کجاست آواز ساعت شماطه دار طلوع…….ظهور

0

 

کجاست آواز ساعت شماطه دار طلوع.......ظهور
 

تازه میلادی دوباره
 

در سحرگاه جمعه... 
 

ندای ظهورت را چه وقت می نوازد
 

درآسمان انتظار 
 

 پایان غیبت مردی از جنس باران
 

آمدن مردی از جنس انتظار
 

از دیار رحمت ومغفرت
 

آغشته به بوی عرق جبین ابراهیم
 

در مسیرکهربایی حجرالاسود
 

کجاست پژواک بنده گی، رسول حراء
 

ای بهار سجده خونین دل حسین ع 
 

فریاد علی ع اسیر در بغض حنجره چاه
 

مادرت( س) هنوز به انتظار مرحم درد پهلوی شکسته
 

ای طبیب سخت است انتظارت
 

درد ناگوار، ودل ما بسی بی طاقت
 

                    کی به سر می آید پایان انتظارت
 
ارژنگ

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید