رهبر معظم انقلاب: با توطئه و حركت مخرب دشمن برخورد پشيمان كننده خواهيم كرد

0

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پنجمين روز سفر به استان كرمانشاه ، در جمع پرشور هزاران نفر از استادان ، دانشجويان و دانشگاهيان ، با بيان مستدل و تشريح دلايل ” جواني ذاتي و طراوت هميشگي اهداف و آرمان هاي نظام اسلامي ” ، انعطاف در مهندسي نظام و ” تغيير به هنگام ” در ساز و كارها و سياست هاي تحقق اين آرمان ها را از ظرفيت هاي نظام اسلامي برشمردند و با اشاره به مقاصد پشت پرده سناريوي آمريكا از جنجال و تهمت هاي اخير تروريستي به جمهوري اسلامي ، به دشمنان ملت ايران هشدار دادند هر گونه توطئه و حركت مخرب و مزاحم با مقابله قاطع و پشيمان كننده جمهوري اسلامي روبرو خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامي با ابراز خرسندي فراوان از حضور در جمع پرشكوه ،       پر مغز و بسيار دلنشين دانشگاهيان استان كرمانشاه ، حضور در جمع پرطراوت جوانان را باعث نشاط و روحيه مضاعف مسئولان دانستند و افزودند: نقش جوانان در گذشته و حال و آينده كشور ، نقش بسيار برجسته اي است بنابراين ديدار با جوانان دانشجو و تحصيل كرده از اين لحاظ نيز ، اهميتي خاص دارد.
ايشان ، امروز را روز مجاهدت ، ايستادگي و بصيرت خواندند و با اشاره به بيداري اسلامي و كشمكش هاي آشكار و پنهان و گرايش هاي مختلفي كه       بر سر نظام هاي جايگزين در مصر ، تونس و ديگر كشورهاي منطقه بوجود آمده افزودند: در اين دوران حساسِ شكل گيري نظام هاي نو در منطقه ، اوضاع كلي نظام جمهوري اسلامي ، يكي از عوامل تاثيرگذاري است كه مي تواند در حال و آينده منطقه ، نقش مهمي ايفا كند بنابراين بازخواني و تامل در شاكله كلي نظام اسلامي، اهميت مضاعفي يافته است .
ايشان اين بازخواني را از زاويه ضرورت واقع بيني و حركت آگاهانه نظام نيز مهم دانستند و افزودند حركت هايي كه بي اعتنا به واقعيات و بدون توجه به افق هاي دوردست صورت مي گيرد ، غالبا به گمراهي و اشتباه مي انجامد بنابراين بايد از اين زاويه نيز مسير طي شده و وضع فعلي را بازنگري كنيم .
حضرت آيت الله خامنه اي با طرح چند سوال اساسي ، اهميت اين بحث را   براي استادان و دانشجويان استان كرمانشاه ، مورد تاكيد بيشتر قرار دادند : مسئله پيري و جواني نظام اسلامي چگونه قابل تحليل است ؟ آيا نظام، روزي پير و از كار افتاده خواهد شد ؟ آيا راهي براي جلوگيري از اين فرسودگي وجود      دارد ؟ و آيا اگر اين وضع پيش آمد راه علاجي وجود خواهد داشت؟
رهبر انقلاب اسلامي با توصيه به اصحاب فكر و فضيلت به ويژه در دانشگاه و حوزه و مراكز تصميم گيري و تصميم سازي براي تامل و تفكر درباره سوالات مطرح شده، به ترسيم زنجيره اي منطقي از مراحل شكل گيري ، حركت و استمرار نظام اسلامي پرداختند.
ايشان خاطرنشان كردند: انقلاب اسلامي يعني جنبشي كه حكومت فاسد ستمشاهي را سرنگون و زمينه را براي تشكيل نظام فراهم كرد ، نظام اسلامي يعني هويت و شاكله كلي كه مردم براي كشور انتخاب كردند ، تشكيل دولت اسلامي به معناي استقرار مجموعه دستگاه هاي مديريتي و نظام هاي اداره   كشور ، تشكيل جامعه اسلامي و سپس تشكيل امت اسلامي  ، حلقه هاي مختلف زنجيره اي هستند كه راه گذشته ، حال و آينده را مشخص مي سازد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به شكل گيري سه حلقه اول اين زنجيره ، مرحله چهارم يعني تشكيل جامعه اسلامي را هدفي مياني اما بسيار مهم و والا دانستند و سخنان مهم خود را در اين زمينه متمركز كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي در تعريفي كلان از جامعه اسلامي افزودند : جامعه اسلامي ، جامعه اي است كه آرمان ها و اهداف و آرزوهاي بزرگ اسلام براي بشر ، در آن تحقق مي يابد.
ايشان در تشريح عيني اين جامعه خاطرنشان كردند : برخورداري از عدالت و آزادي ، نقش آفريني موثر مردم در اداره كشور و تعيين سرنوشت خويش ، برخورداري از عزت و استغناي ملي ، رفاه عمومي و از بين رفتن فقر             و گرسنگي ، بهره مندي از پيشرفت هاي همه جانبه ” علمي – سياسي – اقتصادي – اجتماعي  و فرهنگي ” و دوري از  سكون و توقف و پيشروي دائم از خصوصيات بارز جامعه اسلامي است كه ملت ايران و نظام اسلامي به سمت تحقق آن حركت مي كنند.
ايشان در همين زمينه افزودند : البته هدف نهايي جامعه اسلامي ، رسيدن انسان ها به كمال ” معنوي و عبوديت و معرفت ” پرودگار است كه چنين جامعه اي، خود زمينه تشكيل امت اسلامي خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامي براي پرهيز از هر گونه برداشت مشترك ميان مفاهيم و ويژگي هاي جامعه اسلامي با مفاهيم غربي ، به مرزبندي صريح و روشن اين مفاهيم پرداختند و با ذكر چند مثال تاكيد كردند : مفاهيمي همچون عدالت – آزادي ، تكريم انسان و ديگر ويژگي هاي جامعه اسلامي ، فقط در معناي عميق اسلامي ، مورد نظر است و با مفاهيم مشابه در غرب كاملا متفاوت است.
ايشان ، برداشت غربي از مفاهيم جامعه اسلامي را از جمله مشكلات سال هاي دور و نزديك دانستند و افزودند : در ارزش گذاري اين مفاهيم ، از هيچ     زاويه اي، نبايد تابع و پيرو راه منحرف غرب شد بلكه براي درك معناي حقيقي اين واژه ها، بايد از منطق اسلام و قرآن بهره گرفت.
رهبر انقلاب اسلامي در همين زمينه خاطرنشان كردند : البته غربي ها حتي به معاني غربي اين واژه ها نيز پايبند نيستند و همانگونه كه در افغانستان ،  عراق ، ليبي و ديگر كشورها نشان داده اند زير تابلوهايي نظير دمكراسي ، مبارزه با سلاح اتمي و مقابله با تروريسم ، اهدافي شيطاني همچون كنترل مناطق مهم اقتصادي و سوق الجيشي جهان ، تسلط بر منابع و ذخائر ملت ها ، حمايت از رژيم صهيونيستي و تكميل زنجيره استكباري خود را دنبال مي كنند و ما، با استناد به همين واقعيات، قاطعانه مي گوييم كه دمكراسي رايج در غرب ، عمدتا دروغين و پوشالي است.
ايشان پس از تبيين جامعه اسلامي و آرمان هايي كه پروردگار براي چنين جامعه اي هدف گذاري كرده است اين سوال را مطرح كردند كه آيا جامعه برخوردار از چنين آرمان ها و ويژگي ها ، هرگز پير و كهنه خواهد شد ؟
حضرت آيت الله خامنه اي در پاسخ به اين سوال به فطري بودن آرمان هايي نظير عدالت طلبي ، آزادي خواهي ، و كمال جويي اشاره و تاكيد كردند : اين آرمان ها فطري و خدايي هستند به همين علت ذاتا ” كهنه شونده ” نيستند و هيچگاه از طراوت و تازگي نمي افتند بنابراين جامعه اي نيز كه به دنبال اين اهداف والا حركت كند، هيچگاه دچار كهنگي و فرسودگي نمي شود.
حضرت آيت الله خامنه اي، سپس با تفكيك آرمان ها از ساز و كار دستيابي به آرمان ها، به تبيين اين واقعيت پرداختند كه با توجه به دگرگوني اوضاع و شرايط ، ممكن است مهندسي ، ساز و كارها ، سياست ها و نظام هايي كه براي ايجاد جامعه اسلامي، پيش بيني شده، كهنه شود و كارآيي خود را از دست بدهد كه در اين صورت ، تغيير و نو كردن آنها ، هيچگونه ايرادي ندارد.
رهبر انقلاب اسلامي در تبيين بيشتر اين نكته يعني احتمال تغيير ساز و كارهاي رسيدن به آرمان ها، به ذكر چند مثال از جمله سياست هاي اصل 44 قانون اساسي پرداختند و خاطرنشان كردند : در قانون اساسي ، هدف از تقسيم بندي فعاليت بخش هاي مختلف اقتصادي، شكوفايي اقتصادي كشور اعلام شده است و هنگامي كه اين هدف با ساز و كار گذشته، محقق نشد سياست هاي اصل 44 تبيين شد .
ايشان دستور امام براي حذف پست نخست وزيري از ساختار قوه مجريه را يكي ديگر از موارد تغيير ساز و كار و مهندسي كلي نظام براي تحقق آرمان ها برشمردند و افزودند : در شرايط فعلي نظام سياسي كشور ، رياستي است و رييس جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مي شود كه شيوه خوب و موثري است اما اگر روزي در آينده احتمالا دور ، احساس شود كه نظام پارلماني براي انتخاب مسئولان قوه مجريه بهتر است هيچ اشكالي در تغيير ساز و كار فعلي وجود ندارد.
رهبر انقلاب اسلامي درباره ظرفيت منعطف نظام براي نوسازي ساز و كارهاي پيش بيني شده تاكيد كردند : البته هر گونه تغيير و نوسازي و بازسازي در “سياست ها، خطوط و مهندسي نظام” بايد متكي بر اصول اسلامي و برگرفته از آنها باشد ضمن اينكه در قانون اساسي هم تدابير لازم در اين زمينه پيش بيني شده است.
رهبر انقلاب در جمع بندي اين بخش از سخنانشان خاطرنشان كردند : نظام اسلامي هم ثبات دارد و هم تغيير . ثبات در “حركت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسير تحقق آرمان ها ” و انعطاف و تغيير در ساز و كارها، خطوط و شكل حركت.
ايشان تاكيد كردند : نوسازي نظام، به هيچ وجه به معناي تجديد نظر در آرمان ها نيست بلكه به معناي تغيير در سياست ها و نظام ها و تدابير است كه اين مسئله مي تواند مانع از تحجر نيز بشود و با تكيه بر ” آرمان هاي هميشه جوان و نو ” نظام اسلامي را، هميشه جوان، شاداب، بالنده و پيش رونده نگه دارد.
رهبر انقلاب اسلامي در بخش ديگري از سخنانشان به تبيين مفهوم حقيقي ولايت فقيه و رهبري در نظام اسلامي پرداختند و با اشاره به تعريف ولايت فقيه از ديدگاه امام افزودند : از ديد امام ، ولايت فقيه يعني مديريت زنده ، بالنده و پيش رونده كه البته امام بزرگوار ما ، خود مظهر تام و تمام اين مفهوم بود.
ايشان با اشاره به مغالطه عده اي در تعبير حضرت امام مبني بر ولايت مطلقه فقيه ، خاطرنشان كردند : آنها سعي كردند نظر امام را به معناي بي اعتنايي ولايت فقيه به قوانين تفسير كنند اما امام بزرگوار ملت، ضمن تاكيد بر ولايت مطلقه فقيه ، خود بيشتر از همه به رعايت قوانين ، اصول ، مباني و جزييات احكام شرعي مقيد بود.
حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين شرايط حساس و دقيق ولايت فقيه از ديدگاه امام افزودند : اگر اين شرايط از بين برود، رهبري، حتي اگر كسي او را عزل نكند ، خود بخود عزل مي شود و اين مسئله، نشان دهنده اهميت فراوان اين موضوع است.
ايشان ، رهبري را يك مديريت كلان ارزشي خواندند كه با مديريت اجرايي و مسئوليت مستقيم سه قوه متفاوت است و ضمن نظارت بر فعاليت هاي مسئولان، از حركت كلي نظام مراقبت مي كند و اجازه نمي دهد كه آنها به هر دليل، نظام اسلامي را به انعطافي غير لازم و غير جايز وادار كنند.
ايشان با اشاره به سخنان برخي در مورد اينكه فلان مسئله بدون نظر رهبري تصميم گيري نمي شود افزودند : مسئولان قوه مجريه – نمايندگان مجلس ، مسئولان قوه قضاييه ، با اختيارات كامل و قانوني ، وظايف خود را انجام مي دهند و ممكن است تصميماتي بگيرندكه رهبري با آن مخالف باشد اما رهبري نه حق دارد نه مي تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جاييكه اتخاذ سياستي، به كج شدن راه انقلاب منجر مي شود كه طبعا در اين هنگام به مسئوليت هاي خود عمل خواهد كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي، در تعبير ديگري از رهبري نظام ، افزودند : در تصميمات و عمل رهبري ، عقلانيت بايد در خدمت به اصول و واقع بيني بايد در خدمت آرمان گرايي قرار گيرد.
ايشان مراقبت رهبري در مسئله هسته اي در دوره اي كه نزديك بود به تعطيلي فعاليت هاي هسته اي ايران منجر شود و نيز مراقبت در بحث رابطه با آمريكا را از جمله مواردي خواندند كه رهبري، بر اساس وظايف خود، از ايجاد انحراف در حركت كلي نظام جلوگيري كرده است.
ايشان در بخش ديگري از سخنانشان در نگاهي اجمالي به بحث تحزب خاطرنشان كردند : ما با تحزب مطلقا مخالفتي نداريم و معتقديم تحزب با وحدت جامعه منافاتي ندارد به شرط آنكه با نگاه درست ايجاد شود.
رهبر انقلاب افزودند : اگر حزبي براي كانال كشي و كادرسازي و هدايت فكري جامعه در زمينه هاي سياسي – ديني – عقيدتي و ديگر عرصه ها بوجود آيد و قصد خود را در دست گرفتن قدرت قرار ندهد، كاري خوب و مورد تاييد است كه البته اينگونه احزاب، اگر در رقابتهاي سياسي هم وارد شوند، به طور طبيعي برنده ميشوند.
ايشان در نفي احزاب قدرت طلب افزودند : برخي احزاب مانند احزاب كنوني غرب در واقع باشگاههايي براي كسب قدرت هستند و سعي ميكنند از هر طريق از جمله زد و بند سياسي به قدرت برسند كه ما اينگونه تحزب را تاييد       نمي كنيم اما اگر كساني با همين نگاه دنبال تشكيل حزب باشند، جلوي آنها را نمي گيريم.
رهبر انقلاب اسلامي در بخش پاياني سخنانشان به سناريوي جنجالي اخير آمريكا در زدن اتهام تروريستي به جمهوري اسلامي ايران اشاره كردند و با اشاره به رصد دقيق و مراقبت كامل نظام اسلامي از مقاصد پشت پرده اين سناريوي امريكايي، به سردمداران واشنگتن هشدار دادند جمهوري اسلامي با هرگونه توطئه و حركت مخرب و مزاحم، با همه توان مقابله خواهد كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي يكي از اهداف احتمالي امريكا از جار و جنجال اخير را تحت الشعاع قرار دادن جنبش وال استريت خواندند و افزودند: مردم حداقل 80 كشور از اين حركت رو به گسترش حمايت كرده اند و اين، براي مقامات امريكايي خيلي تلخ و دشوار است.
ايشان، تلاش دولت آمريكا را براي سركوب مردم مورد اشاره قرار دادند و افزودند : ممكن است آنها با پليس و ارتش اين حركت را سركوب كنند اما از بين نمي رود و همچون آتش زير خاكستر باقي مي ماند.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تسلط شبكه خبيث صهيونيستي بر مقامات امريكا و اروپا به دولتمردان غربي هشدار دادند: روزي كه ملت هاي شما علت واقعي بدبختي و مشكلات خود يعني حقارت شما در برابر صهيونيستها را درك كنند يقينا شعله هاي خشم آنان، نظام سرمايه داري استكبار را به آتش مي كشد و به خاكستر تبديل مي كند.
ايشان به مقامات غربي خاطرنشان كردند: شما به مردم خود پشت كرده ايد و نزد اكثريت آنها منفوريد اما  در جمهوري اسلامي اوضاع برعكس شماست و اجتماعات عظيم مردم نشان دهنده عزم راسخ ملت و پايداري آنها در مقابله هرگونه توطئه است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به باج ندادن جمهوري اسلامي در 32 سال اخير در مقابل هر گونه فشار و توطئه ، تاكيد كردند : همه ملت ما ، در      صحنه اند، ما همه جزو ملت و سرباز نظام و اسلام هستيم و اين پيكره يكپارچه متحد و مستحكم در مقابل هر طرح و اقدام شيطاني مي ايستد و كوچكترين باجي نمي دهد.
رهبر انقلاب اسلامي بار ديگر تأكيد كردند: اگر مسئولان امريكايي در برخي خيالات بسر مي برند بدانند كه هر حركت ناشايست چه سياسي و چه امنيتي با برخورد قاطع ملت ايران روبرو خواهد شد.
ايشان، در پايان سخنانشان دشمني خبيث ترين شياطين جهان را با ملت ايران و جمهوري اسلامي، نشان دهنده وعده هاي صادق پرودگار دانستند و تاكيد كردند: به فرموده قرآن، اين خباثتها تنها بر “ايمان ما و ملت ما” مي افزايد و نصرت و ياري الهي و پيروزي ملت ايران را بر همه توطئه گران ، براي مردم ما اثبات ميكند .
در آغاز اين ديدار شماري از استادان و دانشجويان به نمايندگي از جامعه دانشگاهي استان كرمانشاه ديدگاه هاي دانشگاهيان استان را درباره مسائل مختلف بيان كردند.
دكتر محمدمهدي خدايي رييس دانشگاه رازي كرمانشاه  ، ضمن خير مقدم اعلام كرد دانشگاهيان استان كرمانشاه ، با همان ايمان و پايداري پدران و مادرانشان در دفاع مقدس ، در شرايط حساس منطقه و جهان ، همه تلاش خود را براي يشرفت علمي كشور بكار مي گيرند.
آقاي عليرضا احمدي دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ، يكپارچه كردن تحقيقات دانشگاهي را ضروري خواند و پيشنهاد ايجاد مركز بين المللي حجامت را در سطوح پيشرفته علمي مطرح كرد.
خانم سارا نژادي دانشجوي پزشكي و عضو بسيج دانشجويي ، با انتقاد از سستي برخي مسئولان دانشگاه ها در راه اندازي كرسي هاي آزاد انديشي ، پرهيز بعضي مسئولان از كارهاي سطحي و مقطعي فرهنگي را خواستار شد و تاكيد كرد جديت كامل در برخورد با فساد بانكي اخير خواسته اساسي مردم مومن و انقلابي است .
آقاي سجاد محمدي دانشجوي رشته برق و نفر اول ليگ ربات هاي انسان نما ، با اشاره به موفقيت هاي ملي و جهاني دانشجويان استان كرمانشاه ، پيشنهاد كرد مركز پژوهشي انرژي هاي نو در استان ايجاد شود.
آقاي فردين نعلي دانشجوي دكتراي شيمي آلي ، با تاكيد بر توزيع عادلانه امكانات دانشگاهي در سطح كشور ، تلاش مضاعف براي استفاده بيشتر و      بومي سازي فناوري هاي نوين را ، محور اصلي فعاليت هاي دانشگاه هاي كرمانشاه در سال جهاد اقتصادي اعلام كرد.
آقاي محمد امين احمدپور دانشجوي رشته ادبيات و نفر اول مسابقات قرآني استان ، تكيه بر منابع درسي غربي ، جزوه سالاري ، مسائل مديريتي ،           كم توجهي به ميراث غني فرهنگ اسلامي ملي ، كمبود سعه صدر و نبود معيارهاي دقيق علمي را از جمله مشكلات علوم انساني دانست.
آقاي حسين اميري طلب ، دانشجوي روانشناسي و دبير جامعه اسلامي دانشگاه رازي نيز با اشاره به اعتراض رو به گسترش ملت هاي غربي به نظام         سرمايه داري بر هوشياري دانشجويان در مقابله با توطئه و فتنه تاكيد كرد و خواستار تلاش بيشتر صدا و سيما در استفاده از منابع و ذخاير انساني سراسر كشور شد.

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!