الف اولی ما خلق الله علی است (رجبعلی خیاط)

0

امام علی علیه السلام

 

الف اولی ما خلق الله علی است

از ازل تا به ابد مقصد و مقصود علی است


ب بسم الله قرآن به بیانات علی است

باب علم نبی و مظهر علام علی است


ت تولای علی قلعه امن الله است

تاج تقوی به قیامت ز خدا بهر علی است


ث ثناخوان و ثناگوی خداوند علی است

ثمن هشت بهشت ار طلبی حُب علی است


ح حبیب‌الله و محبوب خداوند علی است

حاکم جمله مخلوق ز اخلاق علی است


خ خالی ز نواقص بر خلاق علی است

خیمه چرخ و فلک گردش او بهر علی است


و داروی دوای همه امراض علی است

دین اسلام که کامل شده از نصب علی است


ذ ذکر است که قرآن همگی ذکر علی است

زبده عالم هستی علی و آل علی است


ر روح و نبی و باعث و ایجاد علی است

راه حق گر طلبی شاه روش راه علی است


ز زبان همه اشیاء ز بیانات علی است

زر عالم همگی ذره‌‌ای از جود علی است


س سید بوصیهای نبی جمله علی است

سید هشت بهشت علی و آل علی است


ش شیر است که شیر اسدالله علی است

شای از او به شهان است شهنشاه علی است


ص صبر است که ترویج شریعت همه از صبر علی است

صادق واهب مُصلح علی و آل علی است


ض ضوء‌است و ضیاء همه از نور علی است

ضابط عالم هستی علی و آل علی است


ط طاهر بود آیه تطهیر علی است

طهر و طاهر بود آن‌کس که پسر عم علی است


ظ ظاهر بود و مظهر الله علی است

ظلّ ممدود الهی علی و آل علی است


ع عارف بود از مبداء و میعاد علی است

عالم کون و مکان واسطه فیض علی است


غ باشد غنی و مغنی اشیاء علی است

غنی آخر آن است که محبوب علی است


ف فتح است که عالم همه از فتح علی است

فوق ایدیهم قرآن و یدالله علی است


ق قرآن بود و جملگی‌اش مدح علی است

قسمت دوزخ و فردوس به تقسیم علی است


ک باشد کرم و باعث اکرام علی است

کُل اشیاء که موجود شد از بهر علی است


ل لطف است ز خلاق به مخلوق که از بهر علی است

لغت خالق و مخلوق بر آن‌کس ز اعداء علی است


م میزان صراط است که در شأن علی است

مدح شیاء به شینی است که محبوب علی است


ن ناصر به نبی‌های خدا جمله علی است

ناجی و مُنجی عالم علی و آل علی است


و والی به ولایت ولی‌الله علی است

واجب الطاعه عالم علی و آل علی است


ه هواخواه خدا و نبی و دین علی است

هادی ار می‌طلبی یازده از نسل علی است


لا لا رطب و لا یابس از بهر علی است

لا الله گوی الا الله مخلوق همه از بهر علی است


ی یفعل مایشاء و یحکم از حب علی است

یا که گویم خلقت مخلوق از بهر علی است


من چه گویم گر چه اشیاء جمله مداح علی است

کی خلایق می‌توان باشد که این مدح علی است


آن‌که مداحش خداوند پسر عم علی است

دیگران را کی سزد گویند مداح علی است


آنچه را گویند مداحان عالم کین همه مدح علی است

مدح پیغمبر بود بالاتر از مدح علی است

 

شیخ رجبعلی خیاط

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!