آيد صداي پاي او آن عطر روح افزاي او

0
آيد صداي پاي او آن عطر روح افزاي او
دنيا شده در هر طرف هر لحظه در غوغاي او

صحبت از او در هر کجا شد نقل هر کوي و سرا
شد اهل عالم در دعا بيند مگر سيماي او

آيد نسيم کوي او پر شد جهان از بوي او
دلها همه شد سوي او خواهد رخ يکتاي او

دنيا شده در جستجو از حسن او در گفتگو
شد هر دلي در آرزو بيند قد والاي او

گويد از  آن آرام جان هر کس سخن در هر زبان
هر کس کند يک ترجمان از قامت و بالاي او

موعود هر آيين و دين او هست و منجي زمين
هر کشور و هر سرزمين دارد تب فرداي او

شد منتظر عالم بر او بيند مگر آن خوبرو
دارد به دل يک آرزو افتد مگر در پاي او

آيد امام مهربان آخر شود بر ما عيان
صد مژده بادا بر جهان بيند رخ زيباي او

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!