۱۳ خاندان معروف یهودی دنیا – خاندان باندی

2

خانواده های قدرتمند در سراسر دنیا در سطوح مختلفی با ایلومیناتی شریک هستند.بعضی در تجارت(حرفه هایی )مثل جرایم مختلف از قبیل مافیا در دنیا مطرح هستند.خانواده های مافیایی شاید فلسفه این امر را تکذیب کنند اما آنها تجارت و قدرت خود را تایید می کنند.بعضی از این خانواده های قدرتمند در سطحی که بتوانند سیستم جهانی را در دست بگیرند (بوسیله وابسته کردن سیستم جهانی به خود)در دنیا نفوذ کرده اند.

 

 

 

 

برای راحتی در مطالعه نام هارا به فارسی ترجمه نکردیم

 

اصل و نسب کدام و چه خانواده هایی جزو ۱۳ خانواده اول ایلومیناتی است؟

ایلومیناتی در پی تسخیر قدرت جهان بوسیله نسب خانوادگی است.آنها با سرخپوستان وصلت کرده اند تا یک قدرت فکری بزرگ منطقه ای را در رهبری سرخ پوستان کسب کنند.

سرخپوستان مختلفی خواستار شرایط و تشریفات ایلومیناتی هستند و آنها برای سالها کارهایی از این قبیل انجام می دادند.

خانواده های قدرتمند در سراسر دنیا در سطوح مختلفی با ایلومیناتی شریک هستند.بعضی در تجارت(حرفه هایی )مثل جرایم مختلف از قبیل مافیا در دنیا مطرح هستند.خانواده های مافیایی شاید فلسفه این امر را تکذیب کنند اما آنها تجارت و قدرت خود را تایید می کنند.بعضی از این خانواده های قدرتمند در سطحی که بتوانند سیستم جهانی را در دست بگیرند (بوسیله وابسته کردن سیستم جهانی به خود)در دنیا نفوذ کرده اند.

برای مثال می توان پادشاه نپال را نام برد.به طور حتم پادشاه نپال یکی از پادشاهی های دون(بیچاره)است.

امپراطوری بریتانیا کارهای بزرگی در زمینه وابسته ساختن نپال به خود انجام داده است.نپال امنیت بریتانیا را تامیین می کند،خانواده رهبر نپال در بریتانیا تحصیل می کنند و رهبر گروه جنگاوران آنها جزو سربازان مزدور بریتانیا است.

با این حال اگر پادشاه نپال رابطه خود را با مستشار بریتانیایی قطع کند و جنبه ی مخالفت با NWO را آغاز کند تا تاج و تخت اش بوسیله یک انقلاب یا حمله سلب خواهد شد.

NWO قابلیت تنظیم یک گروه هندی برای حمله یا هر عنصر بی ثبات کننده ای دارد.MI-6 بریتانیا و CIA آمریکا شعبی در این کشور دارند.

به هر حال مغلوب ساختن کشورهای مورد نفوذ واقع شده مانند نپال بوسیله ایجاد اختلاف مثل جنگ سرد و سپس منظور کردن منطق هگلی محقق می شود.خیلی از جوامع در جهان بوسیله انگلستان و آمریکا به طور ناخواسته احاطه شده اند(در بر گرفته شده اند) و این به خاطر جنگ سدر است.سازمان ها و کنترل های بین المللی مخفی یکی از بزرگترین راه ها برای وابسته کردن بعضی از جوامع کوچک هستند.

پادشاهی نپال برای سالهای زیادی از حمله از جانب هند یا چین هراس داشت.

در این میان سوئیس می تواند خود را از لحاظ ایجاد جنگ ها ایلومیناتی به خاطر وجود نسب و کنترل کشور های تحت نظارتش امن نگه دارد.سوئیس هیچ نیازی به شرکت در منطق هگلی ندارد.

اگر خانواده هایی قدرتمند باشند اما با ایلومیناتی همپیمان نباشند،آنها می توانند مثل Howard Hugh آنرا نابود کنند .برای مثال چگونگی این امر روچیلد ها به سرعت (در یک چشم بر هم زدن) رومانوها را نابود کردند.

اما رومانوها هم نسبت (رابطه خونی)داشتند بنابراین راز ایلومیناتی بین بچه های امپراطور با زاد و ولد حفظ شد و به این ترتیب شبکه ایلومیناتی توانست نسل رومانوها به نسل ایلومیناتی تغییر دهد.

خانواده های تحت کنترل سوئیس به ونیز برگشتند.بعضی از افراد خانواده Phnariot از Byzantine خانواده های با اصالتی دارند.و بانک دار Venetian and Genoese تجارت بین المللی خانوادگی راه انداخته اند که آنها نیز جزو خانواده های با اصل و نسب هستند.خانواده های این دو گروه شیطان پرست هستند یا چیزی جز خدای مسیحیان را می پرستند.

در این دسته می توانیم به Darius Socinus در ونیز اشاره کنیم.به علاوه Warburgs کسانی که به طور مستقیم با روچیلد ها کار می کردند از فرزندان Abraham del Banco یکی از قدیمی ترین بانکداران در ونیز است. Warburgs یکی پس از دیگری مربوط به خانواده Rosenbergs از Kiev روسیه هستند.

بعضی از خانوده های اشرافی روسی هم اولین افراد بودند که از نظر مالی به عنوان نوچه هیتلر به نازی ها کمک کردند.

تنوع خانواده های قدرتمند با اصل و نسب در تفاوت نام خانوادگی آنهاست اما بعضی از آنها هنوز به طور واضح از روی نام ها ی مدرنشان قابل تشخیصند.برای مثال نام خانوادگی Cabot در بوستون نوادگان Sebastian Cabot هسنتد که در ونیز متولد شده اند. Sebastian Cabotنواده ی Giovanni Caboto در جنوا است. Giovanni Caboto یکی از اعضای خانواده قدرتمن در جنواست. در عصر مدرن خانواده Cabot در سیاست و فراست آژانس NWO بسیار فعال بوده است.

برای مثال Thomas D. Cabot رادیو Swan on Swan ایسلند را برای CIA راه اندازی کرد.

Paul Cabot سرپرست J.P. Morgan & Co. است و کنار سرپرستی آنها شرکت های مرتبط با ایلومیناتی را هم عهده دار است.خانواده های متداول در اروپای غربی به williamاز orangeگره خورده اند.آنجا ارتباط قوی عربی با ایلومیناتی وجود دارد.افرادی مانند Sirdar Ikbal Ali Shah درمورد جادوی عرب و اسرار آن اطلاعات و تجربیات زیادی دارند. Sirdar Ikball Ali Shah 70 کتاب در مورد رموز جادو نوشته است .این خانواده ها نسب خود را حفظ کرده و عضو مخصوصی از این خانواده مرموز در مورد تاریخچه این خانواده می داند.

به اعتقاد من تاریخچه ۱۳ خانواده اصلی ایلومیناتی کلیدی برای فهمیدن تاریخ است.بسیار از این خانواده هاا که نام برده شد به عنوان هم پیمانان خانواده های اصلی به یک تاریخ در گذشته مربوط اند.به علاوه بسیاری ز خانواده های هم پیمانان یکی از نوچه های خانوادهای اصلی (قدرت های اصلی)هستند.

بعضی ها تلاش میکنند که روچیلدها را در این دسته قرار دهند.اما این تفکر نادرست است.

من بسیاری را دیده ام که از درون ایلومیناتی بیرون آمده اند که می گویند روچیلد ها یکی از بهترین ها هستند اما بعضی اشاره کرده اند که چقدر روی کنترل دارایی روچیلد ها تمرین می کنند.تاریخچه این فرایند نشان دهنده ی افزایش کنترل ثروت آنهاست این تصویر غیرقابل انکار است روچیلد ها نوچه نبوده اند.به عقیده ی من این محقق به سلیقه ی خود رابطه ی بین خانواده هایی که با خانواده های برتر در تعامل هستند را بررسی کرده است.یک قاعده کلی پشت این مسئله که در تمام کتاب های تاریخی پیرامون اعضای خانواده سلطنتی بحث کرده اند وجود دارد.تمام آنها محققانی که پیرامون خانواده ها سلطنتی شیطانی تحقیق می کنند را تشویق به بررسی چگونگی قلمرو شیطان (دستهای پشت پرده)بپردازند.

من مثال خوبی در کتاب Be Wise As Serpents این مسئله(دست های پشت پرده شیطان) پیدا کردم. کنترل(برج مراقبتی) به روش ایلومیناتی!برای سالهای متمادی رئیس WT Society ، President Fred Franz بود.الان Fred Franz پیر و فرتوت و نابینا شده و در بستر بیماریست. Natheer Salih به طور فرضی محافظ و کمک رسان Fred Franz بود اما تمام ارتباط ها با WT از طریق

Natheer Salih انجام می شود که او به طور فرضی داخل اتاق وی شده سوال را می پرسد و سپس با پاسخ از اتاق خارج می شود. ظاهرا اصالتا Salih از یک خانواده یهودی-عراقی است.او حلقه ی بزرگی بدست میکند و مشکل پسند است.او یک راه ارتباطی برای اجرای تصمیمات ایلومیناتی در مدیریت ذهن و روح است.

تحقیقات و دانش من محدود است.تلاش بیشتر در این زمینه می تواند از اسرار بیشتری از کارهای شیطان در خفا برای نابودی ایمان مسیحیان پرده بردارد.خوشبختانه مقالاتی از این قبیل مانند نورافکنی عمل می کند که جایگاه Jekyll و Hyde را در ویران کردن زمین ما تبیین می کنند.و این کمک می کند تا دشمن خود را بهتر بشناسیم.مسیحیان از بسیاری از جریانات مخفی معنوی دوری خواهند کرد.در دهه ی ۷۰ یکی از معروفترین مجرمان فردی به نام Ted (Theodore) R. Bundy بود که قاتل سریالی بود.کسی نمی دانست چرا او قربانیان بی گناه را می کشد.او به دوست دختر خودش Elizabeth Kendall گفته بود یک نیرو او را وادار می کند که دیگران را به قتل برساند. Bundy بعد از دستگیر شدن برای دوست دخترش در فلوریدا اعتراف می کند. Elizabethاعتراف او را عینا روی کاغذ آورد.

۱۳ خاندان معروف یهودی دنیا – خاندان باندی (قسمت اول) ۱۳ خاندان معروف یهودی دنیا – خاندان باندی (قسمت اول)

Ted گفته بود” من مشکل شخصیتی ندارم،من ادم خمودی نیستم.من هر کاری کرده ام را به یاد دارم.مثل برکه Sammamish. ما بعد از خوردن همبرگر برای خوردن بستنی به Farrell’s رفتیم. این شبیه چیزی نیست که بخواهم فراموشش کنم یا نتونم به خاطر بیاورم…اما همین الان تموم شد…رفت…اون نیرو دیگه من رو مجبور نمیکنه.این نیرو فقط برای من بود.”( Elizabeth Kendall شبح شاهزاده زندگی من و Ted Bundy- Seattle: Madrona Publishers, 1981, p.176)

نیرو کلمه ایست که افراد در درجات بالای شیطان پرستی از آن برای توصیف نیرویی که به آن اعتقاد دارند استفاده می کنند ،ما هم از آن برای توصیف خوب یا بد استفاده می کنیم.فیلم جنگ ستارگان از این لغت به طرز شگفت آوری استفاده شده است که در سطح بالا به طور مبهم و محرمانه بوسیله شیطان پرستان بکار رفته است.این طرح برای مخفی کردن و این هدف و القا کردن آن به افکار عمومی است.

بنابراین این نقشه خیانت آمیز به یک توطئه ی باز بوسیله جادوگری به عنوان یک باور عمومی و یک مدیریت جهانی ارتقا می یابد.

Ted چه کسی بوده و چرا به چنین عملی دست زده بوده است؟مجهولات زیادی در مورد Ted وجود دارد. هرچند او در عموم ظاهر شد و روزنامه ها جرایم وی را پوشش دادند گاهی این پوشش ها فریبکارانه بودند.اگر Ted Bundy از خانواده ی Bundyبا رتبه ی بالایی هست بدون شک می توان انتظار چند چیز را داشت:

۱٫عمل شیطانی وی و بسیاری رازهای ذهنی اش برای قتل هایش بوسیله پلیس و روزنامه ها و خانواده اش به عنوان یک راز می ماند.

۲٫اطلاعات میان مورد و Ted به طور فشرده ای کنترل شد.

جالب است وقتی که به نتایج اخیر تحقیقات درمورد Ted Bundy تمام چهار تای آنها از کتاب گفتگو با قاتل Ted Bundy نوشته Stephen G. Michaud که از کتابخانه مرکزی Portland دزدیده شده بود.یکی دیگر از کتاب هایی که درمورد اوست گم شده است و بقیه نیز دیگر به چاپ نمیرسد. کتابخانه دانشگاه نیز که در نوع خود خاص است چیز قابل توجهی نداشت.من تحقیقات خود را در حاشیه مقر Washington ادامه دادم.من از فردی که از کارمندان گروه دیگری از کتاب هایی که بدون شک دزدیده شده است در بایگانی فراماسونری است.بالاخره کتابخانه مرکزی Portland سیاستی دارد که کتاب های فراماسونری را برای امانت به بیرون از کتابخانه نمی دهند حتی اگر کتابخانه امانت دهی مشکلی برای امانت دادن آن نداشته باشد.یکی دیگر از نمونه هایی که چگونه کتاب هایی که مربوط به شیطان پرستی یا توطئه شیطانی نادر می شوند را زمانیکه سیستم کامپیوتری کتابخانه Thurston Co. WA برای انجیل شیطانی Anton LeVey چک می کردم.برای این سیستم ۱۸ کپی هست که ۱۴ تای آن ظاهرا دزدیده شده و یکی “نشان” نام برده شده و سه تای آنها در کتابخانه است اما در قفسه ها یافت نمیشود…

 

 

Tedدانشجوی رشته حقوق بوده است.یکی از جاهایی که در آن حقوق درس می دهند دانشگاه Puget Sound در واشنگتن است. یکی از دلایل عمده که عملکرد وی در دانشگاه ضعیف بوده است استر بی اندازه او در زمان برقراری ارتباط با اطرافیان و تلاش وی برای قتل زنان زیبا بوده است.با این حال ضعف وی در تحصیلات مانع پیشرفت وی در سیاست نشده است.چند نکته در مورد Ted وجود دارد که مشکوک است! ابتدا اینکه در سال ۱۹۶۸ او تمام راه واشنگتن تا میامی را برای شرکت در کمپین Nelson Rockefeller رانندگی کرد.او یکی از طرفدارهای Rockefeller بود. Ted به عنوان رئیس، معاون امور خارجه در واشنگتن کمیته مرکزی جمهوریخواه منصوب شد، Ted در محافل نخبگان نیز شرکت می کرد و برای شرکت در انتخابات برای فرمانداری ایالت آماده می شد.برای مثال در سال ۱۹۷۳ او جزئی از کمیته ایالتی جمهوری خواه بود.شاید در سال های دیگری هم در این کمیته فعالیت می کرده است. (Ted Bundy به طور خلاصه در کمیسیون جنایت سیاتل در یک مطالعه از جرایم حلقه سفید خدمت کرده بود.) بگذریم…چه این هوش بالای وی در برقراری ارتباط باشد چه شخصیت برنده ی او این مهم است که وی در جوانی بدون داشتن چیز برجسته ای دارای شغل سیاسی مهمی بوده است.
دوم اینکه با اینکه تمام قتل های سریالی به گونه ای با جریان شیطان پرستی در ارتباط هستند اما رسانه ها و پلیس این ارتباط را با فراماسونری یا شیطان پرستی بی اهمیت جلوه داده اند.برای مثال Charles Manson(فراماسون و شیطان پرست و عضو Ordo Templi Orientis )، Sam of Sam Berkowitz(فراماسون و شیطان پرست و عضو Ordo Templi Orientis )، Jack the Ripper(فراماسون) و Henry Lee Lucas(شیطان پرست).امکان دارد Ted Bundy طرفدار شیطان باشد؟من مدرکی برای اثبات اینکه او شیطان پرست نیست نیافتم.در اواسط دورانی که او به قتل زنان بی گناه مشغول بود به کلیسای Mormon نیز پیوسته بود،اما انگیزه او از این کار خدمت به کلیسا و خداوند نبوده است.من به اینکه Ted به نجوم نیز علاقه داشته هم پی برده ام. نزدیک ترین فرد به
Ted Bundy یعنی دوست دخترش Elizabeth Kendall در کتابش The Phantom Prince My Life with Ted Bundy نوشته است که هیچ چیز از چرایی اینکه او به طور وحشیانه زنان را به قتل می رسانده است نمی داند.او آگاه است که Ted به نوعی روابط جنسی علاقه داشته است.اما انگیزه درونی Ted هنوز برای او یک معماست. Tedمی توانست در عین حال که حقیقت را بیان می کند دروغ های بزرگی بگوید.(این نوع دروغ گفتن ها به عموم مردم در بین ایلومیناتی ها معروف و مرسوم است و به عنوان یک عادت تلقی می شود.). Ted Bundyبوسیله پدرش Johnnie Bundy که یک دندان پزشک در شمال غربی واشنگتن بود به فرزندی گرفته شد.شاخه اصلی خانواده Bundy چیست و آیا پدر Ted به آن مربوط است(جزوی از آنهاست؟)؟خانواده اصلی Bundyقبل از سال ۱۶۳۵ به Boston, MS رفتند.کمی بعد به Taunton, MS نقل مکان کردند.بسیاری از آنها به Connecticut رفته و کمی بعد کمی از آنها به New York رفتند.گروهی از مستعمران آمریکایی Bundy به شمال Carolina رفتند.گروه بخصوصی از Bundy که در پروژه فعلی New World Order نقش برجسته ای دارند کسانی هستند که قدرت بیشتری نسبت به کسانیکه طبق سنت شیطانی هستند ارث برده اند.خانواده Bundy یکی از قدیمی ترین خانواده های آمریکایی هستند که عضوی از سازمان شرقی هستند اما با تنها چند مورد استثنا مانند کنگره سلیمان باندی در اوایل قرن ۱۹ این خانواده در قرن ۲۰ به چشم مردم آمد.این خانواده زیاد در ملا عام نبودن است. دو تن از رهبران اولیه کلیدی برج مراقبت جامعه Bundys بودند. Walter H. Bundy که در ماه می سال ۱۹۰۹ با Charles Taze Russell بزرگترین تاجر بریتانیایی هم سفر شد و Edwin که در اوایل قرن در Bethel Headquarter کار می کرد و در سال های ۱۹۰۶-۱۹۱۰ به عنوان برج مراقبت جامعه در سراسر امریکا سفر کرد. شرح زیر اسامی افراد خانواده ایلومیناتی Bundy هستند.بعد از این لیست معرفی اشخاص در این مقاله دوباره به بحث پیرامون خانواده Bundy می پردازیم.

۱۳ خاندان معروف یهودی دنیا – خاندان باندی (قسمت پایانی) ۱۳ خاندان معروف یهودی دنیا – خاندان باندی (قسمت پایانی)

مسئولیت افراد مختلف خانواده Bundy
Eric Bundy -مسئول زندان Howard Hughes در Onassis بوسیله خانواده ایلومیناتی این منطقه .بعدا به وی می پردازیم!
Eugene H. Bundy- وکیل و قاضی در سال های ۱۸۸۹-۱۸۹۶ ؛مشاور رئیس جمهور و مدیر شرکت مرکزی Trust & Savings ؛مدیر روابط بانکی؛مدیر شرکت صنایع ؛شریک Bundy & Jones ؛مدیر کمیته جمهوری خواه مرکزی در سالهای ۱۸۹۸ و ۱۹۰۰؛ نجیب زاده Pythias
رتبه دار در گروه Red Men ؛رتبه دار در Elks؛اسقف!
Frederick McGeorge Bundy-عضو گروه Skull &Bones (افشا شده در سال ۱۹۲۱)؛رئیس شورای آتلانتیک شمالی
Harriet Lowell Bundy –همسر Gasper d’ Andelot Belin عضو گروه Skull &Bones ( افشا شده توسط برادر Harriet در سال ۱۹۳۹)
Harvey Hollister Bundy (1888-1963)- عضو گروه Skull &Bones (افشا شده در سال ۱۹۰۹) عضو ویژه در جنگ (Skull & Bones)Stimson-کارمند قانونی Justice Oliver Wendell Holmes ؛مرد کلیدی پنتاگون در پروژه منهتن ؛ منشی هیئت برابری شکر در امریکا؛
مدیر شرکت راه آهن پاناما(در منطقه Canal در ایالات متحده)؛مدیر مسئولیت اموال شخصی در بوستون؛مدیر بانک Five Cents Savings در بوستون؛مدیر راه های اصلی و اتحادیه شرکت های امانی؛مدیر بازرگانان انگلستان؛مدیر شرکت R.M. Bradiey در سال ۱۹۵۲ ؛ او رئیس بنیاد Carnegie برای صلح بین المللی شد؛رئیس شورای دارندگان اوراق قرضه خارجی حفاظتی ؛
متولی بنیاد صلح جهانی ؛رئیس کالج Wellesly ؛رئیس کمیته انتخاب بورسیه شدگان Rhodes انگلستان؛عضو Century Assoc. ؛و غیره…
Harry W. Bundy-ماسون،شیطان پرست ، رئیس ماهر (۹°) SRICF
Katherine Lawrence Bundy-دختر Harvey Hollister
McGeorge Bundy (1919- )- عضو گروه مخفی Majestic 12؛ عضو گروه Skull &Bones (افشا شده در سال ۱۹۴۰)؛ C.F.R(شورای روابط خارجی ایالات متحده یا چیزهای دیگر-رجوع شود به ویکی پدیا)؛رئیس بنیاد فورد ؛ دستیار ویژه رئیس جمهور کندی و جانسون در امور امنیت ملی؛مشاور امنیت ملی.
Robert Bundy- ویراستار چشم انداز آینده:قرن ۲۱ به بعد
William Putnam Bundy- عضو گروه Skull &Bones (افشا شده در سال ۱۹۳۹) C.F.R(شورای روابط خارجی ایالات متحده یا چیزهای دیگر-رجوع شود به ویکی پدیا)؛
سردبیر C.F.R امور خارجه(۱۹۷۲)؛ عضو دائمی کمیته راهبری Bilderbergers ؛مسئول و مشاور امور خارجه و امور خاور دور؛ مدیر کمیسیون ریاست جمهوری در مورد اهداف ملی؛استاد دانشگاه MIT (1969-71)؛ بخشی از شرکت حقوقی کاوینگتون و Burling که پوشش دهنده بسیاری از نخبگان روشن فکران در واشنگتن است.
از دیگر می توان افراد خانوداده BUNDY زیر را نامبرد:
Charles Alan Bundy-عضو بنیاد اجرائی؛دارای چندین کمپانی ؛مجری بنیاد Close وSprings ؛
مسئول سازمان تفریح و گردشگری؛عضو شورای فرهنگی برای توسعه اقتصاد؛عضو باشگاه Rotary
مسئول کلیسای bd.lst Meth. Church(1978-79)
Charles H. Bundy-مشاور بنیاد Frost؛
Charles W. Bundy-مشاور بنیاد Cornelius
Edwin S. Bundy-مجری معاملات؛عضو دانشگاه Cornell و دانشیار قرن
Hezekiah Sanford Bundy-نماینده کنگره ؛وکیل؛
Jonas Mills Bundy-موسس و ویراستار روزنامه NY Evening Mail؛دوست صمیمی رئیس جمهور Garfield؛دارای مدرک حقوق از دانشگاه Harvard
Omar Bundy-مشاور مسائل غرب؛
General William Edgar Bundy- US. attry So. Dist؛متولی دانشگاهOhio ؛سردبیر برخی مجلات

منبع : ظهور۱۲

 

Loading

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!