با او كه د لــي صـبـور دارد

0


با او كه د لــي  صـبـور دارد         
ما ييم و سري كه شور   دارد

غـا يـب ز د و مـاهي بلورين          
د ر  چِشم  دلم  حضور  دارد

اين حـسّ عـجـيـب  شاعرانه           
در خـود رگـه هاي نور دارد

سـا قـيـست همان كه ا يـنـك             
در  د ست  مي  طهور دارد

اين تـشنه ي عاشقانه خواندن             
صد كشته به كوه طور دارد

نازم  به لِطـا فـتِ  نِگـا هــش          
كز آيـنـه   هم   عبور   دارد

چون سايه مراقب من و توست         
خورشيد    وشانه   نور دارد

آوا ي خـوشـش  بـه قلبِ مرده            
خاصيت   نفخ  صور   دارد

ماييم  و طپش كه گشته خونين            
بــا طـعمِ غـمـي كه شور دارد

با حـشـمـت و شـو كـتِ سليمان         
گــاهي  نـظـري به مور  دارد

از  گـــرمي  تا بش نــگـا هش          
پـيــد ا ست سرِ  ظــهـور دارد

چــــون  مـرد مِ د يد ه عـا شـقـا، جا     

د ر حـــوض  چـــنــــان  بُلـور دارد

كرج – محد علي جعفريان (عاشق) – 15/11/1382

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!