خداوندا ز لطف خود رسان ديدار مهدي را

0

خداوندا ز لطف خود رسان ديدار مهدي را
به ما بنما ز احسانت گل رخسار مهدي را
خداوندا کرم فرما عطا کن وصل او بر ما
ببر فصل دي و سرما رسان گلزار مهدي را
رسان فصل بهاران را نسيم و بوي باران را
بهار وصل ياران را رسان بازار مهدي را
صفا ده روزگاران را طراوت چشمه ساران را
رسان خيل سواران را رسان انصار مهدي را
خدايا منعمم گردان به فيض وصلت جانان
رسان آن منجي انسان دم گفتار مهدي را
جهان کن خوش ز بوي او دل مردم بسوي او
نما خورشيد روي او رسان انوار مهدي را
فزون کن رهروانش را ز بن کن دشمنانش را
ظفر ده ياورانش را کن آسان کار مهدي را
مرا گردان ز يارانش ز خيل جان نثارانش
به جمع بيقرارانش رسان اخبار مهدي را
تو نصرت ده به يارانش شهامت ده به خواهانش
تو افزونتر کن اعوانش فراوان يار مهدي را
مرا گردان ز انصارش شهيد راه پيکارش
نصيبم کن ز ديدارش صف ابرار مهدي را
بده توفيق خدمت را بده فيض شهادت را
بده حس رشادت را دل بيدار مهدي را
خداوندا تو آگاهي که دشمن رفته بيراهي
رهاشان کن به گمراهي به خود اغيار مهدي را

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!