يار خراساني ام بهر تو قرباني ام

0


يار خراساني ام بهر تو قرباني ام
اذن جهادم بده هستم اگر خواني ام
اين منم اي نازنين اين من عاشق ببين
لشگر مشرق نازنين ياور ايراني ام
بهر تو جان ميدهم سر به رهت مي نهم
سوي تو من در رهم تا که تو بستاني ام
دل به تو من داده ام چشم به ره جاده ام
هشيار و آماده ام بسته پيماني ام
کوه بصيرت منم يار ولايت منم
مظهر غيرت منم ياور قرآني ام
اذن رشادت بده فيض شهادت بده
نور عبادت بده رهبر روحاني ام
شور و شعورم بده اذن حضورم بده
نور وفورم بده دلبر نوراني ام
شعله به قرآن ببين از ستم مشرکين
از سر توهين به دين بين که چه طوفاني ام
بيمارم و درد دين با دل من شد عجين
تيره شد از مشرکين روح مسلماني ام
با غم عشقت خوشم با تو نفس مي کشم
از تب هجر آتشم تا که تو بنشاني ام
عاشق بالاي تو روي دل آراي تو
جان بدهم پاي تو حتي اگر راني ام
دل همه قربان تو گوش به فرمان تو
مخلص ياران تو جمله تو مي داني ام
اي که تو روح مني در دل و جان وتني
کي برسد بشکني اين شب هجراني ام
کي بدهي کام من يار دل آرام من
کي برسي بام من طالع رخشاني ام
راحت جانم بده مُردم امانم بده
ره را نشانم بده وقت پريشاني ام
باده نابم بده تشنه ام آبم بده
بي تو خرابم بده از دم رحماني ام
کي برسد نور تو از رخ مستور تو
پر شوم از شور تو وقت گل افشاني ام
عاقبت اي مهربان رخ بنما يک زمان
کن چو همه عاشقان وصل خود ارزاني ام

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!