آيا شود به ناگاه آيد بقية الله

0
آيا شود به ناگاه آيد بقية الله
گردد نصيب عالم آن عصر ناب و دلخواه

آيا شود به زودي از حق رسد فرودي
آرد زمين نمودي از آن زمان به همراه

آيا شود که آيد او روي خود نمايد
خورشيد حق برآيد ظلمت رود به ناگاه

آيا رسد به پايان اين شام تار هجران
آيا فروغ جانان آيد رسد سحرگاه

آيا رود ز عالم اين کوه درد و ماتم
آيا رسد به آدم پايان غصه و آه

آيا رسد نشانه زان عصر جاودانه
کي ميرسد زمانه بر انتهاي اين راه

کي ميرسد ندايي آن نصرت خدايي
آيا رسد رهايي از اين زمان جانکاه

آيا رسد سرانجام آن خوش زمان و فرجام
آيد قرار و آرام بر قلب حضرت ماه

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!