نگاهی بر تاریخچه فراماسونری در ژاپن از آغاز تا اکنون-1

0
freemasonry.japan20282729.jpg

البته عده ای دیگر از ایشان تاریخ زودتری را اعلام کرده اند بر این اساس نفوذ فراماسونری در ژاپن از 1000 سال پیش شروع میشود  در آن زمان  به علت جنگ و درگیری با کشورهای همسایه عده ای  از نخبگان و طبقه خاص ژاپن به چین مسافرت کرده و در آنجا با فراماسونری آشنا شده اند  در برگشت از چین به علت مخالفت حکومت چین با ایشان این عقاید را در زاپن ادامه میدهند.

 

 

 

 

سلام

فراماسونری در ژاپن هم پا با سایر نقاط جهان رشد سریعی داشته است در مقاله ( جهان در سیطره فراماسونری ایران تنها جزیره امید) به حکومت این سلسله شیطانی بر جهان کاملا اشاره شده است  . ما در این مقاله به بررسی کشور ژاپن ومیزان نفوذ فرماسونری در آن میپردازیم..

 

رشد سریع  فراماسونری در ژاپن  به دلایل زیادی شدت گرفت و در آن کشور فراماسونهای گمنام ولی بسیار متعصب بر سر کار آمدند این تعصب به علت فرهنگ خاص مردم ژاپن ایجاد شده است

متاسفانه فرماسونری جهانی هم از این خصلت مردم ژاپن آگاهی پیدا کرده  و بر اساس سیاست بهرکشی و استعمار همیشگی خود از مردم ژاپن بیشترین بهره برداری را  کرده است و در طول تاریخ این کشور  جنایات زیادی بر علیه مردم ژاپن انجام داده است.

 

 

من خودم قبل از نگارش این مقاله شخصا اعتقاد داشتم که ژاپن به عنوان پایگاه شرق  فراماسونری در

جهان دارای اعتبار خاصی میباشد ولی همانگونه که در ادامه مقاله خواهید دید این کشور بیشتر به عنوان یک بازیچه دست فراماسونری جهان بوده است. در اصل این گروه شیطانی هرگز برای هیچ کشوری ارزشی قائل نیستند و فقط اهداف خود را مهم میشمارند.

این مقاله نگاهی سریع به این پدیده شوم در این کشور است  ولی همانگونه که میدانید این حرکت شیطانی با نفوذ مهره های خود در سران کشور دقیقا کنترل کشور را بدست میگیرد به اعتراف خودشان:

 

« مدرسه ای كه توسط مدیر ماسون اداره می شود، یك موسسه ی ماسونی محسوب می گردد. جامعه ای كه توسط یك لیدر ماسون رهبری می شود، جامعه ی ماسونی به حساب می آید. اگر تعداد اعضایمان هم زیاد نشود، از طرف هر كسی كه می خواهد باشد، باشد، تحقق اصول و آداب در هر جا و مكان یك موفقیت شمرده می شود. » (نشریه ی ماسون ترك – صفحه ی 3032)ب

از آنجایی که افراد قابل اعتماد کمی به عنوان محقق در امور فراماسونری هستند همیشه بدست آوردن منابع موثقی برای تحقیق کمی دشوار میباشد. مخصوصا برای کشوری همچون ژاپن . به همین دلیل ما  2 روایت در مورد تاریخچه فراماسونری در ژاپن ارائه میدهیم .

 

((بسم الله الرحمن الرحیم))

 

نگاهی به تاریخچه فراماسونری در ژاپن از آغاز تا کنون

 

 

اعضای فراماسونری در ژاپن ادعا میکنند که سابقه فراماسونری در این کشور به مصر باستان و تجارت با حکومت های بین النهرین برمیگردد .

البته عده ای دیگر از ایشان تاریخ زودتری را اعلام کرده اند بر این اساس نفوذ فراماسونری در ژاپن از 1000 سال پیش شروع میشود  در آن زمان  به علت جنگ و درگیری با کشورهای همسایه عده ای  از نخبگان و طبقه خاص ژاپن به چین مسافرت کرده و در آنجا با فراماسونری آشنا شده اند  در برگشت از چین به علت مخالفت حکومت چین با ایشان این عقاید را در زاپن ادامه میدهند.

 

دلیل این فرضیه این است که  در سالهای بازگشت این گروه از چین میتوان ستاره داوود را  دید

 

در ادامه  میگویند در تاریخ جولای 1853 شخصی بنام دریادار پری  از طرف آمریکا وارد  ژاپن شد و درهای تجارت و اقتصاد را با ژاپن باز کرد. دراین هنگام فراماسونری ژاپن تصمیم گرفت که روش خود عوض کند

.

Admiral Perry in Japan

 

دریادار پری خود عضو فرماسونری و لوژ هلند در نیویورک بوده است

 

در این زمان فراماسونری نگاه خود را به سوی غرب (شرق خود یعنی آمریکا ) ها برگرداند و با حمایت انها توانست امپراتوری میجی را به حکومت برسانند این امپراتوری نماد ژاپن مدرن از نظر ماسون ها میباشد.

Meiji emperor

 

بر اساس گفته های گروه اول نزدیکان وسایر بستگان این امپراتور از اعضای ارشد لوژ های ماسونی بودند  آنها با کمک برادران انگلیسی خود توانستند بر دشمن دیرینه خود (امپراتوری واقع در کشور روسیه ) مبارزه کرده و انها را شکست دهند. بعد ها ژاپن تصمیم گرفت برای بازسازی و

کمک به کل قاره آسیا آن را تصاحب کند.

 

به نظر آنها قاره آسیا نیاز به تغیرا ت اساسی داشته است

 

دوستان توجه داشته باشند این تاریخچه از زبان خود فراماسونرهای ژاپن و طرفداران انها هست براحتی میتوانید تفکر استقلال فراماسونری در این مطلب را ببینید به دلایل  زیاد قابل اعتماد نمی باشد. آنها در گفته های خود از فرامسونرها به عنوان نجات دهنده دنیا و مخصوصا ژاپن سخن میگویند و تاکید میکنند نظم و پیشرفت امروز ژاپن به خاطر آنهاست

البته باید توجه داشت ورود دریادار پری یک واقعیت تاریخی است

همیشه در ژاپن خود را یک نمونه انسان فداکار میدانند و اینگونه تبلیغ میکنند

 

البته دلایل اینکه امپراتوری دست نشانده فراماسونری غربی  بوده  بسیار زیاد میباشد و  به آن اشاره  خواهد شد ولی وجود چنین سابقه ای برای این گروه شیطانی (1000سال) در ژاپن کمی خنده دار به نظر  میرسد در ادامه ما به بررسی روایتی واقعیتر  می پردازیم. آنها البته خود به این

موضوع واقف هستند بعضی از لژ ها تاریخ قابل قبول تری  را ارائه داده اند.

 

 

بر اساس برخی از اسناد که محدود می باشند  تاریخچه ورود فراماسونری در ژاپن بین سالهای  1700 تا سالهای 1800 بیان شده است.

 

 

در زمان قدیم ژاپن به علت جزیره  بودن  در یک انزوای  فرهنگی و تجاری قرار داشته است و تنها  روبط کمی با کشور چین و کره داشته است . اولین  مردمان غربی (اروپایی)  استعمار گران پرتغالی بودند که در سال  1530 در یک جزیره کوچک در جنوب ژاپن به زمین نشستند سپس  دیگر کشورها هم وارد ماجرا شدند اما بنا به مسئله ای که هجوم بیگانه ها در این کشور نامیده شد تا 200 سال با دنیا قطع رابطه میکند فقط  مسیحیان پروتستان از اروپا امتیاز تجارت با این کشور را داشته اند البته عده ای این مسئله را  اولین حرکت ماسون ها در ژاپن  عنوان کرده اند

Isaac Titsingh  اولین فراماسونری ها هم از همان استعمار گران پرتغالی بودند شخصی بود  بنام

این شخص طی سالهای 1779 تا 1783 سه بار به ژاپن سفر کرد و در این دیدار با سران و مقامات بالا رتبه ژاپنی دیدار داشته است. این شخص تحت پوشش کمپانی هند شرقی معروف این دیدار ها را انجام میداده است

این شخص گنجینه ای از اطلاعات خاصی را از فرهنگ و جامعه ژاپن به اروپا برد

 

اولین فرماسونر بازدید کننده از ژاپن به روایت تاریخ

صحنه ورود اسحاق به ژاپن

 

 

Isaac Titsingh  اولین فراماسونری ها هم از همان استعمار گران پرتغالی بودند شخصی بود  بنام

این شخص طی سالهای 1779 تا 1783 سه بار به ژاپن سفر کرد و در این دیدار با سران و مقامات بالا رتبه ژاپنی دیدار داشته است. این شخص تحت پوشش کمپانی هند شرقی معروف این دیدار ها را انجام میداده است

 

این شخص گنجینه ای از اطلاعات خاصی را از فرهنگ و جامعه ژاپن به اروپا برد.

 

اولین فرماسونر بازدید کننده از ژاپن به روایت تاریخ

صحنه ورود اسحاق به ژاپن

 

اسحاق اولین ژاپنی ها را به عضویت فراماسونری در می آورد . او این افراد را با فرهنگ غربی آشنا کرد. این حرکت باعث می شود در دهه 1850 تا 1860 همزمان با ورود دریادار آمریکایی ارتش بریتانیا هم  با ایجاد آشوب وشورش و ترساندن حکومت ژاپن   از  وجود سامورایی ها به زور وارد خاک ژاپن می شود و با کمک همین افراد غرب زده حجم زیادی از پیمانهای نظامی بین آنها و دولت ژاپن بسته شد.

بر اساس اسناد  اولین لژ در ژاپن با کمک ارتش بریتانیا در یوکو هوما ساخته می شود این لژ زیر نظر گراند لوژ ایرلند فعالیت خود را آغاز کرده و بیشتر اعضای آن را استعمارگران تشکیل میدادند.

 

در این زمان لژ های محلی تحت نظر لژ اصلی در همان یوکوهاما شکل می گیرد

 

اولین جلسه این لژ در تاریخ 26 ژوئن 1866 برگزار میشود . اعضای زیادی در این لژ عضویت داشتند  از اعضای خارجی این لژ اسامی زیر  در دسترس می باشد

 

اعضای فعال لژ تا قبل از جنگ جهانی دوم

 

این لژ ها تا جنگ جهانی دوم فعالیت میکردند  بعد از جنگ شرایط عوض می شود از انجا که جنگ را همین لژها راه اندازی کرده بودند و به هدف خود نمی رسند دوباره توسط لژ اسکاتلند سازماندهی میشوند .

دوستان عزیز توجه داشته باشند که این تاریخ توسط خود ماسون ها و تعداد کمی غیر ماسون ها (که آنها هم باید به دیده  شک نگریسته شوند) نوشته شده است در هر حال نکته  مهم وجود فرماسونری حداقل به مدت 300 سال در ژاپن میباشد این گروه همزمان با حمله برادر غربی خود هیتلر شروع به جنگ برای برقراری نظم مورد نظر درآسیا کردند.

 

مستندات نفوذ فراماسونری در ژاپن قبل از جنگ جهانی

قبلا گفته شد که اولین فراماسونری ها از هلند کنونی به ژاپن راه یافتند و در همان زمان با ایجاد امپراتوری میجی قدرت خود را در ژاپن به نمایش گذاشتند ابتدا به جانشینان امپراتور  میجی بپردازیم (به دلایل خاصی بعدا وی را مورد برسی قرار میدهیم )

 

از زمان میجی تا به حال  4 امپراتور به قدرت رسیده اند گرچه میگویند که در زمان جنگ جهانی امپراتور ضعیف بوده وژنرالها باعث این جنگ شده اند ولی همانطور که مشاهده خواهید کرد از زمان میجی تا به حالا همه امپراتور ها جزو سران و بزرگان ماسونی در جهان بوده اند و همیشه ارتباط خاصی با دیگر برادران خود داشته اند

 

اولین امپراتور بعد از میجی امپراتور تایشو می باشد او در سال  1912 به حکومت رسید و تا سال  1926 حکومت کرد برای  اثبات عضویت فرماسونری او دلایل زیادی وجود دارد اگر به عکس بالا نگاهی بیاندازید میبیند که نشانهایی بر سینه دارند این نشان ها بیشتر  توسط  گروههای فراماسونری در غرب اهدا شده است به دلیل زیادی این گروهها ما فقط چند تا را بررسی میکنیم همانهایی که بین دیگر امپراتور ها مشترک بوده است برای اطلاع بیشتر میتوانید بر روی اسم انگلیسی بالا کلیک کرده و در ویکی پدیا  اطلاعات بیشتری را بدست آورید.

 

ابتدا به لیست افتخارات این امپراتور نگاهی بیاندازید

لیست گروههای که او عضو  شده بود

 

عضویت در این گروهها با اهدای مدال انجام میشود . شخصی که در مسیر اهداف این گروهها قدم برداشته است  به دیافت این مدالها نائل میگردد . بهتر است با یکی از گروههای فوق بیشتر آشنا شوید


 

Order of the Garter

 

این نشان یکی از نشانهای قرون وستا میباشد که توسط دولت  ملعونه بریتانیا به اعضای ارشد ماسونی اهدا می شد و هم اکنون نیز اهدا میشود این نشان یکی از 3 نشان برتر انگلیس می باشد.در این نشان تصویر نشان شوالیه سنت  جرج را می بینید

 

اگر نگاهی به اعضای کنونی صاحب این مدال  بیاندازید دیگر هیچ شکی برای شما نمی ماند که این نشان به چه کسانی اهدا میشود

 

نکته مهم این است که عضویت در این گروه بسیار محدود و مشکل میباشد و باید بسیار خوش خدمتی کرده باشند تا بتوانند وارد چنین گروهی شوند.  جالب این است که فقط 24 عضو به عنوان شوالیه دارد و باقی عضوها به عنوان عضو سلطنتی می باشند

 

 

 

 

عضویت امپراتور کنونی ژاپن

لیست اعضا از ابتدا کلیک کنید

 

در مورد این گروه شیطانی دانستن اطلاعات زیر خالی از لطف نیست

این گروه زیر گروه جامعه  شیطانی مالتا می باشد. در مقاله جهان در سیطره فراماسونری ایران تنها جزیره امید در مورد این گروه و فعالیت این گروه توضیحاتی ارائه شده است ما فعلا به همین زیر مجموعه می پردازیم

 

این گروه شامل 1000 عضو سلطنتی و 24 عضو غیر سلطنتی است که توسط ملکه انگلیس انتخاب می شود


تعداد عضو ها و زیر مجموعه گروه مالتا بودن

ردای مخصوص گروه

 

در گذشته طی یک دوره طولانی  فقط مردان حق شرکت در گروه را داشتند و زنان حق عضویت در گروه را نداشتند

 

درسال 1987 ملکه بریتانیا  تصمیم  به  عضویت زنان برجسته در این گروه گرفت . از جمله زنان شرکت کننده در گروه مارگارت تاچر و دختر  وینستون   چرچیل بودند

 

عضویت زنان در گروه

 

نکته جالب توجه شعار رسمی این گروه می باشد که باز به طور غیر مستقیم نشان دهنده اهداف و ذات این گروه میباشد

 

 

شعار رسمی گروه

توجه شما را به یک سند بسیار مهم جلب میکنم البته غیر از گروه فوق گروههای دیگری هم در این سند علامت خورده اند تا شما بیشتر به اهمیت این گروه توجه بفرمایید

 

 

ارتباط بین گروهها  مختلف و مدال ها

همان طور که میبینید این گروه حتی از گروه جمجمعه و استخوان که جرج بوش هم عضو آن بود در درجه اهمیت  بالاتری   است

ادامه دارد …

 

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!