photo_2015-07-16_00-56-54.jpg

بندگان مومن خدا در قم!!!

امام علی(ع) مبفرمایند:  بندگان مؤمن خدا در شهر قم اجتماع می کنند و انتظار شفاعت پیامبر اکرم(ص) را در روز قیامت و روز حساب می...
photo_2015-07-16_00-57-17.jpg

فرمایشات پیامبر اعظم(ص) درباره شیعیان اخر الزمان

پیامبر اکرم (ص) یکبار دیگر به هنگام تأویل در وضع شیعیان آخرالزمان دستها را به سوي آسمان برافراشت و گفت:  خداوندا! برادرانم را به من...
photo_2015-07-16_00-55-24.jpg

وضعییت مومنان در دوران غیبت و اخر الزمان

پیامبر اکرم(ص) در روایتی وضعییت مسلمانان را در زمان غیبت این گونه بیان میکنند:  در آن ایام قلب مؤمن در درون خود آب می شود،...

وعده و سخن پیامبر اعظم(ص) از منتظران واقعی

رسول اکرم (ص) در حق منتظران واقعی می فرماید:  بعد از شما قومی خواهد آمد که پاداش هر یک از آنها برابر پاداش پنجاه نفر...
628_27.jpg

سفارش اکید اسلام به ولایت

امام صادق(ع) میفرمایند:  اسلام روي 5 پایه استوار شده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. و هرگز به چیزي امر نشده،آنچنانکه به ولایت امر...
2.jpg

بهترین مردم از نظر یقین در روزگار اخرالزمان

پیامبر اعظم(ص) میفرمایند:  والاترین مردم از نظر یقین، قومی هستند در آخرالزمان، که پیامبر (ص) را درك نکرده اند و حجت خدا از آنها مخفی...
05emamzaman.jpg

ایمان مشخص کننده ی عیار منتظران است

پیامبر اعظم(ص) میفرمایند:  مهدي از اولاد منست، خداوند به وسیله او مشرقها و مغربهاي زمین را فتح می کند. مهدي همانست که از دوستان خود...
5.jpg

پرچم های سفید در نجف یکی دیگر از نشانه های ظهور

امام حسن عسگری(ع) میفرمایند:  سپس ظاهر می شود، گویا با چشم خود می بینم که پرچمهاي سفید در نجف کوفه (نجف اشرف) بالاي سرش در...
10042_356.jpg

یکی دیگر از دلایل مشخص نبودن وقت ظهور و قیام حضرت حجت(عج)

امام جواد (ع) میفرمایند:  حیرت و سرگردانی خواهد بود. اگر براي این امر وقتی تعیین شود دلها را قساوت می گیرد. و توده مردمان از...
jamkaran_01.jpg

وضعییت اجتماعی نابسامان در دوران غیبت

امام رضا(ع) میفرمایند:  براي مردمان فتنه اي کوبنده و آشوبی کمرشکن است که پرده ها برداشته می شود، دوستی ها و خویشاوندي ها از بین...