پر شده اين دوره آخرزمان از فتنه ها

0


پر شده اين دوره آخرزمان از فتنه ها
کس نماند آسوده در دور جهان از فتنه ها
مشکل است درياي طوفاني اين آخرزمان
سخت باشد بردن ايمان و جان از فتنه ها
بايد از درگاه بي پايان حق خواهي مدد
تا به آساني گذر کردن توان از فتنه ها
نور ايمان خواهد و تقوا و اخلاص و يقين
تا کشيدن اين گليم خود ميان از فتنه ها
بي ولايت سالم از اين موج ها نتوان رهيد
بي ولايت خويش را نتوان کشان از فتنه ها
عاقبت خود رهنمون گرداند انسان را به حق
کم بگو آه اي زمانه آي امان از فتنه ها
خود کند غربال آخر از ميان خوب و بد
ذات خود افشا کنند اين ناکسان از فتنه ها
فتنه ها تمييز مومن با منافق آورد
گوهر هر کس شود بر ما نشان از فتنه ها
عاقبت سرمنزل مقصود خود خواهد رسيد
عاقبت گردد رها اين کاروان از فتنه ها
با ظهور حضرت و در سايه آن برکتش
يابد اين دنيا رهايي بي گمان از فتنه ها
besharatezohour.blogfa.com

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!