كـــجـا يي دلبر زيـــبـا ، كجا يي؟

0

كـــجـا يي دلبر زيـــبـا ، كجا يي؟           
شدم از عشــــق روي تو هوا يي

شـبي ديدم به مــستي روي ماهت          
كه بودي  غرق نور وروشــنا يي

ازآ ن شب خواب در چشمم نيامد            
مگــــــر بـر چشم مشتا قم درآ يي

چنان آ هسـتـه كو چيدي كه حتي          
به گـــــــردِ ره نَما نـده ردّ پــــايي

به آب زنـد گيّ  لـعـلِ نُو شــــت          
مَـــرا اي خِضر  ره كُن رهـنمايي

من  و درد فِــراق و نا له ي دل           
دل و ســــوز وغــم و درد جدا يي

نه مـــي آ يي كه تا روي تو بينم            
نه بر گوشـــــــم رسر از تو نِدا يي

نه دارم طـــا قتِ رويــت نديدن           
نه دارم ا گــــــــــر چهره گـشـا يي

مـيـان بَرزخ وصــــل و فراقم            
كـــــي از تيـــه غمــت يابم رهايي؟

ازآن سوزم كه مي بيني پريشـم            
ولـــــــي بر من نداري اعـتـنـا يي

وفا در كار مهــرويان كه ديده؟          
كه در كار جهــــــان ديده بـقــا يي؟

بنــازم  چشـــــم مستِ دلنوازت          
ز پشـــت پرده هــــم دل مي ر بايي!

اگر لـخـتي رُخَــت آيـيـنه بـيـند         
تمــــــام عمــــر مي گـــــردد هوايي

از آن رو آيـنـه را دوست دارم       
كه عمــــري با تو دارد آ شــــــنا يـي

بود آ يينــــه بنـــدان قـــلـبِ عاشق
كجايي دلــبـر زيـبـا  كــــــجـا يي؟
كرج- محمد علي جعفريان(عاشق)-19/7/1383

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!