نا امنی شام یکی از نشانه های قبل از ظهور

0
photo_2015-07-16_00-55-56.jpg

معاویۀ بن سعید از امام باقرعلیه السلام نقل میکند که فرمودند: 

علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند: وقتی که در شام دو نفر که مدعی حکومت هستند با هم در افتادند، این مخالفت آیهاي از نشانههاي خداوند است. به محضر امام عرض شد: بعد چه میشود؟ فرمودند: بعد از آن، شام از این اختلاف چنان دچار ناامنی میشود که یکصد هزار نفر در آن به هلاکت میرسند و خداوند عالمیان این ماجرا را براي مؤمنان رحمت و براي کفار عذاب قرار میدهد. زمانی که این اتفاق میافتد، نگاه کنید به اصحاب براذین* و سواران نیرومند و سریع و بیرق هاي زرد که از سمت مغرب میآیند و وارد شام میشوند پس در این حال منتظر فرو رفتن یکی از دهات شام در زمین
باشید که نامش [حرستا*]است. وقتی کار به اینجا کشید، منتظر خروج پسر زن جگرخوار از منطقه خشک باشید [که همان سفیانی است.]

 

*اصحاب براذین، سواران براذین هستند. براذین جمع برذون است، به معناي قاطري که براي حمل بارهاي سنگین از آنها استفاده میشود. اسب ترکی هم به آنها میگویند. و احتمال دارد مقصود از اصحاب براذین تركها باشند.

*منطقه اي آباد و بزرگ در اطراف دمشق است و یکی از محلهاي استقرار سفیانی خواهد بود؛

 

 

غیبت طوسی،فصل هفتم،ح476

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!