون ديني زرتشتي و مانوي خوانندگان را با عقايد و باورهاي جالب و تفكر برانگيز ايرانيان باستان درباره چگونگي پايان جهان و نشانه‌هاي آن، وضعيت انسان و زمين در آن برهه، منجي موعود و نحوه‌ ظهور او، و نيز چگونگي وقوع رستاخيز و سرانجام كار جهان آشنا مي‌كند.

از سوي ديگر در اين كتاب اطلاعات دست اول، جامع و سودمندي درباره‌ نام‌ها و اصطلاحات و نكات ديني، اسطوره‌اي و تاريخي ارايه شده است، ويشتاسپ، جاماسپ، بيدخش، ايرانشهر (ريشه‌شناسي نام ايران)، انيران، آزادگان، بزرگان، ديو، ايزد سپندارمذ، ايزد مهر، ديو خشم، دروج، جمشيد، بيورسپ (ضحاك)، افراسياب، خيون، فر، ايزد سروش، ايزد رشن، آبان، ايزد نريوسنگ، پشوتن، اوشيدر، ديو آز و… از جمله نام‌هاي اسطوره‌اي در اين كتاب است.

فرجام‌شناسى و موعودباورى در دين زرتشتي، جاماسپ‌نامه، نشانه‌هاى زادن منجى، فرجام‌شناسى و موعودباورى در دين مانى، سرودى درباره دومين ظهور عيسي و پايان جهان به روايت شاپورگان از جمله بخش‌هاي مختلف كتاب «پايان جهان و ظهور موعود در اديان ايران باستان» به‌شمار مي‌آيد.

«هخامنشيان: فرمان‌روايان زمين و دريا»، «دنياي ناشناخته هخامنشيان»، «قوم آريا»، «هزاره‌هاي پر شكوه» و «دوازده قرن شكوه» نيز از جمله كتاب‌هاي ديگري است كه به قلم داريوش احمدي به رشته تحرير درآمده است.

چاپ دوم كتاب «پايان جهان و ظهور موعود در اديان ايران باستان» نوشته داريوش احمدي در 208 صفحه با شمارگان 1000 نسخه و بهاي 3 هزار و 500 تومان به كوشش نشر جوانه توس منتشر شده است. مطالعه‌ اين كتاب براي علاقه‌مندان و پژوهشگران تاريخ و فرهنگ ايران باستان، اديان و نيز جست‌وجوگران راز و رمزهاي مربوط به پايان جهان مفيد است.

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!