موضوع حدیث

امام رضا (ع): در زمان غیبت صبور باشید چون فرج پس از زمان یاس وناامیدی فرا میرسد.و افراد پیش از شما صبورتر بوده اند    ...