ميرسد نصرت حق هان خبري بهتر از اين؟

0
ميرسد نصرت حق هان خبري بهتر از اين؟
ميشود بر صف ياران نظري بهتر از اين

ظلمت شب همه در سوي گذار است ولي
مي دمد پرتو صبح سحري بهتر از اين

ميرسد آخر کار هم? مدعيان
ميرسد بر خط دوران نفري بهتر از اين

عاقبت گوهر يکدانه خلقت برسد
ميرسد باغ جهان را ثمري بهتر از اين

بر خط صفحه نقاشي دوران پس از اين
مي کشد ايزد منّان اثري بهتر از اين

بگذرد دوره بيداد و غم و ظلم و ستم
خوش شود سير جهان در گذري بهتر از اين

گنج پنهان خدا ميرسد از جانب حق
مي شکوفد گل ناب دگري بهتر از اين

ميرسد رحمت بي حدّ خدا روي زمين
کند ارزان جهان او گهري بهتر از اين

چون گلستان شود از لطف قدومش همه جا
ميشود روي زمين باغ و بري بهتر از اين

بگذرد دوره بي مهري و بي عشق و وفا
بيني از مردم عالم هنري بهتر از اين

ميرود فصل خزان چشم و دلت روشن باد
که رسد اي دل من فصل تري بهتر از اين

سوي پابوسي و تکريم قدومش دل من
ميروي خوب وليکن قدري بهتر از اين

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!