رمز گشایی از برنامه دجال (2020) : I, Pet Goat 2.99 (بخش پانزدهم و...

بسم الله الرحمن الرحیم پس از ارایه تحلیل های مربوط به قسمت اصلی انیمیشن، در این قسمت از بحث، به بررسی دقیق تر برخی وقایع...

رمز گشایی از برنامه دجال (2020) : I, Pet Goat 2.99 (بخش سیزدهم وچهاردهم)

بسم الله الرحمن الرحیم در لایه چهارم تحلیل این سکانس، به این نکته اشاره می نماییم که کل ماجرای آتش سوزی « کلیسای جامع نوتردام...

رمز گشایی از برنامه دجال (2020) : I, Pet Goat 2.99 (بخش یازدهم و...

بسم الله الرحمن الرحیم در سکانس بعدی، مجدداً به شخصیت « کودک آبی » یا « L'enfant Bleu » برخورد می کنیم که در سایت...

رمز گشایی از برنامه دجال (2020) : I, Pet Goat 2.99 (بخش نهم و...

بسم الله الرحمن الرحیم در سکانس بعد، ملاحظه می گردد که یک ساختمانی با ظاهری بی شرمانه و به صورت یک انسان دراز کشیده به...

رمز گشایی از برنامه دجال (2020) : I, Pet Goat 2.99 (بخش هفتم و...

بسم الله الرحمن الرحیم در سکانس بعدی، یک کودک آفریقایی به چشم می خورد که شبیه به یک ربات است و بر روی سرش، نماد...

رمز گشایی از برنامه دجال (2020) : I, Pet Goat 2.99 (بخش پنجم و...

بسم الله الرحمن الرحیم در سکانس بعدی، ملاحظه می گردد که دوربین انیمیشن، کم کم از پنجره اتاق کلاس درس خارج شده و در حالی...

رمز گشایی از برنامه دجال (2020) : I, Pet Goat 2.99 (بخش سوم و...

بسم الله الرحمن الرحیم اما موضوع دیگری که در این سکانس، مورد بحث قرار خواهیم داد، پازل کلماتی است که اکثر حروف آن، نگاشته شده...

رمز گشایی از برنامه دجال (2020) : I, Pet Goat 2.99 _ بخش...

شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد، سازنده‌ انیمیشن مذکور، خودش را به ‌عنوان یک معلم، و یک آموزگار رموز و اسرار ماسونی، معرفی کرده، و در قالب این انیمیشن، تلاش کرده است تا پیام‌هایی را به‌صورت Subliminal، و پنهانی، به مخاطبین ماسونی خودش در سراسر دنیا مخابره کند.

رمز گشایی از برنامه دجال (2020) : I, Pet Goat 2.99

  حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که قرآن کریم، پیامبر (ص) و اهل بیت مطهرشان (ع) را عامل هدایت بشر قرار داد. اینک که...

قهرمانان بصیرت

قهرمانان بصیرت - ادواردو آنیلی +عکس و فیلم قهرمانان بصیرت - مالکوم ایکس +عکس و فیلم