دستم به دامانت بيا اي نازنين دلربا

0

دستم به دامانت بيا اي نازنين دلربا
مُردم من از بهر خدا مهدي بيا مهدي بيا

گردم فدايت مهربان رخساره بنما بر جهان
آخر بده از خود نشان آخر نما خود را به ما

تا کي ز ما باشي تو دور آخر نما بر ما ظهور
قربان آن قلب صبور تا کي ز ما باشي جدا

زين خسته دوري تا به کي عشق و صبوري تا به کي
دور از حضوري تا به کي اي مهر رخشانم برآ

لطفي به اين ويرانه کن بازآي و روشن خانه کن
عالم به خود پروانه کن اي يوسفم از در درآ

بازآ که قربانت شوم پابست فرمانت شوم
قربان احسانت شوم در راه تو گردم فدا

اي نازنين اي بهترين رويت نما اي شمس دين
بازآي و بر خلق زمين با خود رسان لطف و صفا

تا خود نيايي بر جهان عدلي نبيند مردمان
در سايه ات اي مهربان بر ما رسد مهر و وفا

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!