خرم آن دم که ز تو بانگ و ندايي برسد

0
خرم آن دم که ز تو بانگ و ندايي برسد
موعد وعده بر حق خدايي برسد

بدمد دولت تو وعده يزدان بينيم
لحظه آخر و آن وقت نهايي برسد

چه دمي ميشود آن لحظه زيباي وصال
کز تو بر خلق جهان لطف و عطايي برسد

چه مبارک سحري گردد و نيکو نفسي
کز تو بر ديده ما نور و ضيايي برسد

چون که تو پا بنهي بر خط اين دور زمان
بخت عالم شکفد عصر طلايي برسد

خرم آن دم که ز تو فتنه به پايان آيد
وز تو بر کار جهان برگ و نوايي برسد

از تو سامان برسد بر روي اين ملک جهان
وز تو بر روي زمين صلح و صفايي برسد

آن زماني که رسد آخر اين ظلم و ستم
که ز شيطان صفتان وقت رهايي برسد

خرم آن دم که شوم زنده من از برکت تو
فصل روئيدن و هم نشو و نمايي برسد

برسد از تو جوابي بنمايي رخ خويش
وينهمه خواهش ما از تو به جايي برسد

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!