سخنان امام صادق(ع) در باب علائم قبل از ظهور

0

بنابر نقل ((الزام الناصب))، امام صادق عليه السّلام در باب علائم قبل از ظهور امام عصر روحى له الفداء چنين فرمودند:

مهدى ما عليه السلام از مكه خارج نمى شود تا اينكه داراى حلقه باشد. راوى مى گويد عرض كردم : ميزان حلقه چيست ؟ فرمودند: يك سپاه ده هزار نفرى در حالى كه جبرئيل عليه السّلام در طرف راست و ميكائيل در طرف چپ آن حضرت در حركت اند و پرچم رسول اكرم صلى الله عليه و آله را به اهتزاز در مى آورند و تمام مردم مشرق و مغرب از خبر قيام و به اهتزاز در آمدن آن آگاه مى شوند و اين پرچم مخصوص رسول اكرم صلى الله عليه و آله است كه در روز بدر جبرئيل آن را از آسمان آورد. آنگاه رسول خدا صلى الله عليه و آله آن پرچم را پيچيد و به على عليه السّلام داد تا اينكه جنگ بصره پيش آمد و حضرت اميرالمؤ منين عليه السّلام پرچم را به اهتزاز درآورد و خداوند آن پيروزى درخشان را نصيبش فرمود و بعد از فتح بصره حضرت امام اميرالمؤ منين عليه السّلام آن پرچم را پيچيدند و الان در نزد ماست . و هيچ كس آن پرچم را نمى گشايد و به دست نمى گيرد مگر اينكه قائم ما قيام كند و آن را به اهتزاز درآورد و اين پرچم و خبر برافراشته شدنش به شرق و غرب عالم مى رسد و جهان را در سيطره خود قرار مى دهد و از آن طرف در پيشاپيش آن به اندازه يك ماه مسافت و نيز از طرف راست و چپ آن موجى از خوف و ترس راه مى افتد (البته دلهاى مردم را پر مى كند) و قلبها را مسخر مى نمايد. او ناراحت و غضبناك ظاهر مى شود و براى اين مردم كه گرفتار غضب خداوند شده اند متاءسف است، در حالى كه پيراهن رسول اكرم صلى الله عليه و آله در جنگ احد و نيز عمامه مخصوص و زره آن حضرت را پوشيده و شمشير جدش (ذوالفقار) را به دست گرفته است و اين شمشير را از غلاف بيرون مى كشد و هشت ماه آن را به زمين نمى گذارد.

ابتدا بنى شيبه را از بين مى برد و دستهاى آنها را قطع مى كند و به ديوار كعبه مى آويزد و از طرف حضرت بقية الله روحى له الفداء منادى ندا مى كند كه اينها دزدان دين خدا و حرم خدا هستند. سپس سيصد و سيزده تن ياران مخصوص شرفياب مى شوند كه خداوند درباره شان فرموده است : ((همه شما را خداوند خواهد آورد)).

 

الزام الناصب،ج2،ص164

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!