اي دوست جان نثارم جان در رهت سپارم

0


اي دوست جان نثارم جان در رهت سپارم
اي يار گلعذارم جز تو به سر ندارم
من بر تو دل که دادم در پاي تو فتادم
دل پيش تو نهادم سر پاي تو گذارم
تو يار نازنيني والا و بهتريني
هر لحظه همنشيني با خاطر فکارم
رفتي درون فکرم شد تازه فکر بکرم
گشتي تمام ذکرم گشتي تمام کارم
گشتي همه وجودم هر لحظه با تو بودم
در ذکر و در سجودم تا حق دهد قرارم
من بي تو در خروشم مي سوزم و خموشم
کي ميدهي تو نوشم  کي ميرسم به يارم
فارغ ز غير و خويشم گشتي تو دين و کيشم
تا تو رسي به پيشم هر دم در انتظارم
اي يار نازنينم زيبا و دلنشينم
کي روي تو ببينم آيي به روزگارم
کي ميرسي به بالين بر قلب زار مسکين
دلدار خوب شيرين اي مهربان نگارم
کاشکي دهي نشانت لطفي به عاشقانت
گردم ز ياورانت آري تو در شمارم
اي مايه حياتم بي تو رسد وفاتم
کي ميدهي نجاتم گردي تو غمگسارم
کاشکي که زود بيايي رويت به ما نمايي
چون صبحدم برآيي پايان شام تارم
مهدي من کجايي مهدي چرا نيايي
بي من بگو چرايي چون بي تو من سرآرم

علیرصا احمدی فر

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!