قدس 2010؛ اوج پروژه يهودي سازي

0
ghods4.jpg

  ناظران و كارشناسان مسائل قدس اشغالي در اين مساله متفق القول هستند كه دولت عبري سال 2010 ميلادي را سال تعيين سرنوشت شهر اشغالي قدس به عنوان پايتخت يهودي داراي جمعيت، دين و فرهنگ يهودي مي داند و اين به معناي عملي كردن مساله دولت خالص يهودي است كه رژيم صهيونيستي تاكيد زيادي بر روي آن دارد.

 

قدس 2010؛ اوج پروژه يهودي سازي

 

ناظران و كارشناسان مسائل قدس اشغالي در اين مساله متفق القول هستند كه دولت عبري سال 2010 ميلادي را سال تعيين سرنوشت شهر اشغالي قدس به عنوان پايتخت يهودي داراي جمعيت، دين و فرهنگ يهودي مي داند و اين به معناي عملي كردن مساله دولت خالص يهودي است كه رژيم صهيونيستي تاكيد زيادي بر روي آن دارد.
عواملي زيادي باعث شده است كه مساله قدس در راس اولويت هاي رژيم اشغالگر قدس قرار بگيرد كه از جمله آنها مي توان به مسائل سياسي و فقدان يك رويكرد آينده نگر و رقابت ميان احزاب مختلف و مسائل مربوط به ماهيت دولت عبري و نگرش جامعه بين المللي نسبت به آن و اعتماد جهان به قدرت اين رژيم براي تداوم بقا بويژه پس از شكست آن در جنگ هاي 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه و ناتواني آن براي تعيين سرنوشت شهر اشغالي قدس پس از گذشت 43 سال از اشغال آن اشاره كرد. علاوه بر اين، مسائل ديني و تغيير نگرش يهوديان مذهبي در قبال مسجد مبارك الاقصي كه مدعي هستند اين مسجد همان \ “جبل المعبد\ ” است و نيز تغيير نگرش جامعه يهودي درباره اهميت ساخت \ “معبد سوم\ ” و نقش آن در زندگي يهوديان و تداوم بقاي آنها هم در شكل گيري اين وضعيت بي تاثير نبوده اند.
اين تحولات در عمل باعث اتخاذ اقدامات يهودي سازي بي سابقه اي از سوي رژيم اشغالگر قدس عليه شهر اشغالي قدس شده است كه اوج اين مساله را در سال 2009 كه بيشترين تحولات كمي و كيفي را در ارتباط با مساله قدس شاهد بود مشاهده كرديم و اقدامات يهودي سازي تمامي بخش هاي قدس اشغالي اعم از مقدسات و ساكنان و سرزمين و حتي هويت فرهنگي و سبك معماري اين شهر را در بر مي گرفت.
با مطالعه تحولات سياسي و ديني رژيم صهيونيستي و پيگيري فعاليت هاي يهودي سازي و پيشرفت اين روند در عمل، ما در موسسه بين المللي قدس بر اين باوريم كه وقايع سال 2010 قدس اشغالي شاهد تحولي اساسي بوده است كه ما در زير سعي در بررسي روند اين تحولات داريم.

نخست: در زمينه هويت ديني كه سال 2010 ميلادي شاهد تحولات اساسي خواهد بود و مي توان آنها را در موارد زير بيان كرد:
1- تلاش هاي واقعي براي تقسيم دائمي مسجد مبارك الاقصي و اختصاص صحن هاي جنوب غربي اين مسجد براي يهوديان كه اين مساله باعث پايان يافتن نظارت اختصاصي طرف اسلامي يا همان سازمان اوقاف اردن بر اين مسجد است و به دنبال آن محافل مختلف صهيونيستي اعم از مجامع وابسته به دولت عبري و يا جمعيت هاي افراطي صهيونيستي سعي خواهند كرد با استفاده از اعياد و مناسبت هاي مذهبي يهوديان اداره مسجد الاقصي را به دست بگيرند و در همين راستا انتظار مي رود كه رژيم اشغالگر قدس با احداث پل آهني بر روي باب المغاربه كار آماده سازي زير ساخت هاي لازم براي تقسيم مسجد الاقصي را به پايان برساند.
2- تكميل پروژه \ “شهر مقدس يهودي\ ” در زير و اطراف مسجد مبارك الاقصي از طريق افتتاح تعدادي حفاري هاي پايان يافته بويژه در بخش جنوبي مسجد و در اين راستا بعيد نيست كه حفاري هاي صورت گرفته در اين قسمت به مصلاي مرواني نيز برسد. همچنين انتظار مي رود كه حفاري ها در بخش غربي مسجد به طرف ديوارهاي غربي بخش قديمي قدس ادامه يابد.
3- آغاز ساخت آثار يهودي بيشتر در شهر اشغالي قدس. پس از افتتاح معبد الخراب كه مهمترين و بزرگتري اثر يهودي در قدس به شمار مي رود انتظار مي رود كه رژيم صهيونيستي پروژه هاي ساخت و ساز بيشتري را آغاز كرده و حضور ديني خود در اين شهر را تقويت كند. در همين راستا، احتمال احداث معبد \ “قدس النور\ ” كه در طرح \ “اورشليم نخست\ ” در سال 2008 درباره آن بحث شده است وجود دارد و پيش بيني مي شود كه اين معبد بر روي دادگاه اسلامي در مجاورت ديوارهاي بخش غربي مسجد الاقصي احداث شود.
4- تداوم تلاش ها براي سيطره بر اوقاف مسيحي و بويژه املاك متعلق به كليساي ارتدوكسي در بخش قديمي قدس كه انتظار مي رد مهمترين تحول در اين زمينه تصميم گيري نهايي مراجع قضايي رژيم اشغالگر قدس درباره ميدان \ “عمر\ ” و اثبات مالكيت شركت هاي شهرك سازي بر اين املاك باشد. از سوي ديگر، شهرداري صهيونيستي قدس اشغالي با موافقت شركت هاي شهرك سازي طرحي تقريبا نهايي را براي آغاز فعاليت هاي يهودي سازي در ميدان مذكور تهيه كرده است و جاي تعجب ندارد كه در آينده معامله هاي جديدي درباره واگذاري املاك كه اسقف تيوفيلوس و مجمع مقدس اخيرا با آنها موافقت كرده اند، فاش شود.

دوم: تشديد نبرد جمعيتي در ابعاد مختلف از جمله:
1- تشديد روند گسترده لغو تابعيت ها و استفاده از اين مساله به عنوان ابزاري كارآمد براي خلاص شدن از دست مشكل جمعيتي بويژه در صورت ترسيم مجدد مرزهاي شهر اشغالي قدس و خارج شدن برخي محله هاي فلسطيني نشين از اين محدوده.
2- تشديد تلاش ها براي معرفي قدس به عنوان مركز مسكوني به منظور تعديل ميزان مهاجرت معكوس يهوديان از اين شهر. به نظر مي رسد كه در سال 2010 اين مساله در راس اولويت هاي شهرداري قدس اشغالي قرار خواهد گرفت و اين نهاد صهيونيستي به همراه دولت عبري طرح احداث 12000 واحد مسكوني جديد در بخش شرقي قدس را تصويب كنند و اين در حالي است كه بر اساس گمانه زني ها شهرداري قدس اشغالي طي اين سال تنها 200 مورد مجوز ساخت را براي شهروندان فلسطيني صادر خواهد كرد.

سوم: مهمترين حوادث احتمالي در منازعه زمين:
1- احتمال تغيير مرزهاي شهر اشغالي قدس و تطابق آنها با محدوده ديوار حائل كه بدين ترتيب 163 كيلومتر مربع به مساحت اصلي شهر قدس و 69900 نفر به جمعيت آن اضافه خواهد شد، اما اين اقدام لزوما به صورت علني صورت نخواهد گرفت بلكه اين مساله از طريق توسعه مجموعه هاي صهيونيست نشين موجود صورت خواهد گرفت تا مجموعه هاي مذكور به شهر اشغالي قدس ملحق شوند و از سوي ديگر، دولت عبري با احداث راه هاي ارتباطي ميان مناطق مذكور و مركز شهر قدس تردد ميان آنها را تسهيل خواهد بخشيد.
2- تلاش براي قطعي كردن وضعيت محله هاي فلسطيني نشين داخل بخش قديمي قدس يا به تعبير طرف صهيونيستي \ “حوض مقدس\ ” و بويژه دو پرونده محله البستان و محله شيخ جراح. رژيم صهيونيستي سعي در نهايي كردن پرونده محله البستان در جنوب مسجد الاقصي از طريق فراهم كردن شرايط لازم براي مهاجرت جزئي ساكنان آن و تكميل پروژه \ “باغ هاي ملك\ ” و ترميم منازل و خيابان هاي اين منطقه بر اساس سبك معماري \ “شهر داود\ ” به منظور تضمين رنگ و بوي يهودي و سبك هرودياني اين شهر.
اما در ارتباط با پرونده محليه شيخ جراح واقع در شمال بخش قديمي قدس نيز بايد گفت كه دولت عبري سعي در نهايي كردن وضعيت آن از طريق تشديد فشار عليه اهالي اين منطقه بواسطه افزايش حملات شهرك نشينان صهيونيست عليه اين قشر از شهروندان فلسطيني دارد و در كنار اين حملات آنها را از لحاظ امنيتي تحت تعقيب قرار داده و محدوديت هاي زيادي را عليه منابع مالي اين گروه در اروپا و كشورهاي اسلامي و عربي اعمال مي كند. رژيم صهيونيستي همچنين با تاخير در رسيدگي به امور حقوقي شهروندان فلسطيني در دادگاه ها و در نتيجه مصادره منازلشان از سوي شهرك نشينان صهيونيست و احداث زير ساخت هاي مورد نظر در اين منطقه براي تبديل آن به يك زيارتگاه يهودي تلاش مي كند و انتظار مي رود كه دولت عبري با آغاز ساخت محله صهيونيست نشين در زمين \ “كرم المفتي\ ” در شمال محله شيخ جراح موافقت كند.
3- افزايش فعاليت هاي جمعيت هاي شهرك سازي وابسته به دولت عبري در بخش قديمي قدس به منظور مصادره مساحت بيشتري از املاك و مستغلات اين شهر و حمايت حقوقي و امنيتي كامل مراجع رسمي صهيونيستي از اين مساله.

چهارم: در ارتباط با منازعه فرهنگي نيز انتظار مي رود كه فعاليت هايي در زمينه هاي زير صورت گيرد:
1- تلاش براي تغيير نام كامل آثار باستاني و محله هاي بخش قديمي قدس بر اساس طرح تصويب شده در سال 2009 ميلادي.
2- آغاز فعاليت هاي بازسازي و تغيير بافت باب العامود (از مهمترين دروازه هاي بخش قديمي قدس در شمال آن) به منظور تغيير سبك معماري و ساخت آن بر اساس سبك معماري \ “هرودياني\ “. انجام اين فعاليت ها مستلزم مسدود شدن اين دروازه براي مدت طولاني است و اين در حالي است كه اين منطقه در كنار بازار خان الزيت قطب اساسي اقتصاد بخش قديمي قدس را تشكيل مي دهد.

توصيه هاي موسسه بين المللي قدس براي مقابله با خطرات احتمالي در سال 2010 ميلادي
مقابله با اين تحولات شتابزده و پروژه هاي عظيم يهودي سازي تنها با اتخاذ اقدامات عملي به منظور اخراج اشغالگران صهيونيست از سرزمين فلسطين و متوقف كردن طرح هاي يهودي سازي آن ممكن است و اين مساله از راه هاي زير ممكن است:
1- تبديل مساله قدس به مساله مورد اجماع و توافق تمامي طرف ها و تشريك مساعي طرف هاي رسمي و مردمي به منظور حمايت از آن و حذف تفكر كنوني مبتني بر رقابت و تلاش براي احتكار آن از سوي برخي مراجع ويژه.
2- تامين حمايت هاي مادي مستقيم از اهالي بيت المقدس به منظور تقويت پايداري و ايستادگي آنها و نيز فراهم كردن شرايط لازم براي ساخت جامعه فلسطيني قدس به صورت مستقل از جامعه صهيونيستي تا بدين ترتيب شرايط براي تسلط و سيطره كامل رژيم صهيونيستي بر تمامي بخش هاي زندگي اهالي بيت المقدس مهيا نباشد.
3- توقف همكاري هاي امنيتي با دشمن صهيونيستي و پايان دادن به تعقيب و بازداشت مبارزان گروه هاي مقاومت و اعمال محدوديت ها عليه آنها در كرانه باختري؛ چرا كه مقاومت تنها طرفي بوده است كه توانسته از زمان انقلاب براق در سال 1929 ميلادي تا انتفاضه الاقصي در سال 2000 معادله مقابله با رژيم صهيونيستي و اقدامات يهودي سازي آن در قدس اشغالي را حفظ كند.
4- ارسال پيامي از سوي موسسه بين المللي قدس به نشست سران عرب در طرابلس و تاكيد بر مسئوليت كشورهاي عربي و اسلامي در قبال شهر اشغالي قدس و مقدسات آن و نيز لزوم اتخاذ موضع سياسي قاطع به منظور حمايت از پايداري اهالي بيت المقدس و پس گرفتن طرح صلح عربي. علاوه بر اين، طرف هاي عربي بايد به فرصت دهي بيشتر به رژيم صهيونيستي و حمايت از مذاكرات مستقيم و غير مستقيم با اين رژيم و نيز مشروعيت بخشي به امتيازدهي هاي دامنه دار طرف مذاكره كننده فلسطيني به آن پايان دهند.
5- موسسه بين المللي قدس بر لزوم تحقق آشتي ملي ميان گروه هاي فلسطيني تاكيد كرده و در عين حال اعلام مي كند كه شكاف داخلي فلسطين نمي تواند بهانه اي براي طرف هاي عربي و اسلامي به منظور شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت هاي خود در قبال شهر اشغالي قدس بوده و يا كوتاهي هاي آشكار طرف هاي عربي در مقابل موج شديد يهودي سازي قدس را توجيه كند.
6- موسسه بين المللي قدس امت را به واكنش گسترده و قيام در قبال تجاوزات بي وقفه رژيم صهيونيستي عليه شهر اشغالي قدس و مقدسات فراخوانده و خواستار توجه آنها به جايگاه و منزلت شهر اشغالي قدس و هدف اصلي اقدامات صهيونيستي در آن شده و اعلام مي كند كه امت نبايد منتظر تخريب مسجد الاقصي و يا وقوع يك نسل كشي در صحن هاي اين مسجد باشد تا پس از آن دست به نهضتي مردمي به به منظور حمايت از قدس اشغالي بزند. در اينجا علاوه بر اقشار مختلف امت، علما و مبلغان ديني را مخاطب خود قرار داده و به آنها اعلام مي كنيم كه بايد نقش موثري در ترغيب و تشويق امت به قيام مردمي به منظور حمايت از قدس و اهالي آن و نيز مقدسات اين شهر داشته باشند.
7- افزايش تلاش هاي رسانه اي در مورد شهر اشغالي قدس و پوشش خبري دقيق حوادث اين شهر بدون هر گونه افزايش يا كاهش و نيز گسترش فضاي اختصاص داده شده به مساله قدس در تمامي فعاليت هاي رسانه اي.

منبع: سايت مركز اطلاع رساني فلسطين

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!