مسافران ملبورن – بررسی اهداف پشت پرده ی پارلمان جهانی ادیان

0

http://www.shabestannews.com/newsfiles/pic/maintitr/88081216292522-1-I.jpgمسافران ملبورن   

    
طيّ همين هفته در «ملبورن استراليا»، پارلمان جهاني اديان، ظاهراً‌ براي گفت‌وگو بين‌ اديان جهان برگزار شده است و هم اينك مسافران شركت كنندگان به استراليا اعزام شده‌اند. اين كنگره هر پنج سال يك بار تشكيل مي‌شود. تا كنون آمريكا، آفريقاي جنوبي و اسپانيا طيّ سال‌هاي 1988 ميلادي تا امروز ميزباني اين كنگرة جهاني را عهده‌دار بوده‌اند. در كنگرة ملبورن 8000 نفر شركت مي‌كنند.

 
قرن سيزدهم، نقطة عطف مهمي در حيات كشورهاي اسلامي است. در اين عصر، غرب در حال پوست تركاندن، درنورديدن مرزهاي جغرافيايي خود و دست‌انداختن در جغرافياي شرق اسلامي بود. اين هجمه، همزمان، ساحت فرهنگي و خاكي اين بخش بزرگ از جهان را در ‌نورديد.

اگر چه در مرحلة اوّل مسيونرها و مبلغان مذهبي مسيحي و مستشرقين به بهانة مطالعه و پژوهش مذهبي، نقش جاده صاف‌كن قواي سياسي و نظامي استعمارگران را ايفا كردند. امّا در مرحلة دوم و بلافاصله، نمايندگان بومي اين منطقه يعني روشنفكران غرب‌زده و نمايندگان فرقه‌هاي دست‌ساز استعمار از درون منطقه سعي در استحالة فرهنگي شرق اسلامي در فرهنگ غرب كردند و با ايجاد انشقاق و انشعاب مجال تمركز قوا، مقاومت در برابر غرب و بازنگري را از مسلمين گرفتند.

از آن زمان تا به امروز، جريانات پرورده شده و مأموران مستقيم و غير مستقيم در ميادين فرهنگي و سياسي همة همّ خود را مصروف تبليغ و ترويج ايدئولوژي‌هاي غربي، نشر آموزه‌هاي گردانندگان فرقه‌هاي شبه مذهبي كه در باطن متمايل به غرب صليبي و يهوديت صهيونيستي بودند، كردند و با يارگيري سعي در تقويت جبهه‌ها عليه اسلام، مسلمين و به ويژه شيعيان نمودند.

واقعة انقلاب اسلامي نقطة عطف مهمي بود كه بسياري از زمينه‌هاي رشد و نضج و جريان‌هاي فرهنگي التقاطي و انحرافي از بين برد ليكن، به دلايل مختلف كه مجال بحث آن در اينجا نيست، طيّ سال‌هاي اخير موج جديد هجمه‌هاي فرهنگي غرب و فرقه‌هاي استعماري آغاز شده است.

بالا گرفتن موج فرهنگ مهدوي و موعودگرايي در جهان و از جمله جوامع اسلامي و قدرت گرفتن فرهنگ و تفكر شيعي در شرق اسلامي و قد كشيدن نظام اسلامي در ايران ـ به رغم ميل مشركين ـ باعث بوده تا غرب با احساس خطر بسيار جدّي از اين ناحيه، ديگر بار هجمة خود را از طريق تقويت مثلث شوم مسلمان صهيونيست يعني: بهائيت، وهابيت و ليبرال‌هاي غرب‌گرا آغاز كند. صورت‌هاي گوناگون اين هجمه را طيّ سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم. حوادث پيرامون انتخابات دهم در ايران در همين راستا قابل شناسايي و تحليل است. به همان‌سان كه افزايش حملات عليه شيعيان يمن توسط اتحاد و اتفاق عربستان سعودي، يمن، اردن و مصر در همين جهت قابل تحليل است.

طيّ هفتة گذشته انتشار يك آگهي در يكي از روزنامه‌هاي پرتيتراژ كشوري (همشهري) همة نگاه‌ها را به خود معطوف داشت. در اين آگهي تصويري از معبد بهاييان در هندوستان يا همان عمارت نيلوفري شكل كه نزد اين فرقة ضاله و مضله به عنوان مشرق الاذكار شناخته مي‌شود، منتشر شده بود كه انتشار آن به توقيف موقت اين روزنامه در تهران انجاميد. پر واضح بود كه دست‌اندركاران روزنامه مورد بحث ناخواسته در دام جماعتي افتاده بودند كه در قالب ارائة يك آگهي و انتشار عكس معبد، سعي در سوء استفاده از يك نشرية پرتيتراژ كشوري داشتند. روي سخنم متوجّه جرياني است كه در حلقة اعضاي مثلث مسلمانان صهيونيست، در كنار وهابيون و روشنفكران ليبرال سعي در تضعيف جبهة اسلام و مسلمين در برابر جريان‌هاي استعماري و ائتلاف صليب و صهيون دارند و به خواست سران اين ائتلاف زمينه‌هاي مشروعيت يافتن اعمال و مقاصد جنايتكاران پشت پرده را فراهم مي‌آورند و بالاخره آنكه، موجب بروز شكاف و انشقاق در صفوف مسلمين مي‌شوند. اين وظيفه را در غرب، «مسيحيان صهيونيست» عهده دارند.

عزيزان جوان من مي‌توانند سه خط ذكر شده را در كلية اعمال و افكار اين مثلث از اوايل قرن 13 هـ ق. تا به امروز؛ يعني حدود 180 سال اخير جست‌وجو كنند.

انتشار آن آگهي اوّلين اتّفاق در عرصة‌ مطبوعات نبود. قبلاً نيز اقدامي از اين دست در ايران رخ داده بود. اين همه در حالي است كه:
تورق روزنامه‌هاي يوميه همه روزه ما را با انبوهي آگهي تورها و آژانس‌هاي مسافرتي مواجه مي‌كند كه ايرانيان را براي سفر به هندوستان، سنگاپور، مالزي و ساير نقاط جهان تشويق مي‌كند. خانواده‌هاي بي‌خبر از دسيسه‌هاي سران فرقه‌هاي ضاله كه از هر طريق سعي در تأثيرگزاري بر مردم و جلب و جذب دختران و پسران دارند پاي در راه مي‌گذارند. برخي خبرها حاكي از اين است كه واحدهاي تبليغاتي اين فرقه‌ها در هتل‌ها و مراكز توريستي هند و سنگاپور و… حضور مي‌يابند، در طيّ سفر و بازديدها دختران و پسران جوان ايراني را شكار مي‌كنند و گاه با قبول بخشي از هزينه‌هاي اقامت و هتل تورها ضمن كمك به برخي گروه‌ها و آژانس‌هاي توريستي، امكان ديدار نزديك ايرانيان از مراكز و عمارات بهائيان را در كشورهايي مثل هندوستان فراهم مي‌آورند تا در اين فرصت‌ها امكان تبليغ بهائيت و جلب و جذب ايرانيان جوان را به دست آورند.

تلاش اين فرقه‌هاي ضاله محدود به درج تبليغ در مطبوعات يا راهزني جوانان و خانواده‌ها در طيّ سفرهاي توريستي نمي‌شود. حمايت اطلاعاتي و مالي صهيونيست‌ها و انگليس از بهائيت باعث شده تا آنان نفوذ خود را در برخي كنگره‌ها و همايش‌هاي جهاني توسعه دهند.
 
طيّ همين هفته در «ملبورن استراليا»، پارلمان جهاني اديان، ظاهراً‌ براي گفت‌وگو بين‌ اديان جهان برگزار شده است و هم اينك مسافران شركت كنندگان به استراليا اعزام شده‌اند. اين كنگره هر پنج سال يك بار تشكيل مي‌شود. تا كنون آمريكا، آفريقاي جنوبي و اسپانيا طيّ سال‌هاي 1988 ميلادي تا امروز ميزباني اين كنگرة جهاني را عهده‌دار بوده‌اند. در كنگرة ملبورن 8000 نفر شركت مي‌كنند.

براي اطّلاع عزيزان شنونده اضافه مي‌كنم كه در بيانية اوّلين كنگره در سال 1993 م. كه در شيكاگوي (مشرق الاذكار بهائيان) آمريكا برگزار شد، بيانيه‌اي منتشر شد كه در آن بر «اخلاق جهاني و حركت به سوي تجربة اخلاق جهاني» تأكيد شده بود.

صرف‌نظر از اينكه پروژة «جهاني‌سازي، مهم‌ترين پروژه در دست اجراي سران مخفي لژهاي ماسوني و طالبان تأسيس حكومت جهاني است، تأكيد بر ضرورت دسترسي به اخلاق جهاني مرتبط با همين پروژة جهاني‌سازي قابل بررسي است نبايد از نظر دور داشت كه طي سي‌سال‌ اخير بازگشت به معنا و معنويت و به ويژه اسلام در جهان و ميان ساكنان غرب، چالش‌ بزرگي سر راه غرب ايجاد كرده است و موجب تضعيف مواضع آنها در مواضع مختلف شده است و آنان بر آنند تا به نوعي با در اختيار گرفتن ابتكار عمل با خط دهي از سقوط بيش از پيش نظام فرهنگي سكولاريستي و ماترياليستي غربي بكاهند. يكي از دلايل تشكيل كنگره‌هاي جهاني و از جمله «پارلمان جهاني اديان» همين مطلب سابق‌الذكر است. جز اينها، نفوذ و سيطرة فرقة ضاله و مضلة بهائيت در اين كنگره به ظاهر جهاني قابل شناسايي و بررسي جدّي است. از جمله:

 برخي از اركان اصلي و حتّي كرسي‌هاي هيئت رئيسة اين پارلمان جهاني را بهائيان در اختيار دارند، نكتة جالب توجّه اينكه در ميان حدود 60 سرفصل اصلي مورد گفت‌وگو در كميته‌هاي اصلي و فرعي اين كنگرة‌ جهاني، سرفصل‌هاي ويژة بهائيان پررنگ‌تر از همة سرفصل‌ها خود را مي‌نمايد.

 گروه‌هايي عبادي بهائيان براي تأكيد بر اينكه جهان تنها يك كشور است.
 
 
مذاكرات سرپوش دربارة حجاب و روسري «به‌ سوي اعلامية جهاني حقوق بشر»،

 حق توسعة پيروان در منظر آيين بهاييت و حضور خواننده‌اي يهودي در برنامه‌هاي كنگره تنها بخشي از برنامه‌هاي اين پادگان اديان جهاني را به خود اختصاص داده است.

در اوّلين كنگره كه در شيكاگو برگزار شد يكي از علماي بنام ايران از قم شركت جست امّا، ايشان آنگاه كه متوجه نقش بهاييان و جهت‌گيري ويژة پارلمان مي‌شوند از شركت در جلسات خودداري مي‌ورزند. شايان ذكر است كه شيكاگو به عنوان شرق‌الاذكار بهاييان شناسايي مي‌شود. نشست‌هاي پارلمان ملبورن استراليا در 40 شهر حاشيه‌اي برگزار مي‌شود.

ترديدي نيست كه كنگره‌هاي از اين دست كه در سطح بين‌المللي و با حضور بيش از 8000 نفر برگزار مي‌شود مقصدي جز «كمرنگ كردن و تضعيف جريان‌هاي اصيل، حقيقي و با رويكرد جهادي اديان حقيقتي ندارد. آنها درصدد متوقف كردن جريانات اصيل اسلامي و شيعي در جهان‌اند كه زمينه‌ها و بسترهاي لازم را براي ظهور مقدس حضرت صاحب‌الزمان(ع) فراهم مي‌آورد، هستند و در اين‌باره هيچ ترديدي نبايد داشت.

مطالعات نشان مي‌دهد كه سران اين فرقة انحرافي در حركتي خزنده تزريق آموزه‌هاي انحرافي خود را به مجموعة دايرة المعارف كه با نام اسلامي تأليف و منتشر مي‌شوند شروع كرده‌اند.

اين فرقه با قبول هزينه‌هاي تأليف و ترجمه، نگارش مقالات مربوط به مداخل اسلامي اين دايرة‌المعارف را عهده‌دار مي‌شوند. اين امر به آنها مجال نگارش مقالات با رويكرد بهائيت را مي‌دهد، چنان كه احسان يار شاطر در تأليف برخي دايرة المعارف نقش عمده‌اي داشته است.
 
بي‌گمان مي‌توان با استفاده از قدرت و امكانات سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي فرهنگي كشور دبيرخانه‌هاي مرتبط با اين آثار مرجع اسلامي را شناسايي و براي نگارش مقالات ذيل سر فصل‌ها اسلامي اقدام نمود.

مباد كه روزي چشم باز كنيم و دريابيم كه مردم جهان، ايران، اسلام و شيعه را از منظر چشم بهاييان مي‌نگرند.

5/9/88
رادیو معارف
اسماعیل شفیعی سروستانی

 

 

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!