فرضیه فضانوردان باستانی باطل است – ویمانا

12
کاخ های ویمانا - نقد مستند بیگانگان باستانی

کاخ های ویمانا - نقد مستند بیگانگان باستانی

ویمانا کلمه‌ای سانسکریت است به معنی معبد، کاخ و ماشین‌های پرنده که در نوشته‌های حماسی سانسکریت از آنها نام برده شده است. میخواهم بدون حاشیه به اصل ماجرا و ادعاهای مروجان فرضیه فضانوردان باستانی در این رابطه بپردازم .

 

 

بخش قبلی

 

ویمانا کلمه‌ای سانسکریت است به معنی معبد، کاخ و ماشین‌های پرنده که در نوشته‌های حماسی سانسکریت از آنها نام برده شده است. میخواهم بدون حاشیه به اصل ماجرا و ادعاهای مروجان فرضیه فضانوردان باستانی در این رابطه بپردازم .

در فیلم “Ancient Aliens ” که به نام ” ما و فرازمینی ها ” نیز دوبله شده است اینگونه عنوان می شود:

“قدمت متون باستانی سانسکریت به بیش از 6000 سال پیش از میلاد مسیح می رسد…”

6000 سال پیش از میلاد مسیح ؟! آیا این موضوع ریشه در حقیقت دارد ؟

اگر بخواهیم دنبال حقیقت امر باشیم ، حقیقت این است که قدیمیترین این متون وداها ” Vedas ” هستند که قدمت آنها به 500 تا 1500 سال پیش از میلاد مسیح می رسد. ۱ و ۲

vedas - وداها

وداها، کهن‌ترین کتاب‌های آریاییان و قدیمی‌ترین نوشته به زبان هند و اروپایی است که تاریخ نگارش آنها را در دوره‌ای بین سالهای 1500 و 500 قبل از میلاد می‌دانند. اتفاق مهمی نیفتاده است ، دانشمند نماهای فرضیه بیگانه های فضایی فقط حدود 5000 سال به قدمت این مدارک اضافه کرده اند و هیچکس هم متوجه نمی شود. البته آنها خودشان هم تاریخهایی که عنوان می کنند را نقض می کنند.

مثلا در یکی دیگر از قسمتهای این سریال مثلا مستند عنوان می شود که قدیمترین متون شناسایی شده از انسانها، همان الواح خشتی سومریان هستند که قدمت قدیمیترین آنها به حدود 4000 سال پیش از میلاد مسیح می رسد.

الواح خشتی سومریان

خوب یکی نیست توضیح دهد که ناگهان چه اتفاقی افتاده که متونی وجود دارد که از قدیمیترین متون نوشته شده تا به حال 2000 سال قدیمیتر است؟! من فکر نمی کنم کسی جواب آن را بداند ! البته مروجان این فرضیه تلاش میکنند تا کسی اصلا به این مسایل فکر نکند زیرا در همان ابتدای امر که شما به هر قسمت از مستند نگاه میکنید با انبوهی از سوال ها شما را بمباران میکنند ، طوری که شما تصور میکنید حقیقتا کاسه ای زیر نیم کاسه است . سپس در گوشه و کنار فیلم هرچیزی را به عنوان سند و مدرک به خورد مخاطب میدهند و مخاطب بی خبر هم بی برو برگشت همگی این مسایل را می پذیرد! ” حال شما یک دانشمند نمای چشم گوش بسته ی جدید دارید ، به او به عنوان عضو جدیدی از مروجان این فرضیه خوش آمد بگویید . “

در فیلم بیگانگان باستانی ” ما و فرازمینی ها ” اینگونه ادعاهایی مطرح میشوند :

“…در این متون به وضوح از ماشینهای پرنده ای صحبت می شود که ویمانا ” VIMANA” نام دارند.”

ویمانا - vimana

“… ویماناها، هواپیماهایی هستند که نیروی آنها توسط نوعی موتور جت تامین می شود. به نظر می رسد که این درست باشد زیرا توصیفاتی که از شکل پرواز کردن آنها ارائه شده است ما را به این نتیجه می رساند که موتور آنها جت بوده است. چون فیلها با شنیدن صدای آنها وحشت زده پا به فرار می گذارند و گیاهان و علفها از ریشه کنده می شدند و این به خاطر فشار هوای شدید خروجی از پشت موتورهای جت این ویماناها بوده است. لذا می توانیم اینگونه نتیجه گیری کنیم که اینها همه توصیفاتی از یک نوع سفینه فضایی هستند.”

ویمانا

اما به راستی ویمانا ها چه هستند ؟! کلمه ویمانا از نظر لغوی به معنی ” ظریفکاری شده – having been measured out” است. ۳

ویمانا - Vimana

این نام غالبا به کاخ های پادشاهان اطلاق می شده است و به پیچیده بودن ساختمان و ظرافت موجود سازه این بناها مربوط می شده است. به همین دلیل ،مدتی بعد در هند این کلمه به طور کلی مترادف با “کاخ” شد. به همین دلیل برای اشاره کرده به کاخهای خدایان و الهه ها نیز از این کلمه استفاده شد. یعنی ویمانا. ۳

vimana - ancient aliens - نقد

بر طبق اعتقاد هندیان و آریایی ها قدیمی خدایان و الهه ها در آسمانها زندگی می کردند ، آنها می توانستند پرواز کنند. بسیاری از این ویماناهای منسوب به خدایان هندی واقعا کاخ های واقعی بودند. کاخهایی که دارای باغ و ساختمان و ایوان و بنا بودند، کاخهایی با پلکانهای طلایی.

ویمان - نقد مستند ما وفرازمینی ها

چون خدایان در آسمانها ساکن بودند، به همین دلیل در باور آنها کاخهای خدایان در آسمانها پرواز می کرد، این نامگذاری به همین دلیل بود. به مرور زمان و کم کم در دوران متاخر به هر شیئ که در آسمان پرواز می کرد نیز ویمانا گفتند، هم در اسطوره ها و هم در عالم واقع.

ویمانا - پایگاه حقیقت خاموش

همانگونه که گفتم ریشه لغوی “ویمانا” همان “کاخ” است. توجه به ریشه لغوی ویمانا و تغییری که به تدریج در معنی آن روی داد به ما کمک می کند تا متوجه شویم که برای فهم این موضوع باید به کجا دقت کرده و مراجعه کنیم.

کاخ های ویمانا - نقد مستند بیگانگان باستانی

ولی قبل از آنکه به توصیف واقعی و معنی “ویمانا” در متون ودایی سانسکریت بپردازیم،باید ابتدا به یک متن جعلی و ساختگی اشاره کنیم.چرا؟ چون تقریبا تمام مطالبی که در سریال بیگانگان باستانی به آنها استناد می شود به یک متن جعلی و دروغین و تقلبی به نام ” Vimanika Shastra ” مربوط می شود. این متن نوشته شده به زبان سانکسریت کاملا جعلی است و هیچ ربطی به وداها و سایر متون باستانی سانسکریت ندارد.

Vimanika Shastra

در فیلم بیگانگان باستانی ” ما و فرازمینی ها ” اینگونه ادعاهایی مطرح میشوند :

“…..با وجود اینکه اغلب مورخین معروف بر این باور هستند که متون ویمانا فقط بیان کننده مطالبی افسانه ای هستند، ولی بسیاری از این نوشته ها و مدارک شامل قسمتهایی هستند که به نظر می رسد در آنها یک تکنولوژی و ماشین پیشرفته توصیف شده است…”

“…در کتاب ” Vimanika shastra ” حتی در رابطه با جنس فلزاتی که در ساخت این سفینه های فضایی به کار رفته بوده است نیز صحبت شده است. در این کتاب از الکتریسیته و نیروی محرک این سفینه ها نیز صحبت شده است.حتی در رابطه با خلبانان آنها و لباسهایی که باید می پوشیده اند نیز بحث شده است. حتی غذایی که این فضانوردان می خوردند نیز آمده است.در این کتاب حتی درباره سلاحهایی که در این سفینه های فضایی نگهداری می شده است، نیز توضیح داده شده است. “

ویمانا

“….دفترچه های راهنمای پروازی که در ویماناها وجود داشته است کاملا مشابه همان دفترچه های راهنمای پروازی هست که شما امروزه در پروازهای هواپیماهای مسافری و تجاری و یا جت های جنگنده آنها را مشاهده می کنید.بله آنها هم البته که از دفترچه های راهنمای پروازی ” Flight Manuals ” استفاده می کردند چون برای هر خلبانی لازم است تا اطلاعات لازم در رابطه با هواپیما و سفینه فضایی خویش را در اختیار داشته باشد…”

ولی حقیقت چیز دیگریست. حقیقت این است که ” Vimanika Shastra ” یک متن کهن و باستانی سانسکریت نیست. نویسنده این کتاب آن را در سال 1918 نوشته است. نویسنده این کتاب ادعا کرده است که این کتاب توسط مکاشفه و از طریق کانال زدن یک روح به بدن او به او الهام شده است . ۴

G. R. Josyer

در واقع از این متن اولین بار در سال 1952 توسط جوزر ( G. R. Josyer ) رونمایی شد. روحی که ادعا می شود این متن را به نویسنده دیکته کرده است مربوط به یک غیبگوی باستانی به نام “بهارادوادا – Bharadvada ” است!

این نام، نام فردی است که در برخی متون کهن باستانی سانسکریت از او به نیکی و بزرگی یاد شده است. ۵ انتخاب این نام نیز تصادفی نیست. جاعلانی که متن ” Vimanika Shastra ” نوشته اند این نام دهن پرکن را انتخاب کرده اند تا به نوشته دروغین و جعلی خود اصالت بدهند. به نظر شما جالب نیست که یک روح متعلق به یک کاهن باستانی در قرن بیستم به کسی مطالبی را الهام می کند و بعد این مطالب را به جای متونی باستانی آن هم با قدمت 8000 سال در سریال فضانوردان باستانی به بینندگان غالب می کنند ! به قول یکی از دوستان ، دروغ که کنتور نمی اندازد !

البته هیچ کس در رابطه با صحت و اصالت این متن حرفی نمی زند. اولین بار همانطور که گفتم در سال 1952 از این متن رونمایی می شود. چه بسا همه این داستان ارتباط ارواح و وحی شدن این کتاب در 1918 نیز داستانی باشد که در سال 1952 سرهم بندی شده است.

این متن تماما به یک دفترچه راهنمای فنی شباهت دارد و در آن درباره اینکه این سفینه ها “ویماناها” چگونه عمل می کنند توضیح داده شده است.در آن در رابطه با موتورهایی بحث شده که از تکنولوژی گرداب جیوه ای ” Mercury-Vortex ” استفاده می کنند.به نظر می رسد ایده فنی چنین موتوری به همان سال 1918 یا 1952 مربوط باشد. (دقیقا مصادف بازمانهایی که آلمانها بر روی تکنولوژی بشقاب های پرنده کار میکردند ” ان شاء الله مطالبی در این رابطه تا چند ماه دیگر بر روی پایگاه قرار خواهد گرفت “.)

ویمانا ها و تکنولوژی گرداب جیوه ای

خنده دار است که بیگانه های فضانورد وقت زیادی را صرف توضیح دادن درباره تکنولوژی استفاده شده در سفینه هایشان کرده اند! ۶

در فیلم بیگانگان باستانی ” ما و فرازمینی ها ” اینگونه ادعاهایی مطرح میشوند :

“….کتاب ” Vimanika shastra ” یا دانشنامه علوم هوایی، نشان می دهد که ویماناها از موتوری استفاده می کردند که ترکیبی از تکنولوژی ژیروسکوپ،الکتریسیته و جیوه را دارا بوده است. آیا چنین چیزی اصلا ممکن است؟”

“…..جیوه یک عنصر غیر معمولی است. جیوه فلز است ولی با این وجود مایع است و در عین حال رسانای الکتریسیته هم هست…”

“…..در کتاب ” Vimanika Shastra ” عنوان شده است که ویماناها توسط موتورهایی به حرکت در می آمدند که به این صورت بودند که چندین ژیروسکوپ درون یک ورتکس آب بندی شده جیوه ای قرار دارند…”

“….در یکی از این متون در رابطه با جیوه چرخانی صحبت می شود که که بر اثر چرخش خود باد قدرتمندی ایجاد کرده و یک نوع اثر آسیابی ایجاد می کرده است. مشابه یک چرخ پرنده ذخیره کننده انرژی که در ان شما یک دیسک و صفحه چرخان دارید و به آرامی از آن انرژی استخراج می کنید و جنس آن از جیوه است. این انرژی باعث می شده تا نوعی پروانه چرخان را به حرکت وادارد ، یک نوع “Conducted fan ” … “

به نظر می رسد بسیاری از چیزهایی که در این متن به آن اشاره شده است ظاهرا دارای پشتوانه علمی هستند و علمی به نظر می آیند. حتی در بسیاری از موارد طراحی ها و نقشه های فنی نیز کشیده شده است. این تصاویر برای ما که از دید یک مخاطب به چنین موضوع جالبی نگاه میکنیم بسیار هیجان انگیز است .

جالب است ولی اگر شما با دید فنی به این نقشه ها و توضیحات نگاه کنید متوجه می شوید که از نظر فیزیکی کاملا غیر ممکن است چنین سفینه هایی با این توصیفات اصلا از زمین بلند شوند. در واقع 20 سال بعد و در سال 1974 مطالعه ای در این رابطه انجام شد و این متون و نقشه ها توسط موسسه علوم و فنون هوایی در بنگلور هند بررسی شدند. ۷

در اینجا نقل قولی را از ویل هانت ” will Hunt ” یک نویسنده آمریکایی مستقل ساکن هند،ذکر می کنم که در رابطه با این مطالعات انجام شده توضیحاتی را ارائه کرده است:

” همانگونه که تماما نوشته شد،کمیته تحقیقاتی به طور کامل مطالعه و آزمایش انجام شده را در طی مقاله ای به نام ” A Critical Study of the Work Vymanika Shastra ” منتشر کرد.

آنها در این رابطه تحقیق کردند که بفهمند که آیا نویسنده این متن (هر که بوده است) آیا هیچ دانش و فهم ابتدایی از علومی چون فیزیک،شیمی و الکتریسیته داشته است یا نه؟

بگذریم از اینکه نویسنده طبیعتا باید در رابطه با علومی چون هوانوردی،آیرودینامیک ،موتورهای جت،مهندسی موارد و متالوژی نیز دانش کافی را دارا بوده باشد.فعلا به همان فیزیک و شیمی و الکتریسیته ساده بسنده می کنیم.

نتیجه ای که این کمیته تحقیقاتی به آن رسید این بود که هیچکدام از سفینه ها و هواپیماهای ذکر شده در این متن قابلیت پرواز کردن را واقعا نداشته اند. هندسه ای که در طراحی ها بکار رفته است به شکل دهشتناک و وحشتناکی برا ی آنکه آنها به پرواز درآیند ،نامناسب است. قوانین نیروهای محرکه و موتور های پیش راننده حکم می کند که که این وسایل نه تنها قادر به پرواز کردن نباشند، بلکه در مقابل پرواز کردن حتی مقاومت نیز می کنند.” .۷

ویمانا

به طور مسخره ای این وسایل غیر آیرودینامیک هستند. با ظاهری شبیه به کیک های عروسی ، با مناره ها و بالهای بزرگی شبیه بال پرندگان و با پروانه های چرخان کوچک.

من اینگونه تصور می کنم که 90 درصد اطلاعاتی که در این فیلم راجع به ویماناها ارائه می شود از این متن نشات گرفته است. سازندگان فیلم به خوبی می دانسته اند که این متن هیچ ارزش تاریخی و استناد ندارد و تمام ادعاهای آن عملا رد شده است لذا در یک چرخش عجیب از موضع خود پس از کلی شرح و توضیح دررابطه با موتورهای جیوه ای و این داستانها، نهایتا اینگونه عنوان می کنند که هر کسی بداند که این نوع موتورها عملا کار نمی کنند.

البته آنها سریع از روی این موضوع می گذرند و اینگونه عنوان می کنند که دلیل اینکه عملا این طرح منجر به شکست شده است این است که احتمالا یکی دو کلمه در متن اصلی اشتباه ترجمه شده است ، همین و بس. جالب است ، نه ؟! شیوه های روانشناسانه فوق العاده ای در این فیلم به کار برده شده تا مخاطب را در مقابل این تصاویر میخکوب کند!

در قسمتهایی از این فیلم اینگونه ادعاهایی نیز عنوان می شود:

” …با این وجود این سیستم چرخ پرنده ذخیره کننده انرژی به سرعت انرژی خود را از دست می دهد.برای اینکه بتواند در طول فضا به گشت و گذار و مسافرت بپردازد لازم است تا سایز و اندازه آن فوق العاده زیاد باشد.”

” … به هیچ وجه روشن نشده است که این وسیله عملا قابل استفاده باشد. شاید مردم در این نوشته ها سعی داشته اند چیزی را توضیح داده و توضیف کنند که به چشم دیده اند و از دانش خودشان استفاده کرده اند. شاید آنچه آنها جیوه می پنداشته اند ، واقعا جیوه نبوده است.شاید یک نوع فلز مایع دیگر بوده است…. “

“… احتمالا استفاده از نام موتورهای ورتکس جیوه ای به خاطر یک اشتباه ترجمه ای بوده باشد. ورتکس ماده مناسبی برای استفاده از آن در یک موتور جت نیست…”

حال بیایید به آنچه که در متون واقعا کهن و قدیمی ودایی از آن به نام “ویمانا” یاد شده دقت کنیم. همانگونه که گفتیم در متون کهن واقعی از لغت “ویمانا” برای اشاره به “کاخها” استفاده شده است و وقتی این کاخها کاخ خدایان ساکن آسمانها بود خوب می توانستند در آسمان پرواز نیز کنند.

وقتی که ما به سیر تحول تاریخی که در متون کهن در رابطه با واژه “ویمانا” روی داده است دقت کنیم، اسرار و رازهای حول و حوش آن کم کم برای ما آشکار شده و ابهام آنها بر طرف می شود. حال اجازه دهید این تحولات تدریجی تاریخی را با هم مرور کنیم.

اول از همه در متون خیلی کهن اصلا از “ویماناها” نامی نیامده است و و قتی که نهایتا از آنها نام برده می شود به مدت چندین هزار سال بعدی، آنها را به صورت کاخها و تختهایی دارای چرخ توصیف می کنند که توسط اسبهایی کشیده می شدند. ۷

دقت کنید برای هزاران سال در متون ودایی سانسکریت فقط از اسب به عنوان نیروی محرکه این “ویماناها” نام برده شده است و هیچ صحبتی از به اصطلاح موتورهای ورتکسی جیوه ای ” mercury vortex engine ” نشده است.

در حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح این ارابه های خدایان فاقد اسب می شوند و اینگونه به تصویر کشیده می شوند که به خودی خود قادر به پرواز کردن هستند. ۷

جیسون کولاویتو “Jason Colavito ” در باره ویماناهای اولیه که با اسب کشیده می شدند اینچنین می گوید:

“اولین نوع از چنین ارابه های و تخت های پرنده به یک پادشاه زمینی به نام “راوانا” متعلق بوده و نام این وسیله پرنده “پوشپاکا – Pushpaka ” بود. در زمان نوشته شدن افسانه و حماسه مهارابهاراتا ” Mahabharata ” (400 سال پیش از میلاد مسیح) در متون سایز این ارابه ها و تختهای پرنده بزرگ شد تا جایی که محیط یکی از آنها به 12 ذراع رسید. ولی هیچگاه چرخهای آنها حذف نشد ، چرخهایی که آنها را به عنوان ارابه های زمینی مشخص می کرد.”

خیلی جالب است. نویسندگان و جاعلان فرضیه فضانوردان باستانی حتی در توصیفات ارائه شده در متون نیز تحریف کرده و آنها را به طوری تغییر می دهند تا آنها شبیه به بشقاب پرنده ها و UFO ها شوند.

به عنوان مثال ،نقل قولی از دیوید چیلدرس “David Childress ” را از کتابش که توصیفی از “ویماناها” ارائه داده است ذکر می کنم و بعد آن را با توصیفی که واقعا در متن ودایی وجود دارد مقایسه می کنیم و به تحریف انجام شده توسط او در متن آگاه می شویم.

او در کتابش اینگونه می نویسد:

“با طلوع صبح ، راما،ماشین فضایی پوشپاکا که برایش توسط ” vivpishand ” فرستاده شده بود را سوار شده و آماده عزیمت شد. این ماشین خودکار بود و به خودی خود حرکت می کرد. این ماشین بزرگ بوده و با ظرافت رنگ آمیزی شده بود. دارای دو طبقه بود و اتاقکهای زیادی با پنجرهای فراوان داشت و با پرچمها و پارچه هایی پوشیده شده بود.این سفینه وقتیکه به راه خود در هوا می رفت صدای دلنشین و زیبایی صادر می کرد.”

ویمانا

حال آنچه را که در متن واقعی “رامایانا” می خوانیم را مشاهده کنید:

میمون توانا سوار بر ارابه پر زرق و برق پوشپاکا شد که پر از تصاویر گرگ ها بود. از” kart taswara ” و ” Hir anya ” ساخته شده بود. رشته هایی از ستونهای زیبا آن را تزئین داده بود و با آنها آراسته شده بود که با شکوه و جلال می درخشیدند. درون آن با اتاقهای مخفی باریک و سالنها آراسته شده بود. آسمانها را سوراخ می کرد و یاد آور ” Meru ” یا “Mandara “بود و شبیه به خورشید درخشان به نظر می رسید… پلکانی طلایی و تزئین شده با صندلی های مجلل و ردیفهایی از پنجره های طلایی و کریستال … و تخت و سریر از جنس یاقوت کبود، زمرد سبز وسایر سنگها و جواهرات گرانبها…. آن با ” Vid-rumas” سنگها و جواهرات زیبا پوشیده شده بود و آراسته شده بود ، مرواریدهایی در اطرافش … و تراس و بالکنی مست کننده و رویایی…که با چوب صندل قرمز پوشیده شده بود و به طلا می مانست… و با عطر دل انگیزی معطر شده بود و خورشید را در هنگام طلوع خویش به یاد بیننده می انداخت…”

ویمانا

حال قضاوت با شما. آیا می توانید بشقاب پرنده ای را با تراس ساخته شده از چوب صندل قرمز تصور کنید؟ البته مطمئنا کسانی که عاشقان سینه چاک چنین نظریه ی بی پایه و اساسی هستند همین را نیز قبول میکنند ، میدانید چرا ؟ چون نمیخواهند ذهنیاتی که برای خود ساخته اند و توسط مروجان این فرضیه نیز پرورش داده شده است دچار اختلال شود .

خلاصه اینکه همه مدارکی که سازندگان این فیلم در رابطه با “ویماناها” به آن استناد کرده است نشات گرفته از یک متن جعلی نوشته شده در قرن بیستم است.

آنها با فریبکاری این متن را به جای متونی با قدمت 8000 سال جا می زنند تا دروغهای خود را اثبات کنند. آنها متون ودایی کهن و واقعی را مثله کرده و آنقدر از سر و ته آن می زنند تا “ویماناهای” توصیف شده در آنها را شبیه به بشقاب پرنده های خیالی خود کنند.

هر علاقه مند به تاریخ و اسطوره شناسی می تواند رد “ویماناها” را در اسطوره ها و متون هندویی و سانسکریت دنبال کند و متوجه تمام فریبکاری ها و دسیسه های مروجین نظریه فضانوردان باستانی شود.

از نظر روانی شما که برای مدت زیادی، تحت تاثیر مطالبی قرار گرفته اید که با زیرکی آب و تاب داده شده اند دیگر شاید همین نقد هم برای شما غیر قابل باور باشد ، ولی بهتر است حتما راجع به این مسایل تحقیق کنید تا به کذب بودن وعدم درستی دلایل مطرح شده مروجان فرضیه ی فضانردان باستانی پی ببرید . کافیست متعصبانه به ماجرا نگاه نکنید وبه دنبال حقایق باشید .

در آخر نیز پاسخ یکی از متخصصان باستانشناسی پیش از تاریخ به سوال بنده که به خواست خود ایشان نامشان قید نشد را می آورم . از ایشان در باب ویماناها که این دست دانشمندنماها مدعی آن هستند جویا شدم . پاسخ ایشان را در زیر می آورم ، شاید اندکی به خود بیاییم.

” با سلام

راستش را بخواهید از این دست موضوعات در عالم باستان شناسی کم نیست. مخاطب این کشفیات اسرار آمیز و پر رمز و راز هم البته عوام الناس و توده های سرگشته در جستجوی جهان های عجیب و غیر عادی هستند. آنجا که دیگر گزاره ها و باورهای دینی به حاشیه رانده شود و انسان از منبع قدرت الهی محروم کند خود را، می ماند عطش دانستن امور غریبه که پرداختن به این شبه باستان شناسی ها هم یکی از آنهاست.

ویمانا یکی از چندین موردی است که چنین وضع و حالی دارد. مجامع علمی باستان شناسی هرگز به این موضوعات اعتنا نمی کنند و آنها را کالاهایی برای فرهنگ عامه برمی شمرند. برای ما هم این داستان های خیالی چندان مهم نیست. اما کلیدهایی وجود دارد که می توان با بهره گیری از آنها صحت و سقم این ادعاها را سنجید. در زیر چند پرسش طرح می شود که پاسخگویی به آنها می تواند افسانه هایی چون ویمانا را به واقعیت بدل کند:

نخست اینکه، چرا در مورد چنین عجایبی جز در سایت های درجه دو و سه و عموماً تجاری اینترنتی نمی توان مطلبی یافت؟ مگر نه اینکه کشفیاتی بس مهم هستند؛ پس چرا جز ژورنالیست ها و توده های مردم کسی به آنها توجهی نمی کند؟ چرا این کشفیات در ژورنال های معتبر الزویر، اشپرینگر، جی استور و دیگر پایگاه های علمی منتشر نمی شوند؟ چرا همواره ردپای نیروهای نظامی و سیاسی در این قبیل مطالب و کشفیات به چشم می خورد؟ سربسته بگویم، آیا اینها حربه های گمراه کننده جاسوسی نیست؟

دوم اینکه، چرا تنها خبرگزاری های محلی و درجه چندم به این کشفیات می پردازند و متن گزارش هایشان هم همیشه به شیوه ای است که بیش از همه القای ترس می کند؟

سوم اینکه، مثلاً در مورد ویمانا، آن نوشته های باستانی درون غار کشف شده چرا هرگز منتشر نمی شوند؟ عکس شان کجاست؟ طرح هایشان چیست؟ به چه زبانی تعلق دارند؟ تاریخ گذاری آنها چه دوره ای را نشان می دهد؟ مربوط به کدام گونه زبانی هستند؟ در چه بافتی به لحاظ مردم شناختی پدیدار شده اند؟ از طرفی، چرا حکاکی های صخره ای عجیب و غریب مورد ادعا در این دست موارد در بافت باستان شناختی خود قرار نمی گیرند؟ چگونه می توان ادعا کرد که به دوره مثلاً زرتشت تعلق دارند؟ مگر می توان نقوش صخره ای را تاریخ گذاری کرد؟ نتایج آزمایشات تاریخ گذاری چرا منتشر نمی شود؟ براساس چه سند و مدرک مستدلی زمان و مکان زندگی زرتشت شناخته شده است؟ اگر در این زمینه قطعیتی وجود دارد، چرا غول های پژوهش های ایران باستان هنوز در مورد آن به توافق نرسیده اند؟

چهارم اینکه، چرا همیشه در این کشفیات بزرگ، پای یک ابرقدرت جهانخوار در میان است که می خواهد گذشته و آینده جهان را در دست گیرد؟ به نظر شما این داستان ها به فیلم نامه های هالیوودی شبیه نیست؟ چند وقت پیش شخصی تا فهمید من باستان شناس هستم در مورد ابداع قالی پرنده توسط هخامنشیان سخن گفت اینکه حمله طبس را امریکایی ها در اصل برای یافتن بقایای آن و پی بردن به تکنولوژی ساختش ترتیب داده بودند! می بینید که الگوها و قواعد این دست روایت ها چقدر به یکدیگر شباهت دارد؟

جامعه علمی جهان و به ویژه جامعه باستان شناسی به دنبال پرسش های واقعی و ملموس و شواهد قابل فهم، مستدل و منسجم می گردد و با افسانه های هالیوودی چندان سنخیتی ندارد. این دست روایت ها بیش از همه از محافل خاص سیاسی یا فرهنگی با جهتگیری های ویژه برمی خیزند و چنین شبهه افکنی هایی کار و رسم باستان شناسان نیست. ما به نوبه خود دعا می کنیم که بار دیگر معرفت وحیانی روح و جان انسان های شیفته معارف پیدا و پنهان را از خود سرشار سازد تا دیگر برای خواباندن عطش خویش بدین گونه مهمل گویی های احیاناً جهتدار دست نیازند. بیش از این دعا نیز از دستمان کاری برنمی آید.

امیدوارم که توضیحات این حقیر مفید فایده بوده باشد. بعید هم می دانم که همکارانم چیزی بیش از این برای گفتن داشته باشند. چراکه تمام هم و غم باستان شناسان یافتن الگوها و قواعد موجود در بطن رابطه انسان و عالم زیست وی در گذر زمان براساس شواهد برجای مانده از وی است و کارشان با فیلم نامه نویسی برای هالیوود فرسنگ ها فاصله دارد.

ارادتمند شما

دکترای باستان شناسی پیش از تاریخ

دانشگاه تهران

———————————————————————

به امید خدا ادامه دارد…

آدرس برخی منابع در این قسمت قرار داده شده است:  “دانلود آدرس برخی منابع

 

منبع : حقیقت خاموش

Loading

12 COMMENTS

 1. اولا که این برنامه سریال محسوب میشه و نه فیلم !!! دوما که این برنامه به صورته مستقل پروداکشن شده و حتی وابسته به ایالات متحده هم نیست و هیچ ربطی به هالیوود نداره !!! و نهایتا چرا اینگونه غرض ورزانه برخورد میکنید ؟؟؟!! تمامه مطالبه این برنامه با تاکید خوده دست اندرکاران در حده تیوری هست !!! گیرم که شما بتوانید با علمی که دارید چند مطلب از این برنامه رو دروغ یا اشتباه تلقی کنید !!! اما مطالبه دیگرش چی ؟؟!! خیلی مباحث مهمتر و جدی تر و قابله قبلول تر از از ویماناها مطرح شده که اتفاقا بسیار به واقعیت نزدیک هستند !!! اگه واقعا شما عالم هستید و این برنامه رو دروغ میخونید از اون مباحث ایراد بگیرید !!!

 2. حتی تصور واقعیت بودن مسائل مطرح شده در این شاخه که شبه علم ترقی میشود برای مذهبیون و باستانشناسان که تاریخ نویسی میکنند وحشت انگیز است چون به واقعیت پیوستن این نظریات ستونهای بنیادین تفکرو تاریخی که بر پایه آن برای خود شخصیتی ساخته اند را تخریب خواهد کرد و چقدر بد که شخصی بفهمد که همیشه در اشتباه بوده!!

 3. شما هم خیلی جالب یچیزیو پیدا کردیو با لحنی قرض ورزانه خاستی همه تئوری های مطرح شده رو زیر سوال ببری ولی در کنار باریکلا پیشنهاد میکنم به راهت ادامه بدی و سایر مسائل و شواهدی که از طرف این گروه ارائه شده رو مورد تحلیلی دقیق و بی طرف قرار بدی. من هم کتابهایی که در این مورد تابحال منتشر شده و همینطور سری مستندهای تلویزیونی که مشخص ترینشون ancient aliens از هیستروی چنل پخش شده رو دیدم خیلی با این بخش موافق نیستم که جواب هرچیزی که پیدا نمیکنن به الینها نسبت میدن شبیه به اینه هرچی که نمیدونیم دلیلش چیه بگیم کار خداست همون کاری که مذهبیون همیشه کردن!
  اما شواهدی هم که بوضوح تایید میکنند که موجوداتی در زمین حضور داشته و دارند نیز با مقاله ای اینچنینی قابل رد خواهد بود؟!
  موفق باشیم./

 4. هر کسی سعی داره با هر اندازه معلوماتی که داره یه مشت مخاطب و نهایتا طرفدار جذب کنه ، خیلی حرفه ای به نقد و برسی پرداختین، اما یه چیزو میدونم فقط ، اونم اینکه تاریخ بزرگترین دروغ بوده برای انسانهای هر دوران که تاریخ قبل از دوران خودشونو میخونن ، هیچ اسناد دقیق و صادقی برای اثبات تاریخ وجود نداره ، همش تناقض و کلک با هدف همون جمله اولم ، جذب مخاطب
  خلاصه که عمرتونو صرف علوم محاسباتی مثل ریاضی و فیزیک میکردین خیلی با ارزش تر بود تا دکتری دروغ قبل از دروغ

 5. سلام غرض ورزانه نباید برخورد کرد من خودم این تیوری رو قبول دارم و البته اغراقاتش رو هم کم و بیش تشخیص میدم نمیشه به راحتی این تیوری رو رد کرد من خودم روی ویمانا ها یا اشیا هواپیما گونه و …. تعصبی ندارم ولی پس شواهد دیگه مثل نازکا پرو و اهرام و سازه های این قدر دقیق و عظیم چی میشه میتونید اونارو هم رد کنید….

 6. شواهد و کنده کاریهای روی سنگها صخره ها و عکسهای بسیار قدیمی نشان دهنده اینه که یه زمانی فضانوردان باستانی و قدیمی موقعی که روی زمین همه ادم خوار بودن وجود داره و نمیشه به همین سادگیها ردش کرد!

 7. باسلام
  اگربرای هر چیزی بخواهیم دلیل علمی را جستجو کنیم پس مطالبی مثل پروردگار وحی فرشته جنیان پیامبر دین رو هم باید زیر سوال برد. پس بجای رد این تیوری ها بهتره که خودمون هم تحقیقاتی رو دراین موارد تاسیس کنیم.واگر می توانیم تیوری های بهتری ارایه دهیم.

 8. این فرضیه هرچقدر هم عجیب باشه ،‌ از دروغ های شاخداری که در قالب مذهب و معجزه به خورد ما دادن ، عجیب و غریب تر نیست!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!