photo_2015-07-16_00-57-17.jpg

چه کسانی در دوران غیبت حضرت بقیه الله(عج) از فتنه ها و بلایای اخرالزمان...

امام زین العابدین (ع) در ضمن حدیثی توضیح می دهد که مردمان آن زمان چه بلاهائی را تحمل می کنند و چه رنجهائی را...
photo_2015-07-16_00-56-52.jpg

علت برتری منتظران بر غیبت حضرت حجت(عج) بر انسانهای زمان دیگر

حضرت زین العابدین امام سجاد(ع) علت برتری منتظران ظهور را چنین میفرمایند:  اهل زمان غیبت او که قائل به امامت او، و منتظر ظهور او...
photo_2015-07-16_00-55-35.jpg

پاداش استوار ماندن بر ولایت اهل بیت

امام سجاد(ع) میفرمایند:  کسیکه در زمان غیبت قائم ما (عج) بر ولایت ما ثابت و استوار بماند، خداوند به او پاداش هزار شهید از شهیدان...
photo_2015-07-16_00-58-40.jpg

برتربن نقطه روی زمین!!!

امام صادق(ع) میفرمایند:  برترین نقطه روي زمین میان رکن و مقام (مقام ابراهیم در مسجدالحرام)است. اگر کسی به اندازه عمر نوح (ع) در میان قومش،...
photo_2015-07-16_00-57-19.jpg

در زمان غیبت حضرت حجت(عج) مردم دو دسته خواهند گشت!

امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب میفرمایند:  براي او غیبتی هست که گروهی در آن مرتد می شوند و گروهی دیگر ثابت و استوار...
photo_2015-07-16_00-52-16.jpg

غربال شدن مومنان و منتظران در اخرالزمان یک امر حتمی و بدیهی خواهد بود

امام محمد باقر(ع) در این زمینه میفرمایند:    سوگند به خدا، آزموده می شوید، امتحان می شوید، غربال می شوید،همان گونه که گندم را از اضافات...
10042_356.jpg

منتظران انقدر ازمایش میشوند که از انها فقط تعداد کمی باقی خواهد ماند!!!

امام علی(ع) میفرمایند:چون زنبور عسل در میان پرندگان باشید، که هر پرنده اي او را خوار می شمارد ولی اگر پرندگان بدانند که چه...
photo_2015-07-16_00-55-24.jpg

نزدیک دانستن زمان ظهور بدون دلیل و ناامیدی و پشیمانی

حضرت امیر المومنین علی(ع) میفرمایند:  تصمیم گرفتن به قلع و قمع کوهها، آسانتر از آنست که سیطره و حکومتی را پیش از موعد مقرر تاسیس...
photo_2015-07-16_00-55-35.jpg

چه زمانی امر خداوند (ظهور حضرت قائم) واقع خواهد گردید؟

امیرمؤمنان (ع) وضع مؤمنین را در عصر غیبت چنین تشریح می فرماید:  امر خدا واقع نمی شود مگر بعد از آنکه شما مؤمنان در میان...
photo_2015-07-16_00-48-39.jpg

بیانات امام صادق(ع) در مورد اهل قم

امام صادق (ع) از قم سخن گفت و در این رابطه چنین فرمود :  خدا به وسیله کوفه بر همه شهرها احتجاج نموده و با...