چون فروغ تو رسد اين شب ظلمت برود

0
چون فروغ تو رسد اين شب ظلمت برود
دوره محنت و غم دور مصيبت برود

چون تو از ره برسي خوبي و نيکي برسد
در پناهت ز جهان زشتي و نخوت برود

بذر امّيد بپاشي به همه ملک جهان
از همه روح زمان سستي و رخوت برود

ارزش و منزلتي را کني ارزان همه
ديگر از ملک جهان پستي و نکبت برود

گردد از لطف تو عالم همه اش صلح و صفا
از دل آدميان کيد و خصومت برود

علم کامل برساني تو جهالت ببري
با تو از دور زمين مستي و غفلت برود

زنده از دولت بيدار تو ايمان بشود
آدمي سوي خدا با دل و رغبت برود

خرم آن سير زمان در کنف دولت تو
که جهان با تو همه رو به سعادت برود

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!