هرتسل: توان سیاسی یهود در قدرت مالی آن است

0
250290.jpg

«شرکت یهودی» تا زمانی که موافقت «انجمن یهودیان» را به دست نیاورد، در انجام مأموریت خود موفق نخواهد بود. به همین دلیل، «شرکت یهودی»، هرگز از افراد پولدار غیر موجّه و بی خود تشکیل نخواهد شد. بلکه «انجمن یهودیان» در حفظ وزن و اعتبار و انتخاب اعضای «شرکت یهودی»  دقت کافی را به کار خواهد بست.

 

 

 

 

نخستین ترجمه فارسی «دولت یهود» نوشته هرتسل/7

هرتسل: توان سیاسی یهود در قدرت مالی آن است

 

قسمت قبلی

 کتاب «دولت یهود» از جمله منابع پایه و اصلی اندیشه سیاسی صهیونیسم می باشد. این کتاب که بیش از یک قرن از نگارش آن می گذرد ، اساسنامه تشکیل دولت صهیونیستی به شمار می رود که رژیم اشغالگر قدس بر اساس آموزه های آن تاسیس گردیده. این کتاب تا کنون در ایران ترجمه نشده است و نخستین بار است که پایگاه خبری و تحلیلی مشرق ، اقدام به برگردان فارسی آن می نماید.
امید است که این نخستین گام در جهت تعمیق هر چه بیشتر دشمن شناسی در میان جوانان و باورمندان به آرمان فلسطین بوده و مورد قبول قرار گیرد. بخش هفتم از نوشته هرتسل تقدیم علاقمندان می گردد:

*برخی فعالیت های شرکت یهودی

بسیاری از فعالیت های این شرکت یهودی به یکدیگر مرتبط خواهند بود. به عنوان نمونه: این شرکت به طور تدریجی تولیدکنندگان کالا را به شهرک ها[ی یهودی در میهن جدید] وارد خواهد کرد. این کار در آغاز بسیار ابتدایی خواهد بود به طوری که لباس و کفش اولین تولیدات برای مهاجران فقیر و بینوای ما خواهد بود. ما در مراکز مختلف مهاجرت در اروپا برای فقیران،لباس های جدیدی فراهم خواهیم کرد. پوشاک های تولید شده نیز به عنوان صدقه به آنان داده نخواهد شد تا احساس ناخوشایندی داشته باشند. بلکه این لباس ها را با پوشاک های قدیمی و کهنه آن ها مبادله خواهیم کرد. زیان های ناشی از انجام این طرح که به شرکت یهودی وارد می آید به عنوان زیان ناشی از کار به شمار خواهد آمد. اما تهیدستانی که حتی لباس قدیمی و کهنه ندارند، در ازای دریافت پوشاک از شرکت، اضافه کاری انجام خواهند داد.
انجمن ها و نهادهای «مهاجرت» خواهند توانست در «این جا» کمک رسانی و مساعدت کنند زیرا آنان همان چیزی را که پیش از این برای یهودیان مهاجر تقدیم کرده اند، به سرمایه گذاران و صاحبان شرکت یهودی نیز تقدیم خواهند کرد. در رابطه با شکل های این همکاری نیز باید گفت ایجاد آن کاری آسان است.
حتی پوشاک های جدید شهرک نشینان فقیر معنای نمادینی به همراه دارد و آن عبارت است از :

«تو اکنون زندگی نوینی را آغاز می کنی.»

انجمن یهودیان نیز از مدت ها پیش از شروع کوچ و به هنگام انجام فرایند کوچ یهودیان، با نماز و دعا، سخنرانی های مردمی، ارائه آموزش های لازم در خصوص هدف این حرکت و نیز راهنمایی های لازم در رابطه با امور بهداشتی در اماکن جدید و نیز فعالیت های یهودیان در آینده و … فضای سرورآمیز و روحیه ای جدی را در میان یهودیان ایجاد خواهد کرد، زیرا «سرزمین موعود» سرزمین کار و تلاش است. کارمندان ارشد ما به هنگام ورود مهاجران [به سرزمین موعود] با احترام فراوان از آنان استقبال گرم خواهند کرد. نباید هلهله های سبک و خنده دار انجام شود. زیرا سرزمین موعود، هرگز جای این کارها نیست. در همین حال باید توجه داشت که این فقیران باید احساس کنند در وطن خویش به سر می برند.
طبیعی است که صنعت پوشاک «شرکت یهودی»  بدون یک ساماندهی درست نمی تواند کالا تولید کند. انجمن یهودیان از طریق شعبه های خود در مناطق مختلف، اطلاعات و آمار مربوط به شمار شهرک نشینان و نیز تاریخ ورود آنان و همچنین نیازهای آنان را به دست خواهد آورد. این اطلاعات در سریع ترین زمان به شرکت یهودی داده خواهد شد. به این ترتیب، فراهم کردن و تدبیر همه امور پیش گیرانه امری ممکن خواهد بود.

*ایجاد صنایع

در این نوشتار کوتاه نمی توان به طور تفصیلی و جزئی به وظایف «شرکت یهودی» و «انجمن یهودیان»  پرداخت. این دو ارگان بزرگ باید با هماهنگی پیوسته با یکدیگر کار کنند، زیرا «شرکت یهودی» به اقتدار معنوی و حمایت «انجمن یهودیان» متکی است. از سوی دیگر، این انجمن نمی تواند از کمک های مادی شرکت بی نیاز باشد. به عنوان نمونه: در ساماندهی صنایع پوشاک، برای حفظ توازن میان عرضه و تقاضا ، میزان کالاهای تولید شده، محدود خواهد بود. «شرکت یهودی» هر صنعت جدیدی را که راه اندازی کند باید تناسب عرضه و تقاضا را مدّ نظر داشته باشد.
در رابطه با پروژه های فردی نیز باید گفت، «شرکت یهودی» نباید با قدرت خود در برابر این پروژه ها ایستادگی کند. زیرا ما همگی هرجا که نیاز باشد، برای پشت سر گذاردن دشواری های بزرگ با یکدیگر کار خواهیم کرد. ما تا جای ممکن، به حقوق افراد نیز احترام کامل خواهیم گذارد. مالکیت خصوصی که اساسِ استقلال اقتصادیِ به شمار می رود با آزادی [کامل] دنبال خواهد شد و گسترش خواهد یافت. ما نیز به آن احترام خواهیم گذارد. فرصت های پیش آمده برای کارگران ساده ای که جزء اولین مهاجران هستند، به طور سریع آنان را به تلاش برای به دست آوردن مالکیت خصوصی سوق خواهد داد.
ما باید روح پروژه های فردی را با هر وسیله ممکن تشویق کنیم. ساماندهی صنایع باید از یک سیستم درست و دقیق بهره مند باشد تا از مواد خام ارزان قیمت بهره برداری شود. همچنین مؤسسه ای ایجاد شود که در این مؤسسه، یک شورا تأسیس و مأموریت آن گردآوری آمارهای صنعتی و انتشار این آمار و ارقام باشد.
اما باید توجه داشت که روح پروژه ها را باید به طور هدفمند تشویق و ترغیب کنیم. ما باید از مضاربه های پرخطر پرهیز کنیم. باید مدت ها پیش از شروع و راه اندازی یک صنعت جدید، نسبت به این کار اطلاع رسانی و تبلیغات صورت گیرد تا کسانی که ممکن است درصدد انجام کاری مشابه هستند، با ناکامی و شکست مواجه نشوند.
هر مؤسسه صنعتی که ایجاد می شود باید به «شرکت یهودی» هشدار داده شود تا همه افراد ذیربط بتوانند اطلاعاتی از آن به دست آوردند. صنعت کاران نیز بتوانند از «آژانس مرکزی کار» که فقط درآمدی برای تأمین بقای خویش خواهند داشت، استفاده کنند. به عنوان مثال، ممکن است یک صاحب صنایع، تلگراف بزند و درخواست پانصد کارگر ساده برای مده سه روز، یا سه هفته و یا سه ماه بکند. در این هنگام، آژانس کار، این کارگران را از هر جای ممکن تأمین می کند و برای اجرای پروژه صنعتی یا زراعی مورد نظر، به طور سریع اعزام می کند. به این ترتیب مجموعه ای از کارگران به طور سازمان یافته همچون یک گروه سرباز نظامی، از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می شود. طبیعی است که نباید از این افراد بیش از اندازه کار بکشیم. آنان فقط روزانه هفت ساعت، کار خواهند کرد. این کارگران با وجود تغییر یافتن موقعیتشان، ساماندهی خود را حفظ خواهند کرد و در چارچوب ضوابط، کار خواهند کرد. آنان نیز از نظام ارتقا و ترفیع و حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود.
شاید برخی مؤسسه ها بتوانند از منابع دیگری، تأمین نیرو بکنند. اما این کار برای آنان آسان نخواهد بود. این انجمن خواهد توانست جلوی به کارگیری بردگان کارگر غیر یهودی برای این کار،را بگیرد.[ر ش ب ت آ] . انجمن یهودیان هرگونه تعامل و ارتباط با کارگران و نهادهای کارگری معاند و مخالف[یهود] را ممنوع خواهد کرد. این کار از راه قطع ارتباط و تعامل با آن ها و یا راه های دیگر انجام خواهد شد. به این دلیل، کارگرانی که بر اساس نظام روزانه هفت ساعت کار فعالیت می کنند، به کارگیری خواهند شد. به این ترتیب ملت ما، رفته رفته –بدون اجبار و اکراه- به نظام هفت ساعت کار در روز، عادت خواهد کرد.

*شهرک های کارگران ماهر

روشن است که کارگران ماهر، می توانند کار کارگران ساده را به راحتی انجام دهند. به همین دلیل، از این کارگران در کارخانه ها و بر اساس سازماندهی مشابه به کارگیری خواهند شد. آژانس کار مرکزی بر اساس تقاضا، اقدام به تأمین این نیروها خواهد نمود. اما در رابطه با کارگران مستقل و شاغلان در کارگاه های کوچک نیز باید گفت آنان با توجه به پیشرفت های سریع علمی، باید دانش های فناوری جدید را به دست آورند –حتی اگر در سنین بزرگسالی باشند- و به کارگیری انرژی آب و انرژی برق را فراگیرند.
همچنین باید کارگران مستقل از طریق آژانسی وابسته به انجمن یهودیان، شناسایی و [برای مواقع نیاز]تأمین شوند. به عنوان نمونه: یک شعبه از این آژانس از شعبه مرکزی درخواست می کند: «ما به فلان تعداد نجار یا قفل ساز و یا شیشه بر نیاز داریم…» دفتر مرکزی این درخواست را منتشر می کند تا [بتواند از طریق اطلاع رسانی و فراخوان]افراد مناسب برای این کار را تأمین کند. این افراد، با خانواده خود به جایی که درخواست نیرو شده، مهاجرت خواهند کرد و در آن جا به دور از هرگونه احساس رقابت های نامناسب و فشارهای ناشی از این فضا، زندگی خود را ادامه خواهند داد. در آن نقطه،  مسکنی مرفه و همراه با آسایش برای آنان فراهم خواهد شد.

*شیوه های رسیدن به سرمایه

در گذشته، سرمایه مطلوب برای ایجاد «شرکت یهودی»  رقم بسیار هنگفتی برآورد شده بود که تقریباً غیر معقول بود. اما اندازه لازم برای این کار را سرمایه داران و تأمین کنندگان مالی شرکت، تعیین خواهند کرد. این مبلغ نیز بسیار چشمگیر خواهد بود.
برای دستیابی به این مبلغ، سه شیوه وجود دارد که «انجمن یهودیان» هر سه شیوه را مدّ نظر خود قرار خواهد داد.
«انجمن یهودیان» به عنوان مدیر ارشد یهودیان، از بهترین و فرزانه ترین ها تشکیل خواهد شد. شایسته نیست این افراد به دنبال به دست آوردن منفعت مادی از طریق عضویت در این انجمن باشند. هرچند «انجمن یهودیان» در آغاز حیات خود بیش از قدرت معنوی، چیزی در چنته ندارد، اما همین نیروی معنوی برای جلب اعتماد امت نسبت به «شرکت یهودی»، کافی است.
«شرکت یهودی» تا زمانی که موافقت «انجمن یهودیان» را به دست نیاورد، در انجام مأموریت خود موفق نخواهد بود. به همین دلیل، «شرکت یهودی»، هرگز از افراد پولدار غیر موجّه و بی خود تشکیل نخواهد شد. بلکه «انجمن یهودیان» در حفظ وزن و اعتبار و انتخاب اعضای «شرکت یهودی»  دقت کافی را به کار خواهد بست. «انجمن یهودیان»، تنها زمانی موافقت خود را اعلام خواهد کرد که مطمئن باشد این شرکت می تواند موفقیت خود در انجام مأموریت و پروژه را به نحو احسن انجام دهد. انجمن یهودیان اجازه تجربه کردن امور با ابزارهای نامناسب و ناکافی را نخواهد داد. زیرا این پروژه باید از اولین گام خود با موفقیت به انجام برسد. پس هرگونه ناکامی در گام های نخستین، موجب می شود این ایده[ایده تشکیل حکومت یهودی] برای نسل های آینده مورد تردید واقع شود و چه بسا که همین ناکامی های نخستین، تحقق این پروژه را برای همیشه امری ناممکن نماید.
شیوه های سه گانه پیش گفته عبارتند از:
– از راه بانک های بزرگ
– بانک های کوچک و بانک های خصوصی
– از راه پذیره نویسی همگانی
بهترین شیوه برای دستیابی به سرمایه، اقدام از راه [ایجاد] بانک های بزرگ است. به این شیوه می توان در کوتاه ترین زمان ممکن از مجموعه های مالی بزرگ-پس از اینکه درباره صلاحیت این پروژه بحث و مناقشه ها را انجام داده اند-، مبلغ مورد نیاز را به دست آورد. بزرگترین مشخصه این شیوه این است که دیگر (در صورت التزام به رقم اصلی ) نیاز نخواهیم داشت یک میلیارد را یکجا و سریع بپردازیم. امتیاز دیگر این است که اعتماد به این سرمایه داران (تأمین کنندگان مالی) ممکن است به این پروژه کمک کند.
بخش زیادی از توان سیاسی ما، در توان مالی ما نهفته است. دشمنان ما نیز تأیید می کنند که این قدرت، کارآمد است. چه بسا که اینگونه باشد، اما در واقع چنین نیست.
یهودیان فقیر به جز احساس بیزاری، چیز دیگری نمی بینند، احساسی که همین توان مالی ایجاد می کند. زیرا آنان هرگز ندیدند که این توان در جهت بالابردن منزلت آنان استفاده شود. اعتبار و توانمندی سرمایه داران بزرگ یهودی باید در مسیر خدمت به اندیشه قومی [یهود] قرار گیرد.
کاش این مردان ثروتمند –که از رضایت کامل بهره مند هستند- با رغبت خود برای برادران یهودی خود به فکر می افتادند. کسانی که مردم، به جفا معتقدند آنان در برابر دارایی های هنگفت موجود در دست شماری اندک، مسئول هستند. تحقق این طرح، موجب ایجاد فرصتی برای تمایز گذاردن میان این گروه اندک و دیگر یهودیان خواهد شد.
فراتر از این، بی تردید از سرمایه داران بزرگ نخواهیم خواست که با انگیزه نیکوکاری چنین مبلغ چشمگیری را تقدیم کنند. این بیشترین چیزی است که می توان انتظارش را داشت. به همین دلیل، برعکس، بنیانگذاران شرکت یهودی و سهامداران آن، به دنبال ایجاد فعالیت تجاری جدید خواهند بود. آنان قادر خواهند بود فرصت های موفقیت احتمالی را پیش بینی کنند. انجمن یهودیان، همه اسناد و منابع ممکن را در اختیار خواهد داشت تا احتمالات آینده در رابطه با شرکت یهودی را تعیین کند. انجمن یهودیان به دقت میزان جنبش جدید یهودیان را مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد داد تا برای بنیانگذاران شرکت یهودی، اطلاعاتی را فراهم کند و برآورد مشخصی از میزان پشتیبانی مورد انتظار از شرکت یهودی را به آنان بدهد.
همچنین انجمن یهودیان، آمارهای به روز شده و همه جانبه را در اختیار شرکت یهودی قرار خواهد گذاشت. به این ترتیب انجمن یهودیان کاری را انجام می دهد که انجمنی به نام «انجمن مطالعات » در فرانسه انجام می دهد. این انجمن، مسئولیت انجام همه پژوهشهای اولیه و مقدماتی مرحله پیش از سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ را به عهده دارد. با این حال، این پروژه ما، ممکن است از سوی سرمایه داران بزرگ ما –تاجران و صنایع پیشگان- مورد حمایت مالی ارزشمندی قرار نگیرد و چه بسا آنان از راه مزدوران و آژانس های سرّی خود، با این جنبش (حرکت) یهود نیز مخالفت کنند. این مخالفت، همچون دیگر کارشکنی هایی است که ممکن است با آن روبرو شویم. اما ما با عزم راسخ با آنها رویارویی خواهیم کرد. باید فرض کنیم که این سرمایه داران با یک لبخند و به سادگی با پروژه ما مخالفت کرده اند. آیا این به معنای تمام شدن موضوع است؟ پاسخ این سوال منفی است.
زیرا سرمایه و اموال را می توان از شیوه دیگری نیز به دست آورد… می توان از طریق فراخوان و یاری طلبی از یهودیان دارای سطح متوسط مالی نیز به این هدف دست یافت. به طوری که با ایجاد بانک های کوچک یهودی، و ایجاد اتحادیه ای به نام اندیشه قومی یهود بر ضد بانک های بزرگ، این بانک های کوچک یک قدرت مالی بزرگ ایجاد خواهند کرد. اما جای تأسف در این است که در آغاز راه، برای شروع این کار به میزان زیادی سرمایه نیاز است. به طوری که پیش از هر اقدامی، سهام به مبلغ پنجاه میلیون «جنیه»[واحد پول مصر] نیاز است. این مبلغ نیز بسیار کند و در مدتی نسبتاً طولانی به دست می آید. چراکه در سال های اولیه باید اقدامات بانکی و استقراض ها در این راستا باشند. و چه بسا در این سال ها ممکن است هدف اصلی فراموش شود و یهودیان ثروتمند طبقه متوسط، پروژه های بزرگ جدیدی را شروع کنند و در نهایت، مهاجرت یهود به فراموشی سپرده شود.
دستیابی به اموال از این طریق، هرگز قابل عملی شدن نیست. زیرا تجربه جمع آوری اموال مسیحیان برای تشکیل قدرتی در برابر بانک های بزرگ، پیش از این انجام شده است[و با شکست مواجه شده است.] همچنین می توان به واسطه سرمایه های یهودی که تا به امروز کسی به آنها فکر نکرده، با آن رویارو شد .
اما این نزاع ها ممکن است انواع بحران ها را در پی داشته باشد و حکومت هایی که این نزاع ها در آنها رخ می دهد و بحران زده می شوند، دچار مشکل شوند و در نتیجه سامی ستیزی تشدید شود. به همین دلیل، بنده این شیوه دوم را توصیه نمی کنم. بلکه فقط در اینجا این شیوه را مطرح کردم تا به طور مقدمه و به شیوه ای منطقی، به این ایده[پروژه صهیونیسم] بپردازم. حتی من نمی دانم که آیا بانک های خصوصی کوچک حاضر می شوند در آینده این ایده را بپذیرند یا خیر؟ به هر حال، مخالفت یهودیان ثروتمند میانه، پایان پروژه ما نیست. بلکه برعکس، این کار موجب می شود ما پروژه خود را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
ممکن است انجمن یهودیان –که تجار از اعضای آن نیستند- تلاش کند شرکتی یهودی را بر اساس پذیره نویسی قومی تأسیس کند. به این ترتیب می توان سرمایه مورد نیاز شرکت را بدون نیاز به «اتحادیه سرمایه داران» و از راه پذیره نویسی مردمی به دست آورد. این پذیره نویسی نه تنها از سوی فقرای یهودی، بلکه حتی از سوی مسیحیانی نیز که می خواهند از یهودیان رهایی یابند، با استقبال مواجه خواهد شد و آنان نیز با مبالغ اندک خود، به این پشتوانه مالی شرکت یهودی کمک خواهند کرد. ممکن است ما در این راستا نوعی جدید و ویژه از همه پرسی را به اجرا درآوریم. به طوری که شرط کنیم هرکه موافق این راه حل برای مشکل یهود است، باید پذیره نویسی به مبلغی مشخص موافقت عملی خود از این راه حل را اعلام کند. این شرط، یک نوع تضمینی برای ما ایجاد می کند. به طوری که به اقتضای این شرط، فقط در صورت رسیدن مجموع پذیره نویسی ها به سطح مطلوب، می توان این پشتوانه را عملی کرد، در غیر این صورت، پول های پرداختی به صاحبان آنها بازگردانده خواهد شد. اما اگر همه مبلغ مورد نظر از طریق پذیره نویسی به دست آمد، باید گفت هر مبلغ کوچک نیز از طریق شمار بالای مبالغ اندک دیگر قابل قبول خواهد بود و می توان به آن اعتماد کرد. البته همه آنچه گفته شد، به کمک سریع و تعیین کننده دولت های ذیربط بستگی دارند.

**فصل چهارم: مجموعه های محلی

*مهاجرت ما

در فصل های پیشین توضیح دادم که چگونه می توان طرح مهاجرت را بدون وقوع اختلال اقتصادی به اجرا درآورد. اما[در اینجا باید بگویم شروع] چنین حرکت بزرگی نمی تواند بدون برانگیخته شدن بسیاری از احساسات عمیق و قوی باشد. احساساتی که اجتناب ناپذیر هستند. زیرا سنت ها و خاطراتی کهن هستند که ما را به میهن هایمان پیوند می دهند. ما همچنان که آرامگاه داریم، زادگاه نیز داریم. فقط ما هستیم که می توانیم بفهمیم دل های یهودیان به چه میزان به قبورشان وابسته است.
در رابطه با زادگاه هایمان، باید بگویم که ما آن ها را به همراه خود خواهیم برد. زیرا آینده ما با آن همراه است. آینده ای شکوفا و روشن. اما باید از قبور عزیز خویش چشم بپوشیم. «به اعتقاد من، این کار–به عنوان ملت مشتاق و عاشق تملّک- بیش از هر جانفشانی دیگری، برای ما هزینه بردار خواهد بود. اما چاره ای جز این نیست.»
سختی های اقتصادی، فشارهای سیاسی و نیز منزلت اجتماعی پایین یهودیان، همه و هه ما را به دور شدن از زادگاه هایمان و قبورمان سوق داده اند. ما یهودیان -امروزه- به شکل پیوسته از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا می شویم.یک جریان نیرومند هست که ما را از راه دریا به سمت ایالات متحده می برد. اما وجود ما در آنجا نیز مطلوب نیست. تا زمانی که ما امت بدون میهن باشیم، حضور ما در کدام نقطه مطلوب خواهد بود؟
ما به فرزندان ملت خویش، میهنی اهدا خواهیم کرد. این کار به صورت اجباری و کشاندن اکراه آمیز آنان به بیرون از سرزمینی که به آنان پناه داده، نخواهد بود. بلکه ما با توجه و اهتمام ویژه ای آنان را در سرزمین بهتری غرس خواهیم کرد. همانگونه که تلاش خواهیم کرد مناسبات سیاسی و اقتصادی جدیدی را ایجاد کنیم، به همان اندازه نیز تلاش خواهیم کرد، قداست گذشته را پاس بداریم. این گذشته عزیزی که دل های ملت ما به آن گره خورده است.
من در اینجا برخی پیشنهادها را می دهم به این امید که اینها کافی باشند. زیرا این بخش از طرح من -به احتمال قوی- به عنوان یک طرح خیال انگیز و توهم آلود قلمداد خواهد شد. هرچند این پروژه قابل تحقق و واقع بینانه باشد، اما اکنون این طرح به عنوان یک امر مبهم و بی هدف به نظر می رسد. اما ساماندهی و سازماندهی درست، آنرا امری معقول نشان خواهد داد.

 

ادامه دارد…

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!