اين فتنه نهايي هست جنگ کفر و ايمان

0

اين فتنه نهايي هست جنگ کفر و ايمان
آقا که رخ نمايد آيد ميان ميدان

اين آخرالزمان است از آن دو صد نشان است
پايان اين زمان است تحويل حال دوران

اين صحنه نبرد است ميدان مرد مرد است
اين آخرين شگرد است از مکر آل سفيان

اين دوره نهايي هست مهلت رهايي
مي يابد انتهايي اين عصر ظلم و کفران

اين جنگ حق و باطل آخر رسد به حاصل
اين قافله به منزل آخر رسد ز يزدان

امّيد نسل موجود هست انتظار موعود
آخر رسد به مقصود آيد کمال انسان

آيد بقية الله گردد زمان دلخواه
بيند خليفة الله آخر زمين به چشمان

آن نور آسماني در دولتي جهاني
تا عاقبت زماني دنيا رسد به سامان

آخر گلي بچيني از جنت زميني
آخر شود ببيني پايان عمر شيطان

آخر رسد سرآغاز بر گردش زمين باز
آيد زمان پرواز غمها رسد به پايان

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!