وظیفه نسل پرنشاط دانشجو تکامل خط مستقیم و بدون انحراف انقلاب است

0
جوانان و دانشجویان امروز، مسئولان و تصمیم‌گیران آینده کشور هستند و باید با تداوم و تکامل این راه، این واقعیت را اثبات کنند که اولین بار در تاریخ انقلاب‌های گوناگون جهان، انقلاب اسلامی همان حرف‌ها و اصول و ارزش‌های اولیه خود را با همه وجود و بدون انقطاع استمرار بخشیده و انشاءالله به هدف‌های نهایی خود خواهد رساند.
به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، حدود دو هزار نفر از دانشجويان و نمايندگان تشکلهاي علمي – فرهنگي – سياسي – انقلابي و صنفي دانشگاههاي سراسر کشور عصر امروز با حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين ديدار صميمي و پرنشاط با تشريح روند انحرافات انقلابهاي جهان، به تبيين مفهوم ثبات و استقرار انقلاب اسلامي پرداختند و تأکيد کردند: انقلاب عظيم ملت ايران با اهداف مشخصي بوجود آمد و به عنوان يک استثناء در تاريخ، همچنان همان اهداف و ارزشها را بدون انحراف پيگيري مي کند.
ايشان اسلام خواهي، استکبار ستيزي – حفظ استقلال کشور – کرامت بخشي به انسان، دفاع از مظلوم، و پيشرفت و اعتلاي همه جانبه ايران را از اهداف اصلي انقلاب خواندند و با تأکيد بر اتکاي انقلاب اسلامي بر ايمان، اعتقادات، انگيزه ها و عواطف مردم افزودند: اين خط مستقيم، پس از 32 سال همچنان بدون زاويه ادامه دارد و اين حقيقت پرطراوت، معناي واقعي ثبات و استقرار انقلاب است.
ايشان با تجليل از ايستادگي ملت ايران بر عهد خود با پروردگار خاطرنشان کردند: اين استقامت تحسين برانگيز از نسل قديم به نسل کنوني منتقل شده است به گونه اي که جوانان پرنشاط و صادق دانشجو، که دوران پيروزي انقلاب و زمان امام خميني (ره) را درک نکرده اند، در جلسه امروز همان آرمانها و مطالباتي را مطرح مي کنند که نسل اول انقلاب به آن معتقد بوده است.
ايشان خواستها و سخنان نسل امروز دانشجويي کشور را پخته تر – سنجيده تر و کارشناسانه تر از نسل اول انقلاب خواندند و افزودند: احساسات جوانان امروز همان احساسات جوانان دوران انقلاب است اما عقلانيت شان بيشتر شده است و اين مسئله بسيار با ارزش است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي پس از تبيين حرکت رو به تکامل انقلاب در 32 سال اخير ادامه اين خط سعادت بخش و تکامل بيشتر آن را تکليف اصلي نسل جوان دانشجويي خواندند و افزودند: جوانان و دانشجويان امروز، مسئولان و تصميم گيران آينده کشور هستند و بايد با تداوم و تکامل اين راه، آن را به نسلهاي بعدي بسپارند و اين واقعيت را اثبات کنند که اولين بار در تاريخ انقلابهاي گوناگون جهان، انقلاب اسلامي همان حرفها و اصول و ارزشهاي اوليه خود را با همه وجود و بدون انقطاع استمرار بخشيده و انشاءالله به هدفهاي نهايي خود خواهد رساند.
ايشان، انگيزه، همت، شجاعت، قدرت تفکر و عزم راسخ نسل امروز را تضمين کننده تداوم راه انقلاب دانستند و خطاب به جوانان ميهن افزودند: کشوري که با قدرت و ايستادگي به اينجا رسيده بايد به پيش برود و الگويي تمام عيار براي جوامع اسلامي ايجاد کند و اين وظيفه مهم تاريخي، از عهده شما نسل پرنشاط و مصمم امروز بر خواهد آمد.
ايشان در تشريح و ثبات و استقلال انقلاب اسلامي به انحراف انقلابها و حرکتهاي بزرگ مردمي در چند قرن اخير و سرنوشت آنها اشاره کردند و افزودند: انقلاب کبير فرانسه نمونه اي از انقلابهاي بزرگ مردمي بود که بر ضد نظام سلطنتي آن زمان شکل گرفت اما به تدريج از اهداف اوليه مردمي خود فاصله گرفت و در نهايت پس از رنجهاي فراوان بار ديگر نظام سلطنتي در فرانسه حاکم شد.
حضرت آيت الله خامنه اي استقلال امريکا و تشکيل اين کشور را نيز نمونه ديگري از حرکتهاي مردمي برشمردند که در طول ساليان متمادي از اهداف اوليه فاصله گرفت و دچار جنگها و کشتارهاي داخلي شد.
ايشان افزودند: انقلاب شوروي نمونه ديگري است که مباني ايدئولوژيک نيز داشت اما اين انقلاب از همان سالهاي اول، به سرعت از اهداف اوليه فاصله گرفت و مردم از معادلات سياسي و اهداف انقلاب حذف شدند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي برخي شبه انقلابها در اواخر دهه پنجاه و اوايل دهه 60 ميلادي در منطقه، شمال افريقا و امريکاي لاتين را نمونه هاي ديگري از انحراف انقلابها از اهداف انقلابي اوليه دانستند و خاطرنشان کردند: انقلاب اسلامي ايران در طول چند صد سال اخير يک استثناء است زيرا توانسته است با قدرت و انسجام و با نشاط روز افزون، اهداف و اصول اوليه خود را پيگيري کند.
حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان به تشکلهاي دانشجويي چند توصيه کردند. نگاه جبهه اي به فعاليت دشمنان انقلاب و اسلام نخستين توصيه ايشان در اين زمينه بود.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: دشمنان انقلاب اسلامي و ملت ايران در روند مقابله با ايران اسلامي، به صورت به هم پيوسته و جبهه اي عمل مي کنند و با نوعي تقسيم بندي وظايف در چارچوب يک طرح کلي، به فعاليتهاي جبهه اي برضد انقلاب مشغولند که اگر اين واقعيت از سوي تشکلهاي دانشجويي درک شود در عمل به وظايف انقلابي، کمک فراواني به آنها خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان مثالي از جبهه اي عمل کردن دشمنان انقلاب، به ترور شهيدان عليمحمدي و شهرياري و رضايي نژاد اشاره کردند و افزودند: اگر با نگاه صرفاً امنيتي به اين جنايات نگريسته شود انسان به خاطر از دست رفتن چند عزيز دچار غم و غصه مي شود اما اگر به چشم جبهه اي به اين اقدامات تروريستي نگاه شود آشکار مي شود که اين حرکت در مجموع حرکات دشمن، هدف مهمتري داشته است.
رهبر انقلاب اسلامي کوبيدن حرکت علمي در کشور را هدف اصلي اين ترورها دانستند و خاطرنشان کردند: جبهه مستکبران در چند حلقه بهم پيوسته، دشمني خود با انقلاب را دنبال مي کند که تحريم اقتصادي – ترويج ابتذال، ايجاد تزلزل در مباني و مسائل اقتصادي از جمله آنهاست و ايجاد ترس در دانشمندان ايران و متوقف کردن حرکت علمي کشور، حلقه مکمل اين طرح کلان است.
ايشان خاطرنشان کردند: اگر با اين نگاه، حرکت تروريستي دشمنان هوشيارانه تحليل شود، احساس مسئوليت سنگين تري متوجه انسان مي شود و مشخص مي گردد که دشمن در حرکاتي به هم پيوسته قصد دارد مانع رشد و پيشرفت علمي کشور شود و از اين زاويه، ملت ايران را دچار عقب ماندگي مجدد کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي افزودند: اگر نگاه به دشمن چنين نگاه هوشمندانه اي باشد، آن موقع حمايت او از برخي جريانها يا دخالت او در برخي مسائل کشور معنا پيدا مي کند.
حضرت آيت الله خامنه اي تشکلهاي دانشجويي را به کارهاي فکري و فرهنگي برنامه مند، هدفمند و عميق توصيه و خاطرنشان کردند: در شرايط فعلي مجموعه هاي دانشجويي بايد توجه و توان خود را به سمت کارهاي عميق فکري و تحقيق در زمينه مسائل کلامي، اخلاقي، تاريخي، مسائل انقلاب و مسائل گوناگون کشور معطوف کنند.
ايشان تأکيد کردند: در مورد مسائل سياسي هم بايد کارهاي عميق و به دور از احساسات انجام شود.
پرهيز از ابتذال فرهنگي و اخلاقي يکي ديگر از توصيه هاي رهبر انقلاب اسلامي به تشکلهاي دانشجويي بود.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: امروز يکي از سياستهاي استکبار، ترويج برنامه ريزي شده ابتذال در جامعه و در ميان جوانان است، بنابراين بايد با اين طراحي دشمن، مقابله صحيح شود.
ايشان تشکلهاي دانشجويي را به همکاري، همفکري و همدلي در جهت اهداف انقلاب و به منظور تأثيرگذاري در محيط هاي دانشگاهي توصيه و خاطرنشان کردند: مسئولان و تشکلهاي دانشگاهي نيز بايد با يکديگر همکاري و همدلي داشته باشند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي فضاي محيط هاي دانشگاهي را در مجموع خوب ارزيابي و تأکيد کردند: اين ارزيابي به معناي نبود لغزش و يا خطا نيست ولي کليت فضاي دانشگاههاي کشور، پرنشاط، پرتحرک، و معتقد و پايبند به مباني ديني است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين در اين ديدار با ابراز خرسندي فراوان از ديدار با جوانان پرنشاط، پرانگيزه و خوش روحيه دانشجو خاطرنشان کردند: تفکر، مطالبه براساس تفکر و بيان شجاعانه و با نشاط اين مطالبات که در جلسه امروز کاملاً مشهود بود، نياز امروز جوانان کشور است.
ايشان سخنان دانشجويان در اين ديدار را، سنجيده، منطقي و مستدل خواندند و در پاسخ به درخواست يکي از دانشجويان درباره طرح ديدگاههاي انتخاباتي افزودند: وقت طرح و بيان مسائل انتخاباتي هنوز نرسيده و انشاءالله در آينده بيان خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه اي تشکيل گروههاي مطالعاتي و تحقيقاتي دانشجويي در زمينه هاي مختلف از جمله اقتصاد مقاومتي را بسيار جالب برشمردند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به وارد بودن برخي انتقاداتي که دانشجويان از دستگاههاي مختلف بيان کردند افزودند: البته در مقام عمل به آرمانها و آرزوها، مشکلات و موانع مختلفي بوجود مي آيد که بايد هنگام قضاوت کردن، آنها را هم در نظر گرفت.
ايشان در پاسخ به يک دانشجوي ديگر، تحرک و فعاليتهاي دستگاههاي ذيربط را در مسائل جاري و تحولات منطقه بسيار خوب دانستند و افزودند: اعلام نظر دانشجويان در اين زمينه به روند کارها کمک خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي با تمجيد از مطالب سنجيده و دقيق يکي از دانشجويان درباره علوم انساني افزودند: فکر و انديشه، مبدأ و مبناي تحول ملتها در طول تاريخ بوده است و حساسيت درباره علوم انساني نيز از همين واقعيت سرچشمه مي گيرد.
ايشان با رد تقليد از علوم انساني غربي تأکيد کردند: مباني تفکرات ما با مباني تفکرات مادي متفاوت است به همين علت تقليد از علوم انساني غربي، نمي تواند مشکلي را براي ما حل کند.
حضرت آيت الله خامنه اي در همين زمينه افزودند: ما از يادگيري علوم انساني و ديگر علوم غرب و شرق به هيچ وجه احساس سرشکستگي نمي کنيم به شرط اينکه اين يادگيري به آگاهي و دانايي و افزايش قدرت تفکر ما منتهي شود و با بومي کردن اين علوم، از شاگردي به استادي برسيم.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در پاسخ به ابهام يکي از دانشجويان درباره فرمايش اميرمؤمنان در زمينه رسوا کردن مفسدان و سوءاستفاده کنندگان افزودند: اين سخن مولاي متقيان به هيچ وجه درباره موارد اثبات نشده و اتهامات افراد نيست و برمبناي منطق اسلام، قطعاً نمي توان به صرف اتهام، اصطلاحاً دست به افشاگري زد.
ايشان خاطرنشان کردند: حتي در مواردي که جرم اثبات شده است بجز مواردي که نفسِ افشاگري، داراي مصلحت و فايده است، اسلام اجازه افشاگري نمي دهد چرا که با اين کار خانواده و وابستگان مجرم، بدون هيچ تقصيري، دچار آسيب مي شوند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي، کارهاي انجام شده درخصوص سياستهاي اصل 44 را در مجموع خوب دانستند اما افزودند: طبعاً اين کارها نيز کامل و راضي کننده نيست اما براساس گزارشهاي مسئولان در اين زمينه فعاليتهاي خوبي صورت گرفته است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تدابير انديشيده شده براي افزايش فعاليتها و تأثير شورايعالي انقلاب فرهنگي به سخنان يکي از دانشجويان درباره لزوم ورود نسل جوان به ميدان مسئوليتها پرداختند و افزودند: اين ايده، خوب و لازم است اما قبل از ورود به عرصه¬ي قبول مسئوليت، بايد صلاحيتهاي علمي و عملي را در خود بوجود آورد و با شناخت مقتضيات مسئوليت، وارد اين عرصه شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به انتقادات صريح دانشجويان از دستگاههاي مختلف خاطرنشان کردند: بنده قلباً اين انتقادها را تحسين مي کنم البته ممکن است برخي از آنها را قبول نداشته باشم اما همين انتقادات نشان مي دهد که جوانان براي به عهده گرفتن مسئوليتهاي کشوري، بايد ظرفيت تحمل انتقاد را درخود افزايش دهند چرا که هرکسي کاري بر عهده گيرد طبعاً با انتقادهايي مواجه خواهد بود.
در ابتداي اين ديدار يازده نفر از دانشجويان و نمايندگان تشکلها به بيان ديدگاههاي جامعه دانشجويي درباره مسائل مختلف دانشگاهي – علمي – فرهنگي – اجتماعي و سياسي پرداختند.
آقايان و خانمها:
– محمدرضا کاشفي – مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي
– محمدصادق کريمي – دارنده مدال برنز المپياد دانشجويي
– ايوب توکليان – نماينده اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان سراسر کشور
– سميه چيتي – عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت
– محمد زعيم زاده – نماينده اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل
– حُسني زاغري – دارنده مدال طلاي ادبي کشور و دانشجوي حقوق بين الملل
– محمد جعفري نژاد – نماينده جنبش عدالتخواه دانشجويي
– علي بازگير – نماينده تشکلهاي دانشگاه آزاد اسلامي
– اميرعباس سالارکيا – دارنده مدال برنز جهاني فيزيک
– سيدعباس رضايي – نماينده اردوهاي جهادي دانشجويي
– و اسحاق عامري – فرزند شهيد و دارنده مقام دوم مسابقه جهاني اختراعات
در سخنان خود بر اين نکات تأکيد کردند:
– ضرورت درک عميق سخنان و رهنمودهاي رهبر انقلاب در زمينه مسائل دانشگاهي و دانشجويي و پرهيز از سطحي نگري در اين زمينه
– بازنگري در روند جذب دانشجويان دوره دکتري
– توجه بيشتر همراه با برنامه ريزي سه قوه براي تحرک بيشتر و تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي به ويژه طراحي اقتصاد مقاومتي
– توجه به 4 محور “استاد – دانشجو – محتواي دروس و قوانين و مقررات آموزشي – دانشگاهي “، به عنوان زمينه اسلامي شدن دانشگاهها
– ضرورت حضور مسئولان در دانشگاهها براي پاسخگويي به سئوالات و دغدغه هاي جنبش دانشجويي
– لزوم برائت عناصر سياسي و همه خواص از فتنه گران به عنوان پيش شرط ملت براي فعاليت و حضور عناصر سياسي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي
– پاسخگويي نامزدهاي نمايندگي مجلس در قبال هزينه هايي که در انتخابات مصرف مي کنند
– تأکيد بر ضرورت برخورداري از بصيرت به عنوان نياز امروز و هميشه انقلاب و ايران
– توجه به ظرفيت هنر در تبيين مفاهيم ديني و فرهنگي
– استفاده از ظرفيتهاي دانشجويي و دانشگاهي براي تحول در نظام بانکي
– انتقاد از بي تقوايي سياسي و بد اخلاقي برخي سياسيون و گروههاي سياسي
– ضرورت بازگشت همه جريانهاي سياسي به مکتب امام خميني(ره)
– انتقاد از فقدان نقشه راه جامع و کارآمد در زمينه مسائل رسانه اي و فرهنگي
– لزوم توجه و ايجاد حساسيت براي اجرايي شدن اصل 8 قانون اساسي و ترويج امر به معروف و نهي از منکر
– تلاش بي وقفه براي حل مشکل فقر و بيکاري
– لزوم تشکيل مجلسي انقلابي و کارآمد با حضور پرشور ملت در انتخابات اسفندماه
– انتقاد از برخي برنامه هاي صدا و سيما
– حمايت عملي مسئولان آموزش عالي از علوم انساني و حرکت به سمت بومي سازي در اين حوزه
– توجه به نخبگان علمي افتخارآفرين و مدال آور در سطح جهان به موازات توجه به مدال آوران ساير حوزه هاي غيرعلمي
– لزوم ايجاد شفافيت در اطلاعات اقتصادي به عنوان مبنايي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
– انتقاد از خصوصي سازي خوابگاههاي دانشجويي
– تأکيد بر فراهم کردن فرصت اثرگذاري در مسائل کلان کشور براي نخبگان
– ضرورت ايجاد ارتباط عميق ميان صنعت و دانشگاه
– لزوم توزيع عادلانه فرصتهاي رشد و بالندگي در همه مناطق کشور
– نقد عدالت طلبانه دانشجويي زبان گوياي مطالبات مردم از مسئولان
در پايان اين ديدار نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه شد و دانشجويان روزه خود را همراه با ايشان افطار کردند.

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!