توطئه گران بين المللي 23 : بيلدربرگ ديگر سري نيست

2
bilderberg201.jpg

در سال 2005، تعقيب كنندگان اروپايي بيلدربرگ مخفي گاه اين گروه پنهان كار را در اقامتگاهي مجلل در شهري كوچك و زيبا در 70كيلومتري مونيخ پيدا كردند.
مسئولان هتل دورينت سه بار به نشريه آمريكن فري پرس گفتند كه تمام ظرفيت آن از پيش گرفته شده است- اما گفتند بيلدربرگ آنجا نيست. از همه به غير از شركت كنندگان بيلدربرگ، كاركنان و همسران آنها مي خواهند كه هتل را ترك كنند.

 

قسمت قبلی

 

در مه 2005، خبر رسيد برخي دمكرات هاي سنا كه در گذشته به لوايح تجارت آزاد رأي داده بودند، تهديد كرده بودند به علت پيش بيني نشدن تدابير كافي براي محافظت از كارگران، به موافقت نامه تجارت آزاد آمريكاي مركزي (كفتا )1 رأي نمي دهند. اين خبر بيلدربرگي ها را مغموم كرد. كفتا گامي مهم در جهت گسترش نفتا و تبديل آن به منطقه تجارت آزاد قاره آمريكاست.
بيلدربرگ پيدا مي شود
در سال 2005، تعقيب كنندگان اروپايي بيلدربرگ مخفي گاه اين گروه پنهان كار را در اقامتگاهي مجلل در شهري كوچك و زيبا در 70كيلومتري مونيخ پيدا كردند.
مسئولان هتل دورينت سه بار به نشريه آمريكن فري پرس گفتند كه تمام ظرفيت آن از پيش گرفته شده است- اما گفتند بيلدربرگ آنجا نيست. از همه به غير از شركت كنندگان بيلدربرگ، كاركنان و همسران آنها مي خواهند كه هتل را ترك كنند. همچنين به كاركنان هتل هشدار مي دهند چيزي از آنچه مي بينند يا مي شنوند، برملا نكنند.
موش و گربه
اين وضع هر سال اتفاق مي افتد: از خانم كارمند بيلدربرگ مي خواهم، فهرستي از شركت كنندگان و دستور كار نشست را به من بدهد، اما وي خودداري مي كند. در همان لحظه بر سر دني استولين2 عكاس آزاد فرياد كشيد كه عكس نگيرد. استولين از وي درحال تكان دادن دستانش عكس گرفت. اما تفريح ادامه داشت.
وقتي ده ها نفر از مأموران امنيتي بيلدربرگ- با كت و شلوار و كراوات سياه- از اتوبوس مجلل بزرگ پياده شدند، مرد جواني كه مانند دانشجوياني لباس پوشيده بود كه به تعطيلات مي روند، خود را مأمور امنيتي آمريكايي معرفي كرد. وي گفت اجازه ندارد اسم خود يا سازماني را كه براي آن كار مي كند، بگويد.
در مقام يك شهروند انجام وظيفه كرده و توضيح دادم كه عمل مقامات دولتي ايالات متحده كه در نشست هاي سري با افراد حقيقي شركت مي كنند تا درباره تعيين خط مشي دولتي بحث كنند، مجرمانه است.
وي خاطرنشان كرد، هيلاري كلينتون، كه در آن زمان بانوي اول آمريكا بود، گروهي از كارگزاران فدرال و كارشناسان از بخش خصوصي را پشت درهاي بسته گرد آورد تا طرحي براي اصلاح نظام بهداشتي كشور تدوين كنند. رويس لمبرت3، قاضي منطقه اي آمريكا اين اقدام خانم كلينتون را تقبيح كرد و وي را به نقض قانون متهم كرد. اين قاضي او را جريمه كيفري كرد.
مأمور امنيتي گفت كه ماجرا را به ياد دارد، اما اختيار بازداشت مقامات آمريكايي را در آلمان ندارد.
من گفتم: «مي فهمم. اما سه سال پيش، كه بيلدربرگ در شانتيلي در ايالت ويرجينيا تشكيل جلسه داد، مي توانستيد دونالد رامسفلد وزير دفاع را بازداشت كنيد. بار بعد كه بيلدربرگ در ايالات متحده تشكيل جلسه مي دهد، به شما اطلاع مي دهم كه با دست بند بياييد.»
مأمور يادشده لبخند زد. نمي توانست خود را معرفي كند، اما آمريكن فري پرس مي تواند: وي رابرت هاروي4، مأمور ويژه از واحد خدمات محافظتي فرماندهي تحقيقات جنايي نيروي زميني5 در فورت بلوير6 در ويرجينيا بود.
تدابير امنيتي گسترده بود. پس از آنكه تعداد زيادي از مأموران امنيتي كراواتي پياده شدند، شمار قابل توجهي از پليس محلي با لباس متحدالشكل در محل مستقر شدند و در اين حال پنج اتوبوس تعداد زيادي پليس ملبس به لباس ضدشورش را به محل آورد. بيشتر آنها به داخل هتل رفتند و ديگر ديده نشدند. گزارش مقام آلماني حاكي از آن بود كه علاوه بر سازمان پليس مخفي آمريكا7، موساد نيز مأموراني به محل گسيل كرده بود.
بخش پاياني
به قلم ويليس اي كارتو 8
مقدمه مؤخره به قلم جيم تاكر
اگر لطف ويليس اي كارتو نبود كه مرا به سردبيري اسپات لايت استخدام كرد و بعد به تعقيب بيلدربرگ گماشت، احتمالاً – تقريباً مسلماً- كلمه بيلدربرگ به گوشم نمي خورد.
به لطف كارتو در مقام بنيان گذار لابي آزادي، ناشر اسپات لايت، از اين فرصت برخوردار شدم كه كاري را آغاز كنم كه نهايتاً به تعقيب بيلدربرگ در طول يك نسل بدل شد و از اين طريق توانستم اخبار بيلدربرگ را بدون گزافه به گوش ميليون ها نفر برسانم، كه در غير اين صورت مانند خودم از اقدامات اين برنامه ريزان جهاني گرا بي خبر مانده بودند.
با توجه به نقش محوري كارتو در افشا كردن بيلدربرگ، شايسته است كه اين كتاب را با تفسيري از خود كارتو به پايان برسانم: تأملات وي درباره اينكه بيلدربرگ براي علاقه مندان به آينده جهان چه معنايي دارد.
با فروتني تمام و آگاهي از تحسين گرمي كه ويليس از تلاش هاي من دارد، در اينجا صفحات را براي ختم كلام در اختيار آقاي كارتو قرار مي دهم.
آنچه سال ها از وجود آن ترديد داشتيد- اينكه توطئه ساخته و پرداخته گروهي از دولتمندان بين المللي بر زندگي شما تأثير مي گذارد- دراين كتاب اثبات مي شود.
جيم تاكر به دليل پشتكار شگفت انگيز خود در تعقيب اين گروه از افراد خطرناك، شايسته بالاترين تقدير است. گزارش هاي وي درباره فعاليت هاي سري آنها در تنها نشرياتي كه جرئت استفاده از آن را داشتند، يعني اول اسپات لايت و سپس آمريكن فري پرس درج شد.
و يكي از دلايل اينكه قاضي فاسد فدرال اسپات لايت را به طور غيرقانوني تعطيل كرد، تلاش هاي اين نشريه براي برملا كردن بيلدربرگ بود. اين قاضي به نمايندگي از توطئه گراني اقدام كرد كه به اين نخبگان بين المللي گرا وابستگي داشتند. اما نشريه آمريكا فري پرس برخاسته و گزارش هاي جيم تاكر از بيلدربرگ را زنده نگاه داشته است.
از ميان حقايق منحصر به فردي كه تا به حال پنهان مانده بود و در كتاب جيم عرضه شده است، مي توان به اين ها اشاره كرد:
¤ در حقيقت توطئه بسيار سازمان يافته اي بين سياستمداران و بانكداران پرنفوذ شكل گرفته است تا هر كدام سهم بيشتري از آنچه درپي آن هستند، يعني قدرت و پول، به دست آورند:
¤ و اين دو عنصر را شما و ميليون ها نفر از ديگر ماليات پردازان و رأي دهندگان فريب خورده در اختيار آنها مي گذاريد؛
¤ اين توطئه شامل ساقط كردن تمام دولت هاي ملي و جايگزين كردن يك دولت جهاني از طريق كلاه برداري و ارتشاء است؛
¤ مصرف كنندگان، ماليات پردازان و رأي دهندگان قرباني مطبوعات به اصطلاح آزاد آنها هستند كه بي گزافه جزئي از اين توطئه هستند؛
¤ جنگ ها براي پيشبرد منافع اين حاميان شرارت به راه مي افتاد. آنها هزاران مرد جوان فريب خورده را به كام مرگ مي فرستند و جيب خود را از ثمرات گناه انباشته مي كنند؛
¤ آنها كتاب هاي تاريخي را براي توجيه جنايات خود و آماده كردن زمينه براي جنگ هاي پرسود در آينده و نهايتا تأسيس دولت جهاني مي نويسند؛
اين نكته آخر همچنين دليل زايش تاريخ نگاري تجديدنظر طلب 9 (اصيل) پس از جنگ جهاني اول است.
تمام مورخان فداكار- اين مردان و سايرين- جرئت آن را داشتند تا حقايق واقعي درباره رخدادهايي را كه به آن جنگ منتهي شد، بررسي كنند:
¤ دكتر هري المر بارنز 10
¤ پروفسور سيدني بي في11
¤ هنري ويكم استيد 12
¤ ادوين بي شون ميكر13
¤ ويليام سيور وودز 14
¤ پروفسور چارلز اي بيرد15
¤ سي هارتلي گراتان16
¤ سيزلي هادلستون 17
¤ اچ سي پترسون 18
¤ فرانسيس نيلسن19
و اين فهرست اصلاً كامل نيست. با اين حال، پس از جنگ جهاني دوم بسياري از اين اسامي برجسته، در حيطه خودشان، همچنان باقي بود و تلاش هاي بسياري ديگر از تجديدنظرطلبان كار آنها را كامل كرد، از جمله:
¤ دكتر جيمز جي مارتين20
¤ بنجامين كولبي 21
¤ دكتر ديويد هوگان 22
¤ جورج ان كروكر23
¤ ژنرال آلبرت سي ويده مير 24
¤ رالف فرانكلين كيلينگ 25
¤ جان سك 26
¤ كارلوس پورتر 27
¤ جان تي فلين 28
¤ لارنس آربراون 29
¤ فرانسيس پي يوكي 30
¤ ويليام هنري چمبرلن 31
¤ ديويد ايروينگ 32
¤ ميچل استوردزا 33
¤ سناتور ويليام لنگر 34
¤ سرهنگ چارلز اي ليندبرگ 35
¤ پروفسوروين اس كول 36
¤ جوستوس دونكه 37
¤ جان تولند 38
¤ چارلز كالان تانسيل 39
¤ دكتر آرتور باتز 40
¤ سروان راسل گرنفل 41
¤ دكتر آستين جي اپ 42
¤ دكتر ويلهلم استاگليش 43
¤ آلفرد ام دي زاياس 44
¤ لوئيس فيتزگيبون 45
¤ لارنس دنيس 46
¤ويليام گيلي سيمپسون 47
¤ ادوارد دي ليني48
¤ آرتور پانسن بي49
¤ اي جي پي تيلور50
¤ كنراد كي گريب51
¤ سناتور برتون كي ويلر52
¤ اف جي پي ويل53
¤ چلسي مانلي54
¤ بوك كارتر55
اين فقط چند اسم از تعداد زيادي اسم است.
حالا شما مي پرسيد- و حق هم داريد- كه چرا من با اسامي اين مورخان برجسته شما را به ستوه آوردم، كساني كه شايد بسياري از آنها را نشناسيد. به اين دليل است: هنگامي كه بالاخره تاريخ كامل و معتبر قرن بيستم نوشته شود، هيچ كدام از دانشمندان مبرز نمي توانند بدون مراجعه به اثر به يادماندني يك روزنامه نگار با جرئت، يعني جيم تاكر، آن تصاوير را از نو روايت كنند. تاكر در صحنه حضور داشت تا مستقيماً مراودات سري توطئه پردازان پشت پرده- كه خود را بيلدربرگ مي نامند- ثبت كند. آنها مسئول نهايي رقم خوردن وقايع تاريخي- تاريخ پنهان- در طول قرن بيستم و فراتر از آن هستند.
هيچ شخص سالمي كه منافع ملي ايالات متحده و بهزيستي هر مرد، زن و كودك را در ذهن داشته باشد، نمي تواند در اين هنگام- سال 2005- به اين موضوع بي توجه باشد كه مداخله آمريكا در دو جنگ اروپايي، در سال هاي 1914 و 1939، فاجعه هاي مطلقي بودند كه از هر جهت اين كشور را دچار قهقرا كردند: اقتصادي، پولي، فرهنگي، اخلاقي، نژادي و سياسي. رسوايي جاري در عراق فقط جزئي جدايي ناپذير از اين واقعه تأسف بار است.
بنابراين، درحالي كه كليات اين توطئه جنايت كارانه كه سياست هاي خارجي و داخلي آمريكا را هدايت كرده است، به طرز غم انگيزي هويدا مي شود، خوانندگان اثر جيم تاكر را با توجه به اين زمينه شرم آور قضاوت مي كنند.
ويليس اي كارتو
واشنگتن دي سي، جولاي 2005 

 

منبع: کیهان

 

1- The Central America Free Trade Agreement CAFTA
2- Danny Estulin
3- Royce Lamberth
4- Robert Harvey
5- The Armyصs Criminal Investigation Command
6- Ft Belvoir
7- The US Secret Service
8-Willis A Carto
9-Revisionist
10-Harry Elmer Barnes
11-Professor Sideney BFay
12-Henry Wickham Steed
13-Edwin BSchoonmaker
14- William Seaver Woods
15-Charles ABeard
16-CHartley Grattan
17-Sisley Huddleston
18-HCPeterson
19-Francis Nielson
20- James J Martin
21- Benjamim Colby
22-David Hoggan
23- George N Grocker
24- Gen Albert C Wedemeyer
25- Ralph Franklin Keeling
26- John Sack
27- Carlos Porter
28- John T Flynn
29- Lawrence R Brown
30- Francis P Yockey
31- William Henry Chamberlain
32- David Irving
33- Michel Sturdza
34- William Langer
35- Charles A Lindbergh
36- Wayne S Cole
37- Justus Doenecke
38- John Toland
39- Charles Callan Tansill
40- Arthur Butz
41- Russell Grenfell
42- Austin J App
43- Wilhelm Staeglich
44- Alfred M deZayas
45- Louis Fitz Gibbon
46- Lawrence Dennis
47- William Gayley Simpson
48-Edward Delaney
49-Arthur Ponsonby
50-AJP Taylor
51-Conrad K Grieb
52-Burton K Wheeler
53-FJPVeale
54-Chesley Manly
55-Boake Carter

Loading

2 COMMENTS

  1. باز هم خواهشمندم در خصوص روشهای نوین بیوتروریسم که یکی از جدیترین تهدیدات کشورمان میباشد بطور علمی و مستند در جهت توجه جدیتر مسیولین ؛ دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و امنیتی مطالب درخور و مبطلابه امنیت کشورمان و دین و مردممان و موکدا در رابطه با این موضوع بی نهایت جدی و خطرناک جمع اوری ، تحقیق توسط متخصصین امر و . . . . ارائه نمائید % :zzz :zzz 😕 از مطالب علمی و اموزده شما بزرگواران سپاسگزارم .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!