باز د لــم گــرفـته است ا ز غـمِ چشمهايِ تو

0باز  د لــم گــرفـته است ا ز غـمِ چشمهايِ تو       خـيـس  شـده  نگا هـم از شبنم چشمهاي تو


تا كـه نگاه مي كني ، مي شوم از خودم تهي            حل شده ام چو قطره اي در يم چشمهاي تو


باز هـوس نـموده ا م، سعي صفا و مروه را             تا كـه غــزل بنو شم ا ز زمزم چشمهاي تو


تا كه به دار مي كشـد ، گـيسـوي تو دل مرا             چه چاره اي جز آن شوم ، ميثم چشمهاي تو


با ز عطش گرفته ام ، زهـُرمِ چشمِ مست تو             جـام گـرفـتـه ا م ز نـو ا ز جـَ‌‌ـم چشمهاي تو


گـنـد م گــوشـه ي لبت ، باز فريب مي دهد              بـا ز هــبــوط مي كـــنــد آ د م  چشمهاي تو


عـشـق دهـد گـواهي عـصمتِ دا مـن تـورا               تا كه مـسيح پرورا ست ، مـريم چشمهاي تو


هــيـچ هــوس نمي كـنـم ،جنّت جاودانه را               تـا كـه نـصـيـب مـن بـُـوَد،عـا لم چشمهاي تو


نيست دلي جزآ ن كه شد خسته زتيرهجرتو              چـيـسـت عـلاجِ زخمِ دل ؟ مرهمِ چشمهاي تو


مسيح آخرا لـزمان !جـسم زمين فسرده است              زنـد ه شـود بـا ر دگر ا ز  دم چـشـمـهـاي تو


كا ش شود دل حزيـن ، محرم رازسينه ات               كا ش شـود نـگـا هِ مـن ، هـمـد م چشمهاي تو


قـطعـه ي جـا ودا نه شد، نغمه ي عاشقانه ام             شعـرِد لــي سـروده ام ، بـا تِـــمِ چشمهاي تو


كرج – محمد علي جعفريان (عاشق)

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!