ملائکه در هنگام خروج حضرت صاحب الامر(عج) ایشان را یاری میکنند

0
photo_2015-07-16_00-32-12.jpg

ابی حمزه ثمالی  روایت میکند:

شنیدم ابو جعفر محمّد بن علیّ (امام باقر) علیهما السّلام میفرمود اگر قائم آل محمّد خروج کند خداوندش با فرشتگان مسوّمین ومردفین و منزلین و کروبیّین یاریش میکند و جبرئیل در پیشاپیش او و میکائیل از راستش و اسرافیل از چپش و هیبت و وحشت بفاصله یکماه راه در پیشاپیشاش و پشت سرش و از راستش و از چپش و فرشتگان مقرّب در برابرش خواهند بود و نخستین کسی و بهمراهش شمشیر برهنهاي است که  که بدنبال او است محمّد صلّی اللَّه علیه و آله است و دوّمین کس علیّ علیه السّلام است خداوند، روم و دیلم و سند و هند و کابل شاه و خزر را براي او میگشاید.اي ابا حمزه، امام قائم قیام نمیکند مگر هنگامی که ترس و وحشت فراوان در اجتماع باشد و زمین لرزهها و گرفتاري و بلا گریبان گیر مردم شود و پیش از اینها بیماري طاعون شیوع یابد- و هنگامی قیام کند- که در میان عرب شمشیر برانی و در میان مردم اختلاف سختی بوده باشد و مردم دینشان در هم و بر هم و حالشان دگرگون باشد آنچنان که آرزوکننده در هر بامداد و شام آرزوي مرگ میکند از بسکه میبیند گرفتاري مردم بزرگ است و همدیگر را میخورند.و خروج آن حضرت بهنگام یأس و ناامیدي است، اي خوشا بحال کسی که بآن حضرت برسد و از یارانش باشد، و واي و همه واي بر کسی که با او مخالفت کند و با دستورات او مخالفت ورزد و از دشمنانش باشد سپس فرمود: او قیام میکند با دستوري نو و روشی نوین و قضاوتی تازه که بر عرب سخت آید کارش بجز کشتن نباشد و از کسی توبه نپذیرد و در راه خدا تحت تأثیر هیچ ملامت و سرزنشی قرار نگیرد.

 

غیبت نعمانی،باب13،ح22

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید