امور و اعمالی که خداوند بدون انها هیچ یک از اعمال بندگان را نمیپذیرد

0
photo_2015-07-16_00-55-30.jpg

ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل کرد:

ابی عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام  روزي فرمود: آیا شما را خبر ندهم از چیزي که خداوند هیچ عملی را از بندگان بدون آن نمیپذیرد؟عرض کردم چرا بفرمائید. فرمود: گواهی دادن بر اینکه معبودي بجز اللَّه نیست، و اینکه محمّد صلّی اللَّه علیه و آله بنده او و فرستاده او است، و اقرار نمودن بهر آنچه خداوند بآن امر فرموده است، و دوستی از براي ما، و بیزاري از دشمنان ما- یعنی ما امامان بخصوص- و تسلیم شدن بآنان و پرهیز و کوشش و اطمینان داشتن، و چشم براه قائم بودن، سپس فرمود: ما را دولتی در پیش است که هر وقت خدا بخواهد آن را پیش خواهد آورد سپس فرمود: هر کس که از بودناش در شمار یاران امام قائم شادمان است باید به انتظار باشد و با همین حال انتظار به پرهیز و اخلاق نیکو رفتار کند پس اگر اجلش فرا رسید و امام قائم پس از مرگ او قیام کرد پاداش او همانند پاداش کسی است که امام قائم را درك کرده باشد پس کوشا باشید و بانتظار بنشینید گوارا باد بر شما اي گروهی که مشمول رحمت خدائید.

 

غیبت نعمانی،باب11،فصل1،ح16

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید