photo_2015-07-16_00-57-33.jpg

و ظهور زمانی اتفاق خواهد افتاد که فلک دگرگون میشود!!!

امام صادق(ع) فرمودند:  چگونه ممکن است آن امر الآن واقع شود، در حالکیه هنوز فلک برنگشته است پرسیدند: منظور از برگشتن (و دائر شدن) فلک چیست؟...
photo_2015-07-16_00-56-32.jpg

در دوران غیبت مومنان به سختی گرفتار شده و ازمایش خواهند شد!!!

امام صادق(ع) میفرمایند:  مؤمنین به شدت مبتلا می شوند تا خداوند آنها را مورد آزمایش قرار دهد، که خداوند آنها را از بلاها و تلخی هاي...
photo_2015-07-16_00-56-06.jpg

نزدیکترین بندگان خدا که خداوند هم از انها بسیار خشنود است چه کسانی هستند؟

امام صادق(ع) میفرمایند:  نزدیکترین بندگان به خدا، که خدا نیز بیش از هر قومی از آنها خشنود است، بندگانی هستند که حجت خدا از چشم آنها...
photo_2015-07-16_00-56-13.jpg

لزوم شناخت امام در دوران غیبت

امام باقر(ع) میفرمایند:  هر کس از شما در حالی بمیرد که امامش را شناخته است، تقدم و تأخر این امر به او آسیبی نمی رساند، کسیکه...
photo_2015-07-16_00-55-30.jpg

ناچار مردم باید امتحان شوند و غربال گردند و از یکدیگر جدا شوند!!!

امام صادق(ع) در این زمینه میفرمایند:  به ناگزیر باید مردمان امتحان شوند و از یکدیگر غربال شده، جدا شوند، این امر هنگامی فرا می رسد که...

انچه که به انتظارش هستید هرگز اتفاق نمی افتد مگر اینکه غربال و امتحان...

امام صادق(ع) میفرمایند:  به خدا سوگند، هرگز چنین نیست، آنچه چشم انتظارش هستید، هرگز واقع نمی شود تا غربال شوید و امتحان شوید، نه به خدا...
photo_2015-07-16_00-58-09.jpg

چرا حضرت امیرالمومنین علی(ع) در اغاز کار با مخالفین خود نجنگید و شباهت این...

ابوبصیر از امام صادق (ع) پرسید: چرا امیرمؤمنان (ع) در آغاز کار با مخالفین خود نجنگید؟ امام (ع)فرمودند:  به جهت آیه اي در قرآن که...
photo_2015-07-16_00-56-40.jpg

اعتقاد به امامت و انتظار فرج از زینت های دنیایی برتر و بهتر است.

امام باقر (ع) در این حدیث شریف، بی ارزش بودن زرق و برق دنیا در چشم مؤمن منتظر، و در اولویت قرار گرفتن اعتقاد...
photo_2015-07-16_00-57-17.jpg

چه کسانی در دوران غیبت حضرت بقیه الله(عج) از فتنه ها و بلایای اخرالزمان...

امام زین العابدین (ع) در ضمن حدیثی توضیح می دهد که مردمان آن زمان چه بلاهائی را تحمل می کنند و چه رنجهائی را...
photo_2015-07-16_00-56-52.jpg

علت برتری منتظران بر غیبت حضرت حجت(عج) بر انسانهای زمان دیگر

حضرت زین العابدین امام سجاد(ع) علت برتری منتظران ظهور را چنین میفرمایند:  اهل زمان غیبت او که قائل به امامت او، و منتظر ظهور او...