ای عاشقان آمد خبر از دوست دست افشان کنید

0


ای عاشقان آمد خبر از دوست دست افشان کنید
خیزید و شهر و خانه را آماده جانان کنید

زود است که دلبر میرسد با شادی از در میرسد
غیبت به آخر میرسد کاشانه گلباران کنید

بادا بشارت بر شما رویش عیان گردد به ما
از لطف و احسان خدا شکر دو صد چندان کنید

غیبت سرآید عاقبت شد شامل ما مرحمت
باید هزاران مسئلت از رحمت یزدان کنید

شد وقت زیبای سحر از این شود هم تازه تر
از این سعادت باخبر بر جمله مشتاقان کنید

مولای یاران میرسد از عمق دوران میرسد
شاد و خرامان میرسد دل شاد و لب خندان کنید

عالم گلستان میشود چون باغ رضوان میشود
ملک سلیمان میشود شادی در آن دوران کنید

خوش دولتی مولای ما دارد پر از لطف و صفا
این عمر باقیمانده را با دوست جاویدان کنید

دارید سعادت آرزو در او کنیدش جستجو
با شور عشق روی او غمهای خود درمان کنید

با دیدن آن دلربا درد همه گردد شفا
هم خاک پای دوست را چون سرمه بر چشمان کنید

دیدید اگر جانانه را دارید رها کاشانه را
شاید که مال و خانه را در راه او قربان کنید

ای لشگر صاحب زمان ای گنج ناب طالقان
تازید به خیل دشمنان غرید و هم طوفان کنید

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!