آقا سلامت مي کنم جان را غلامت مي کنم

0

آقا سلامت مي کنم جان را غلامت مي کنم
اين هستي ام قربان آن والا مقامت مي کنم
آقا دلم قربان تو قربان آن احسان تو
من در پي فرمان تو هستي به نامت مي کنم
اي مه لقا اي دلربا اي مهربان با وفا
اي سيد آل عبا بي تو قيامت مي کنم
من ميشوم از خود رها از مال و جان وتن جدا
در راه تو جان را فدا با يک پيامت مي کنم
دل راه حق پويد به تو ايمان خود جويد به تو
کمتر ز گل گويد به تو او را ملامت مي کنم
آقا نبينم آه تو هستم چو خاک راه تو
من کار هر بدخواه تو سوي ندامت مي کنم
آقا تو خوب و سروري آقا چقدر دل ميبري
از تو به بيت رهبري اذن اقامت مي کنم
اي نائب صاحب زمان اي سرور آزادگان
نذر و نيايش هر زمان بهر دوامت مي کنم
گردم من از خود بي خبر اي مه لقا زيبا قمر
تا من نظر هر لحظه بر ماه تمامت مي کنم
در تو هدايت ديده ام نور ولايت ديده ام
از حق صد آيت ديده ام وصف مدامت مي کنم
دارد دلم سوي شما اي مهربان آشنا
بهر سلامت من دعا هر صبح و شامت مي کنم
آقا بدانم قدر تو قربان ماه بدر تو
توصيف وسع صدر تو اي با کرامت مي کنم
قربانت اي آرام جان اي راحت روح و روان
جانم فداي مهربان خلق و مرامت مي کنم
همچون کبوتر بي دلم در کوي تو هست منزلم
پر مي کشد سويت دلم من قصد بامت مي کنم
سربازم و همراه تو جان بر کف درگاه تو
تا پاي جان در راه تو من استقامت مي کنم
من تا شهادت مي روم هم با رشادت مي روم

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!