ظهور وعده ی قطعی امامان

امام جواد (ع):او{حضرت مهدی(ع)}سومین فرزند من است.سوگند به پروردگاری که محمد را به پیامبری برانگیخت و تاج امامت را بر سر ما نهاد،اگر از...

عصر غیبت،عرصه امتحان تقوا پیشگان

امام صادق(ع):همانا برای صاحب این امر{حضرت مهدی(ع)}،غیبتی است؛پس بنده ی خدا در دوران باید تقوای الهی پیشه کند و به دینش چنگ زند. الغیبه(نعمانی)،ص169

تردید و انکار؛افت انتظار

امام حسن عسکری (ع):اطاعت اخرین ما{اهلبیت (ع)}چون اطاعت اولین ماست؛کسی که منکر اخرین ما باشد،اولین ما را نیز انکار کرده است.اگاه باشید برای فرزند...

منتظران مهدی مجاهدان در راه خدا

امیر مومنان علی(ع):کسی که مطیع فرمان ما باشد در حظیره القدس با ما خواهد بودو کسی که منتظر امر ما"حضرت مهدی(ع)" باشد همچون کسی...

قائم ال محمد منتقم خون حسین(ع)

امام باقر (ع):خداوند به فرشتگان وحی فرمود که به عزت و جلالم سوگند که از انان"قاتلان حسین(ع)"انتقام خواهم گرفت گرچه به طول انجامد.انگاه...

زیبا رویی و نورانیت حضرت مهدی (ع)

پیامبر اکرم(ص):مهدی طاووس اهل بهشت است که جامه یی از نور او را دربر گرفته است.                ...

مهدی (ع)منتقم خدا در زمین

حضرت مهدی(ع):من بقیه الله"باقی مانده ی حجت های خدا" در زمینم و از دشمنان او انتقام می گیرم            کمال...

موضوع حدیث 5

امام کاظم (ع):اگر به تعداد اهل بدر در میان شما بود قائم ما قیام میکند.میزان الحکمه.ج1.ح1319

موضوع حدیث 3

امام حسین(ع): صاحب این امر کسی است که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.انچنان که پر از ستم شده است.او به هنگام...

موضوع حدیث

امام رضا (ع): در زمان غیبت صبور باشید چون فرج پس از زمان یاس وناامیدی فرا میرسد.و افراد پیش از شما صبورتر بوده اند    ...