ايوانجليست‌ها و رسانه مقدس/قسمت دوم

0
evanjel.jpg

ايوانجليست‌ها اعلام مى‌دارند كه آنها مى‌خواهند آمريكا را از سكولار اومانيسم نجات دهند و مى‌كوشند با كنار گذاشتن افراد سكولار از مسئوليتهاى حساس دولتى، ادارى، نظامى و قضايى مسيحيان طرفدار اعتقادات افراطى دينى را جايگزين آنها كنند.

 

 

ايوانجليست‌ها و رسانه مقدس/قسمت دوم

 

ايوانجليست‌ها در آمريكا عضو فرقه هاى مختلفى از پروتستان‌ها مى‌باشند. در آمريكا تاكنون بيش از 1500 فرقه در ميان پروتستان‌ها به وجود آمده و اين تعداد مرتب رو به افزايش است. ايوانجليست‌ها با آنكه از فرقه‌هاى مختلف مى‌باشند، با يك هدف تبليغات دينى را انجام مى‌دهند. در آمريكا مطابق آمارهاى مختلف 80 تا 100 ميليون مسيحى در اين كشور طرفدار ايوانجليست‌ها مى‌باشند و اكثريت مطلق آنها از حزب محافظه‌كار جمهوري‌خواه حمايت سياسى همه جانبه انجام مى‌دهند.

* شبكه تبليغات دينى ايوانجليست‌ها

دهه 1960م كه در آمريكا و جهان غرب به عنوان دهه ضد ارزشهاى دينى معرفى مى‌شود، باعث افزايش سريع فرهنگ اعتياد به مواد مخدر و جنايت و ابتذال فرهنگى در جامعه آمريكا شد. از اين دهه به بعد همه ساله شمار جوانان معتاد افزايش مى‌يابد و فقط در سال 2002م در آمريكا 25 ميليارد دلار براى مصرف مواد مخدر هزينه شده است. ترويج فرهنگ خشونت و ابتذال در فيلمهاى آمريكايى باعث افزايش جنايت در اين كشور گرديده است كه اين مسئله به افزايش تعداد باردارى در ميان دختران كمتر از 19 سال، افزايش بيماري‌هاى مقاربتى و ايدز، خشونت عليه كودكان و زنان، رشد آمار طلاق و سرپرستى خانواده توسط زنان، افزايش هم جنس بازان و بيش از حد شدن جمعيت زندانيان انجاميده است. در آمريكا از هر دو ازدواج يكى از آنها در كمتر از يك سال منجر به طلاق مى‌شود و 45 درصد كودكان توسط پدر يا مادر تحت كفالت مى‌باشند.

ايوانجليست‌ها با انتقاد شديد به مظاهر فساد فرهنگ سكولار در جامعه آمريكا نفوذى فوق‌العاده پيدا كرده اند(16). آنها در برنامه‌هاى تلويزيونى در آمريكا فساد اخلاقى در جامعه را معلول دورى از تعليمات دينى مى‌دانند و به شدت با ابتذال در رسانه‌هاى عمومى مانند راديو، تلويزيون، اينترنت، مجلات وروزنامه‌ها مخالف‌اند. مبلّغان انجيل از پيوندهاى محكم خانوادگى طرفدارى مى‌كنند و روابط غير مشروع قبل از ازدواج را باعث افزايش سقط جنين در كشور و سست شدن روابط خانوادگى مى‌دانند(17). آنها در تبليغات دينى در تلويزيون كوشش مى‌كنند مراسم عبادى مسيحى در مدارس دولتى و خصوصى الزامى گردد و آموزش مسائل جنسى در مدارس را ابتذال شمرده، با آن به شدت مخالفت مى‌كنند و مدارس دولتى را مراكز ترويج ارزشهاى ضد دينى در آمريكا مى‌دانند(18).

شعار مبلّغان انجيل در تلويزيون «شكل دادن افكار نوجوانان»(19) است. آنها در تبليغات خود اظهار مى‌كنند كه مى‌خواهند اخلاق و معنويت را به كشور آمريكا و عزت را به خانواده‌هاى از هم پاشيده اين كشور باز گردانند. آنها در تبليغات خود مردم را از دوران «عذاب شديد» (Tribulation) به دست دجّال (Anti-Christ) مى‌ترسانند و اظهار مى‌دارند دجال به زودى ظهور خواهد نمود و دنيا به عذابى سخت دچار خواهد شد و فقط «مسيحيان دوباره تولديافته»(20) نجات خواهند يافت.

ايوانجليست‌ها اعلام مى‌دارند كه آنها مى‌خواهند آمريكا را از سكولار اومانيسم (Secular Humanism) نجات دهند و مى‌كوشند با كنار گذاشتن افراد سكولار از مسئوليتهاى حساس دولتى، ادارى، نظامى و قضايى مسيحيان طرفدار اعتقادات افراطى دينى را جايگزين آنها كنند(21).

براى تحقق اين هدف، تلى ايوانجليست‌هاى معروف آمريكا مؤسسات آموزش عالى زير را براى تربيت متخصصان با اعتقادات دينى براى احراز پستهاى كليدى در كشور به وجود آورده‌اند:

1 ـ دانشگاه ريجنت (Regent University) : اين دانشگاه در ويرجينيابيچ واقـع شده كـه توسط كشيش پات رابرتسون (Pat Robertson) تأسيس گرديده است و در آن بيش از سه هزار دانشجو تحصيل مى كنند. شعار اين دانشگاه «رهبرى مسيحيان براى تغيير جهان(22) است. اين دانشگاه براى شبكه تلويزيونى دينى «شبكه سخن پراكنى مسيحيت» سى.بى.ان(23) كارشناس تربيت مى‌كند.

2 ـ دانشگاه ليبرتى (Liberty University) : اين دانشگاه را تلى ايوانجليست معروف كشيش جرى فالول (Rev Jerry Falwell) در لينچ برگ، ويرجينيا تأسيس كرده است. در اين دانشگاه 6500 دانشجو تحصيل مى كنند.

3 ـ دانشگاه اورل رابرتز (Oral Roberts University) : اين دانشگاه در شهر تُلسا، اُكلاهاما در سال 1963م تأسيس گرديد و بنيانگذار آن كشيش اورل رابرترز از تلى ايوانجليست هاى معروف آمريكا مى باشد.

4 ـ دانشكده انجيل جيمى سواگارت (Jimmy Swaggart Bible College): اين دانشكده توسط جيمى سواگارت در شهر لويسيانا تأسيس گرديده است.

در اين مؤسسات آموزش عالى علاوه بر تربيت كادر ادارى دولتى، متخصصان را براى اداره و توليد برنامه‌هاى تبليغى مسيحى در ايستگاه‌هاى راديويى و تلويزيونى آموزش مى دهند. بر اساس آمار ارائه شده در كتاب راهنماى سخن پراكنى دينى در آمريكا(24) تا پايان سال 1985م در آمريكا 1043 ايستگاه راديويى و 96 ايستگاه تلويزيونى دينى وجود داشته و در سال 1989م تعداد ايستگاههاى راديويى به 1485 و ايستگاههاى تلويزيونى دينى به 336 عدد افزايش يافته است. تا سال 1989م، 648 سازمان دينى برنامه هاى راديويى دينى مسيحى توليد مى كردند و 476 سازمان دينى در اين كشور مسئوليت توليد برنامه‌هاى دينى در تلويزيون بر عهده داشتند. تا سال 1989م از آمريكا، 301 برنامه راديويى و تلويزيونى و تبليغى برون مرزى پخش مى گرديد(25). به گفته «انجمن ملى سخن پراكنى دينى» اكنون در آمريكا 1550 ايستگاه راديويى و 350 ايستگاه تلويزيونى دينى در اين كشور فعاليت دارند و در اين ايستگاهها بيش از 500 تلى ايوانجليست و 750 راديو ايوانجليست برنامه هاى دينى و تبليغى مسيحى اجرا مى كنند و هر هفته بيش از 14 ميليون نفر اين برنامه هاى تلويزيونى را تماشا مى كنند(26). بودجه ساليانه مؤسسات دينى مسيحى كه اين برنامه ها را از شبكه هاى راديو و تلويزيونى دينى پخش مى كنند همه ساله 20 تا 25 درصد افزايش پيدا مى كند. اين مؤسسات، شبكه هاى تلويزيون دينى محلى را در شهرهاى آمريكا گسترش داده اند. برنامه هاى تبليغى مسيحى از جانب تلى ايوانجليست هاى معروف؛ مانند جرى فالول، پات رابرتسون، جيمز رابيسون (James Robison)، جيمى سواگارت و رابرت شولر (Robert Schuller) دائما در حال توسعه است(27).

* اهداف محافظه‌كاران سياسى

ايوانجليست‌ها در آمريكا عضو فرقه‌هاى مختلفى از پروتستانها مى‌باشند. در آمريكا تاكنون بيش از 1500 فرقه در ميان پروتستانها به وجود آمده و اين تعداد مرتب رو به افزايش است. ايوانجليست‌ها با آنكه از فرقه‌هاى مختلف مى‌باشند، با يك هدف تبليغات دينى را انجام مى‌دهند. از اين رو پروتستانها آنها را «مافوق كليسا»(28) مى‌نامند و افرادى مانند چارلز گرانديسون فينى (Charles Grandison Finney) (1875-1762م)، ديوايت ال مودى (Dwight L. Moody) (1899-1837م) و بيلى سندى Billy Sunday)(1935-1862م) را رهبران «جنبش تبليغ انجيل»(29) و «مافوق كليسا» مى دانند(30).

ايوانجليست‌ها خود را به عنوان اثرگذاران مشروع در تغيير فرهنگ آمريكايى و رسانه‌هاى عمومى و نيز پيشگامان مبارزه عليه سكولار ليبراليسم در جامعه آمريكا در طول قرن بيستم معرفى مى‌كنند(31). آنها از مناظرات كلامى با دانشمندان اديان ديگر به شدت پرهيز مى‌كنند و از احساسات و وابستگي‌هاى محلى براى تبليغات دينى در راديو، تلويزيون، مجلات و اينترنت به خوبى بهره مى‌برند. در آمريكا ارتباط نزديك ميان ديدگاههاى محافظه كاران ايوانجليست با ايدئولوژى محافظه كار سياسى كاملاً مشهود است.

انگيزه مهم و برجسته ايوانجليست‌هاى آمريكايى بسيح مسيحيان جامعه اين كشور در راستاى اهداف محافظه كاران سياسى است. در آمريكا مطابق آمارهاى مختلف 80 تا 100 ميليون مسيحى در اين كشور طرفدار ايوانجليست‌ها مى‌باشند و اكثريت مطلق آنها از حزب محافظه كار جمهوري‌خواه حمايت سياسى همه جانبه انجام مى‌دهند.

ايوانجليست‌ها با حضور گسترده در برنامه‌هاى راديويى قبل از جنگ جهانى دوم در ميان رؤساى جمهورى آمريكا اعمال نفوذ مى‌كردند. هرى اس. ترومن رئيس جمهورى آمريكا در سالهاى 1953-1945 كه از حزب دموكرات بود اعلان مى‌دارد: «اگر بيدارى اخلاقى و روحانى در آمريكا به وجود نيايد اين كشور نابود خواهد شد». ژنرال دوايت ديويد آيزنهاور، از حزب جمهوري‌خواه و رئيس جمهورى آمريكا در سالهاى 1961-1953 اظهار مى‌دارد براى جلوگيرى از فاجعه ملى در آمريكا بايد حيات نو روحانى به وجود آيد». بعد از فتح ژاپن در جنگ جهانى دوم ژنرال داگلاس مك آرتور، حاكم نظامى آمريكا رسما از مبلغان مسيحى دعوت به عمل مى‌آورد كه در ژاپن تبليغات دينى گسترده انجام دهند. با حمايت دولت آمريكا ايوانجليست‌ها بعد از جنگ كره (1953-1950) تبليغات وسيع دينى را در كره جنوبى و كشورهاى خاور دور و جنوب شرقى آسيا انجام داده‌اند.

در انتخابات رياست جمهورى آمريكا در سال 1976م ايوانجليست‌ها از كانديداى حزب دموكرات جيمى كارتر كه عضو كليساى بنيادگرايان مسيحى به نام «كنوانسيون بابتيست‌هاى جنوبى»(32) بود و ادعا مى‌كرد «مسيحى دوباره تولّد يافته» است حمايت نمودند و كارتر با حمايت همه جانبه ايوانجليست‌ها به قدرت رسيد. مجله «نيوزويك» سال 1976 را «سال ايوانجليست‌ها» ناميد. در اين انتخابات، ايوانجليست‌ها رسما وارد حوزه سياسى شدند و جامعه آمريكا و جهان در سطحى گسترده متوجه اين جريان جديد شدند(33).

از آغاز سال 1979م شعار آنها اين است كه هنگام آن فرا رسيده كه براى تغيير مسير آمريكا و نجات اين كشور، مسيحيان متدين از كليسا وارد كنگره (پارلمان آمريكا) شوند. مطابق يك نظرسنجى كه در سال 1980م انجام شد 90 درصد كشيشان آمريكا اظهار نمودند كليسا مناسب ترين محل براى بيان مسائل اجتماعى و سياسى مى باشد. اين امر براى تمامى كشيشان ضرورى است(34). در آمريكا بيش از 400 هزار كليسا وجود دارد كه 110 هزار از آنها در اختيار ايوانجليست ها قرار دارد.

با نفوذ ايوانجليست‌ها در دولت جيمى كارتر (1980-1976) مسئله تحفظ ارزشهاى سنتى خانواده مورد توجّه دولت قرار گرفت.

در انتخابات رياست جمهورى سال 1980م ايوانجليست ها از رونالد ريگان حمايت كردند، چرا كه وى نيز خود را «مسيحى دوباره تولّد يافته» ناميده و وعده داده بود خواسته هاى آنها را عملى سازد(35).

در روزهاى 28 و 29 آوريل 1980م ايوانجليست‌ها در واشنگتن، پايتخت آمريكا اجتماعى بزرگ را با عنوان «واشنگتن براى عيسى مسيح»(36) به وجود آوردند كه در آن نيم ميليون ايوانجليست از سراسر آمريكا شركت نمودند. در اين اجتماعِ دو روزه رهبران ارشد دينى ايوانجليست ها در سخنرانيهاى خود از دولتمردان خواستند كه در مسائل سياسى و اجتماعى مطابق تعليمات انجيل عمل نمايند تا مورد تاييد آنها قرار گيرند و در پايان، خواسته هاى سياسى و اجتماعى خود را در يك اعلاميه بيان نمودند. شعار آنها در اين جتماع اين بود: «نه من گناهكارم، نه تو گناهكارى، بلكه آمريكا گناهكار است و براى نجات آمريكا بايد فداكارى نمود»(37).

رونالد ريگان اولين برنامه تبليغات انتخاباتى براى رياست جمهورى را در روزهاى 21 و 22 اوت 1980م در رى يونيون آرنا، دالاس در ميان ايوانجليست ها برگزار نمود. در اين اجتماع، پانزده هزار تن از نمايندگان ايوانجليست ها از سراسر آمريكا شركت داشتند و تعهد نمودند كه ريگان را در اين انتخابات به پيروزى برسانند(38). بعد از پيروزى قاطع ريگان در اين انتخابات، ايوانجليست ها به عنوان يك قدرت فرهنگى و اجتماعى در جامعه آمريكا ظهور نمودند(39).

رونالد ريگان اولين برنامه تبليغات انتخاباتى براى دومين دوره رياست جمهورى خود را در سال 1984 از محل ياد شده در حضور هفده هزار ايوانجليست از سراسر آمريكا برگزار نمود. در اين جلسه تبليغاتى، ايوانجليست معروف آمريكا جرى فالول كه در دوره اول رياست جمهورى ريگان كشيش رسمى كاخ سفيد شده بود اعلان مى كند كه «ديانت و اخلاق از سياست جدا نيست»(40).

در سال 1983م ريگان طرح «ابتكار دفاع استراتژيك»(41) را در جلسه دينى در ميان ايوانجليست‌ها اعلام مى‌كند و از شوروى سابق به عنوان «امپراتورى شيطانى»(42) نام مى برد؛ چرا كه ايوانجليست ها شوروى سابق را امپراتورى شيطانى معرفى مى‌كردند.

در انتخابات سال 2000م ايوانجليست‌ها رسما از جورج دبليوبوش حمايت كردند و از طرفداران خود خواستند كه الگور، كانديداى حزب دموكرات را شكست دهند. الگور نيز در جلسات سخنرانى انتخاباتى‌اش از شعار ايوانجليست‌ها «عيسى مسيح چه خواهد كرد»(43) بهره گرفته، اعلام مى‌نمود كه وى در تصميم گيري‌هاى سياسى اين شعار را مد نظر داشته است(44).
ادامه دارد

حيدر رضا ضابط
——————
پي‌نوشت‌ها:
16 – Televangelism, p. 23.
17 – James Davison Hunter, American Evangelicalism, Rutgers University Press, 1983, p. 50.
18 – Televangelism, p. 161.
19 – Shape the minds of the young people.
20 – Born-Again Christians.
21 – Prime Time Preachers, p. 86.
22 – Christian Leadership to Change the World.
23 – Christian Broadcasting Network (CBN).
24 – The Directory of Religious Broadcasting, 1989, Morristown, N.J.
25 – Ibid, p. 4-8; Televangelism, p. 292.
26 – Prime Time Preachers, p. 53.
27 – Prime Time Preachers, p. 55.
28 – Parachurch.
29 – Evangelicalism.
30 – American Evangelicalism, p. 42.
31 – Prime Time Preachers, p. 80.
32 – Southern Baptist Convention.
33 – Prime Time Preachers, p. 126.
34 – Ibid, p. 28.
35 – Anson Shupe & William A.Stacey, Born Again Politics and Moral Majority (New York: Edwin Mellon Press, 1982), p. 16.
36 – Washington For Jesus.
37 – Prime Time Preachers, p. 5.
38 – Televangelism, p. 29.
39 – Ibid, p. 7.
40 – Ibid, p. 36.
41 – Strategic Defense Initiative (SDI).
42 – Evil Empire.
43 – What Would Jesus Do? (WWJD).
44 -Encyclopedia of Fundamentalism, pp. 516-517.
——————-
منبع: باشگاه انديشه

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!