صد مژده بادا بر جهان آخر بيايد يار ما

0

صد مژده بادا بر جهان آخر بيايد يار ما
آخر رسد صاحب زمان يابد گشايش کار ما
آخر رود محنت برون شادي رسد بر ما فزون
غم کم بخوراي دل که چون زودي رسد غمخوار ما
زيباترين دوران شود بر ظلم شب پايان شود
بر جان ما ارزان شود وقت خوش ديدار ما
دوران خوش و خرم شود پايان دور غم شود
نيکو ترين عالم شود دنيا شود گلزار ما
دنيا همه گلشن شود يک کشور و ميهن شود
پشت شياطين خم شود از شوکت دلدار ما
آخر رسد آرام ما نيکوترين ايام ما
شيرين کنند اين کام ما پايان دهند اصرار ما
دنيا پسندد دين ما احيا شود آيين ما
گردد دم گلچين ما رونق  رسد بازار ما
besharatezohour.blogfa.com

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!