هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم/ از تحرک دیپلماسی دولت حمایت می‌کنیم/ برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد بجا نبود

0

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحيم‌
برنامه‌ى ميدان، برنامه‌ى بسيار زيبا و پرمغزى بود. لازم است به همه‌ى شما جوانان عزيز تبريك بگويم؛ هم فارغ‌التّحصيلانى كه امروز مفتخر به دريافت درجه شدند و رسماً در ارتش سرافراز جمهورى اسلامى ايران عضويّت پيدا كردند و هم جوانان دانشجويى كه با دريافت سردوشى، راه خود را به سوى آمادگى و دريافت ارزشهاى افسرىِ نيروهاى مسلّح جمهورى اسلامى آغاز كردند. اميدواريم خداوند متعال همه‌ى شما را مشمول رحمت و فضل و هدايت خود قرار بدهد و زندگى شما را و عاقبت شما را همچنان‌كه مورد رضاى او است، تقدير فرمايد.
يادهاى افتخارآميز ارتش جمهورى اسلامى ايران و به طور خاص نيروى هوايى ارتش جمهورى اسلامى ايران  – كه امروز اين مراسم با ميزبانى اين نيرو انجام ميگيرد – از ياد تاريخ اين كشور زدوده شدنى نيست. بله، شهيدان و فداكارانى عروج كردند و رفتند؛ ولى راه آنها كه راه مجاهدت پرافتخار در راه آرمانهاى اسلام و قرآن و حفاظت از ميهن عزيز ايران است، همچنان ادامه دارد. روحيّه‌ى خلبانهاى ما در دوران جنگ تحميلى از جمله‌ى پديده‌هايى بود كه در نيروهاى مسلّح كشورهاى جهان بى‌نظير يا بسيار كم‌نظير بود. افسران نيروى هوايى – چه خلبانهاى شجاع و تيزپرواز و چه افسران فنّى – در جاى خود هركدام نقش‌آفرين بودند و توانستند تجربه‌ى عظيم دفاع مقدّس هشت‌ساله را به سهم خود و به نوبه‌ى خود، به آن نتايج افتخارآميز برسانند. ياد خلبانى همچون شهيد بابايى و افسر فنّىِ عالى‌قدرى همچون شهيد ستّارى هرگز از ياد ملّت ايران نخواهد رفت.
ارتش جمهورى اسلامى ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، در يك دوران دشوارِ امتحانِ سخت توانستند آن‌چنان شخصيّتى و هويّتى از خود به منصّه‌ى ظهور و بُروز برسانند كه بى‌شك در گذشته‌هاى ما نظير آن را يا نميشود ديد يا بندرت ميتوان مشاهده كرد؛ اين را جوانان عزيز ما قدر بدانند. شما فرزندان عزيز من بدانيد كه ما به نيروهاى مسلّح شجاع خودمان افتخار ميكنيم؛ شما هم از اينكه در سلك اين نيروهاى مقدّس و شجاع و فداكار و نام‌آور حضور داريد، احساس افتخار كنيد.
ما بدون آن كه كسى را تهديد بكنيم، استحكام و اقتدار نيروهاى مسلّح را مهم‌ترين عامل در راه حفظ امنيّت خارجىِ ملّت ايران و جمهورى اسلامى ايران ميدانيم. كسى را ما تهديد نميكنيم، امّا لازم ميدانيم ملّت ايران و كشور عزيزمان در سايه‌ى حصار مستحكم نيروهاى مسلّح جمهورى اسلامى ايران – چه ارتش، چه بسيج، چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و چه نيروهاى انتظامى – احساس امنيّت بكند. لذا وظيفه‌ى همه‌ى مسئولان ميدانيم كه در راه اقتدار نيروهاى مسلّح تلاش كنند؛ استحكام اين نيروها را در برنامه‌هاى خودشان قرار بدهند. ما تهديدهاى مكرّر و مشمئزكننده‌ى دشمنان ملّت ايران را ميشنويم؛ پاسخ ما به هرگونه شرارتى عليه ملّت ايران، پاسخى جدّى و سخت خواهد بود؛ اين را همه‌ى كسانى كه عادت كرده‌اند ملّت ايران را با زبان، تهديد كنند، بايد مطّلع باشند و بدانند. ملّت ايران ملّتى است كه سرسختى خود را در راه دفاع از آرمانهاى خود و از منافع خود آن‌چنان نشان داده است كه ميل و رغبت خود [را] به سلامت و صلح و همزيستى با برادران مسلمان و همه‌ى آحاد بشر؛ اين دو با يكدیگر موازى هستند.
اين را هم عرض بكنيم: ما از تحرّك ديپلماسى دولت حمايت ميكنيم، پشتيبانى ميكنيم. در كنار آمادگى‌هاى همه‌جانبه‌ى ملّت ايران – چه از لحاظ اقتصادى، چه از لحاظ امنيّت داخلى، چه از لحاظ استحكام ساخت درونى نظام اسلامى، چه از لحاظ وحدت ملّى و چه از لحاظ نظامى – به تلاش و تحرّك ديپلماسى هم چه در اين قضاياى سفر اخير و چه غير از آن، اهمّيّت ميدهيم و از آنچه دولت ما انجام ميدهد و تلاشهاى ديپلماتيك و تحرّكى كه در اين زمينه ميكنند، حمايت ميكنيم. البتّه برخى از آنچه در سفر نيويورك پيش آمد، به نظر ما بجا نبود؛ لكن ما به هيئت ديپلماسى ملّت عزيزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبين هستيم؛ البتّه به آمريكايى‌ها بدبينيم؛ به آنها هيچ اعتمادى نداريم. ما دولت ايالات متّحده‌ى آمريكا را دولتى غيرقابل اعتماد ميدانيم؛ دولتى خودبرتربين، دولتى غيرمنطقى و عهدشكن، دولتى سخت در پنجه‌ى تصرّف و اقتدار شبكه‌ى صهيونيسم بين‌المللى – كه به‌خاطر رعايت خواسته‌ها و منافع نامشروع شبكه‌ى صهيونيستى بين‌المللى مجبورند با رژيم غاصب و جعلى اشغال‌كننده‌ى فلسطين مماشات كنند، در مقابل او نرمش نشان بدهند؛ اسمش را ميگذارند منافع آمريكا، در حالى كه بكلّى منافع ملّى آمريكا با آنچه امروز اينها در حمايت از [آن‌] رژيم جعلى انجام ميدهند، منافات دارد؛ از همه‌ى دنيا دولت ايالات متّحده‌ى آمريكا باج ميگيرد و به رژيم جعلى صهيونيستى باج ميدهد؛ اين حقايق را ما داريم مشاهده ميكنيم – به دولت آمريكا اعتمادى نداريم، به مسئولين خودمان اعتماد داريم، خوشبين هستيم، از آنها ميخواهيم كه با دقّت، با ملاحظه‌ى همه‌ى جوانب گامها را درست بردارند، محكم بردارند، منافع ملّى را يك لحظه به فراموشى نسپرند.
آنچه براى نظام جمهورى اسلامى حائز اهمّيّت است، استحكام ساخت درونىِ نظام جمهورى اسلامى است، استحكام درونى ملّت ايران است؛ همان چيزى كه از روز اوّل تا امروز توانسته است اين كشور را حفظ كند؛ اتّحاد ملّى، توجّه به آرمانهاى والاى نظام جمهورى اسلامى، توجّه به عزّت ملّى. ملّت ايران ملّت عزيزى است؛ انقلاب عزّت ملّت را به آنها برگرداند. گذشت آن زمانى كه در خاك ايران يك گروهبان آمريكايى جرئت ميكرد بزند توى گوش يك سرهنگ ايرانى؛ آن روزى كه مسئولين كشور عزيز ما مجبور بودند كه ملاحظه‌ى دشمنان زياده‌خواه و افزون‌خواه را بكنند، گذشت. جمهورى اسلامى، ملّت ايران را عزيز كرد، اين عزّت باقى است، روز به روز هم اين عزّت افزايش پيدا كرده است، بعد از اين هم، هم وظيفه‌ى آحاد مسئولين، و هم وظيفه‌ى عموم ملّت ايران است كه اين عزّت را پاس دارند، از آن دفاع كنند. يك ملّت، با هويّت اصلى خود، با عزّت خود سرافراز ميماند و ميتواند به پيشرفت برسد.
سهم نيروهاى مسلّح در اين ميان عبارت است از اينكه خود را آماده نگه دارند، خود را با روحيّه‌ى دفاع از آرمانها و از ملّتى كه به آنها اعتماد كرده است و تكيه كرده است، حفظ كنند. ارتش و سپاه و بسيج و نيروى انتظامى و همه‌ى كسانى كه در ارتباط با نيروهاى مسلّح هستند، اين را وظيفه‌ى خود بدانند كه حصار مستحكمى در مقابل توطئه‌هاى دشمنان و شرارت دشمنان عليه ملّت ايران خواهند بود؛ اين احتياج دارد به اينكه آمادگى ايجاد كنيد. شماها جوانيد، سرشار از نيرو، برخوردار از صفاى قلبى؛ ميتوانيد براى آينده‌ى كشورتان خود را مهيّا كنيد، آماده كنيد، بسازيد، خداى متعال هم پشتيبان شما خواهد بود. از خداوند متعال علوّ روح شهيدان عزيز، و علوّ درجات امام بزرگوار را مسئلت ميكنم و كامرانىِ شما جوانان عزيز را در دوران خدمت و در همه‌ى طول زندگى از خداوند متعال خواهانم.
والسّلام عليكم و رحمةالله و بركاته‌

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!