طبقات الانصار

0

…یاوران قیام و حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام در یک بازه زمانی چندین ساله پرورش و سپس رتبه بندی میگردند تا قوام و پایداری ساختار اصلی حکومت عدالتگستر ایشان تضمین گردد و به نوعی بزرگترین شایسته سالاری تاریخ بشریت محقق شود. اما همانگونه که توجه به این فرایند پیچیده اما حکیمانه و ضروری موجب اتحاد منتظران و تدارک زمینه های ظهور قریب الوقوع منجی عالم بشریت است در مقابل عدم درک این مهم و بی توجهی به ساختار معرفت محور حکومت جهانی امام عصر و رتبه بندی یاوران ایشان رفته رفته به اختلافات و تضادهای درون دینی بدل خواهد گشت و …

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

طبقات الانصار

نگاهی معرفت شناسانه به یاوران قیام جهانی امام مهدی علیه السلام

ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى‏ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْب (آل عمران 179)

 

مقدمه

انقلاب بی نظیر و عظیم و جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که آرزوی همه انبیاء و اولیاء الله و صالحان و پاکان و حق جویان عالم است علیرغم نگاههای بسته و سطحی نگر که آن را صرفا امری آسمانی و یکباره و بی مقدمه و آنی میدانند ، دارای ویژگیهای متعدد دیگر انقلابهای بشری نیز میباشد و از حیث مقدمه سازی، فراهم آوردن نیروها و امکانات و به دست گرفتن اوضاع سیاسی و اجتماعی و سپس در افتادن با دشمنان داخلی و خارجی و همچنین اعلام جهانی شعارها و اهداف و بعد از آن حرکتهای نظامی و فرهنگی وسیع که به فتح جهان پس از چند سال تلاش مداوم خواهد انجامید ، از جمله مشترکات و موارد قابل درک و تحقق در این زمینه می باشد . اما یکی از مهمترین مقولات دراینباره ، یاران این انقلاب عظیم و خاستگاه معرفتی و اهداف آنها در پیوستن به انقلاب جهانی مهدی موعود و منزلت و رتبه آنها در این مجاهدت عظماست .

از آنجا که ظهور کبرای امام عصر روحی فداه در حقیقت تبلور و تجلی تام معرفت الله و تحقق حکومت الله است ، دوستیها و دشمنی ها با این حرکت عظیم الهی نیز از نگاه معرفت شناسانه حول محور شناخت میچرخد. یعنی دوستان این انقلاب بزرگ، خداشناسان حقیقی و دشمنان آن مقربان شیطان و دور افتادگان از معرفت ناب الهی هستند. چه اینکه در معارف شیعی، دوست شناسی و دشمن شناسی بسان بالهای پرواز ایمانی هستند که در درک و ایجاد شرایط زندگی ایده آل و کمال گرا ضرورتی انکار ناپذیر دارند و هرچه به ظهور و حکومت صالحان نزدیک میشویم این ضرورتها بیش از پیش خودنمائی کرده و دقت و ظرافت بیشتری پیدا میکنند .

از این دیدگاه شناخت طبقات مختلف و متعدد یاوران امام مهدی و انقلاب جهانی او حائز اهمیت و خود از بزرگترین عوامل ایجاد اتفاق و دوری از اختلاف و دشمنیهای شیطان ساخته است . باید توجه داشت اگر در لسان روایات شریفه ورود به آخرین مقدمه ظهور کبرا غربالگریها و گذر از فتنه های اعتقادی  و ایمانی بیان گشته 1 دقیقا اشاره به همین طبقه بندیهای معرفتی یاوران ظهور و لزوم رتبه بندی ایشان قبل از قیام امام عصر علیه السلام است. زیرا برای تشکیل حکومتی جهانی با توجه به گستردگی کمی و کیفی بی نظیر آن و عدم هماهنگی ایده آل و مطلوب در بین حق جویان و عدالتخواهان جهان در طول غیبت کبرا ، این رتبه بندیهای سختگیرانه، ناگزیر و امری حتمی و پرهزینه اما ضروری و کاملا راهبردی خواهد بود .

از نگاه راهبردی در مدیریت کلان، همواره در کنار لزوم بهره مندی از نیروها و امکانات موثر، سنجش و ارزش یابی معرفتی نیروها و رتبه بندی بر اساس آرمان گرائی، امری اجتناب ناپذیر و از مهمترین عوامل تضمین موفقیت کامل در مدیریت کلان هر مجموعه انسانی میباشد. یعنی مدیر کلان و رهبر هر سازمان برای انتشار سریع و دقیق منویات خویش که به عملکرد مطلوب و بی نقص اعضا بیانجامد، ناچار به بهره گیری از فرایند پیچیده یی است که از تبلیغ اهداف و آرمانها و تبیین ایده آلها آغاز میگردد و پس از ارزیابیهای سازمانی به صورت عمومی و در قالب نظر سنجی عمل گرایانه، بازخورد شفافی از عکس العمل نیروها را در پی خواهد داشت که چون رهبر، خود سنجه نهائی و شاخص اصلی برای نیل به آرمان است لذا نتیجه ی نظرسنجی عملگرایانه، دقیقا نشان دهنده جایگاه نیروها نسبت به مدیریت کلان آن هم بر اساس عمل آگاهانه هر یک از نیروها خواهد بود و بر همین اساس رتبه هر نفر و هر زیر مجموعه، شناخته و تعیین میگردد و این امور نه اتفاقی و نا آگاهانه بلکه کاملا هدفمند و مدیریت شده و از لوازم مدیریت کلان اجتماعی است . بر این اساس انقلاب جهانی امام مهدی علیه السلام که خود از مراحل گوناگون زمینه یی ، تدارکی ، ارزش گذارانه و جمع بندی و رتبه بندی نهائی نیروها تشکیل گردیده دقیقا و کاملا نشانگر مدیریت کلان امام مهدی علیه اسلام بر این فرایند پیچیده و به قصد رتبه بندی نیروها  و زیر مجموعه های متعدد و مختلف انقلاب جهانی و ظهور کبراست که در افقی وسیعتر شاکله این حکومت جهانی و عوامل و ایادی آن را مشخص و تعیین می نماید .

با این مقدمه و اشاره به این نکته که منظور از یاوران و انصار انقلاب امام مهدی علیه السلام مجموعه ها و افرادی هستند که بطور غیر مستقیم و غیر رسمی با این انقلاب و شخص امام مهدی علیه السلام مرتبط هستند و جایگاهشان را بر اساس همه معارف ناب اسلام عزیز و عمل خالصانه به آنها یافته اند به سه بحث عمده و مهم خواهیم پرداخت:

 

اول : مختصات یاوران انقلاب جهانی امام مهدی علیه السلام

دوم : میزان تقرب مجموعه ها و افراد نسبت به شخص امام عصر علیه السلام ملاک رتبه بندی ها

سوم : اختلاف و سقوط ، ره آورد عدم توجه به رتبه بندی مجموعه ها و افراد

 

اول : مختصات افراد و مجموعه های یاوران ظهور

 

بنابر دریافتی که از مجموعه روایات علائم الظهور2 خصوصا بخش تمهیدات قیام بدست می آید ، مجموعه های منسجم مختلفی در راستای قیام حجت الله، کوششهای فراوانی را انجام میدهند که مشهورترین و موثرترین این مجموعه ها عبارتند از :

1/ ایراینان زمینه ساز ظهور ( جمهوری اسلامی ایران) به فرماندهی سید قمی و سید خراسانی                          2/گروهی از ایرانیان با ایمانهای راسخ که صاحب عزم و اراده شگفت انگیزند به فرماندهی شعیب بن صالح که هفتاد و دو ماه قبل از ظهور قیام نموده و تا پیش از ظهور تحت بیعت سید خراسانی و در لوای پرچم زمینه سازان ایران اسلامی فعالیت میکنند.

3/ یمانیهای موعود به فرماندهی سید یمانی

4/ برخی از اهل حجاز

5/ گروه هایی از شیعیان راستین که در عراق ساکن هستند به فرماندهی نفس زکیه و سیدی حسینی

6/ مبارزین مصری

7/ گروه های پراکنده در آفریقا ، اروپا و اقصی نقاط جهان

 

از آنجا که در توضیح و تشریح مختصات و ویژگیهای این ممهّدین ظهور کتب و مقالات مختلفی به رشته تحریر در آمده صرفا اشاره به نکاتی ضروری و بسیار مهم و راهبردی که سیر بحث را روشن و هموار میسازد بسنده میشود :

 

الف/ قیام امام عصر علیه السلام در مرحله نهائی خود که بدست مبارک شخص ایشان، اعلام موجودیت کرده و به انجام میرسد از هر حرکت اسلامی دیگر مستقل است و از مکه مکرمه و با شعارهای خاصی آغاز میگردد .هسته مرکزی این انقلاب که گرداگرد حضرت امام مهدی را گرفته اند ملائکه مقرب الهی و قوای فرازمینی ، مومنانی که در علم و تقوا سرآمد تاریخ بشریت و از مقربان درگاه الهی اند . برخی از رجعت کنندگان ، برخی از انبیاء الهی و اوصیاء و همچنین ابدال و اوتاد معاصر که تعدادشان با توجه به رده بندیهای سازمانی تعریف شده یی که دارند بالغ بر ده هزار نفر است جملگی نقش حلقه نزدیک و منتصبین به حضرت را دارند و از این حیث نه در زمره یاوران بلکه از اصحاب و فرماندهان مستقیم انقلاب جهانی ایشان میباشند.

ب/ عقلاً و نقلاً اقتضاء انقلاب جهانی امام عصر علیه السلام ایجاد موجی دینی- فرهنگی در سالیان متمادی قبل از ظهور برای آشنا شدن جهانیان با فرهنگ مهدویت از یکسو و اتمام حجت بر دوست و دشمن از سوی دیگرست 3 که این تمهید بزرگ و زمانبر که بنابر برخی روایات و تحلیلهای موجود قریب به 5 دهه به طول می انجامد رسالت بزرگ ایرانیان در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی است که رهبر و مقتدایشان نیز بنابر تعالیم اسلامی و اسناد معتبر شیعی برگزیده میگردد و آنها هدف نهائی از انقلاب و نهضتشان را زمینه سازی برای حکومت جهانی امام مهدی و در خدمت اهداف او ارزیابی و تحلیل و تبلیغ میکنند . سید قمی برپا کننده این نهضت زمینه ساز و سید خراسانی کسی است که پرچم زمینه سازی را به دست عدالت گستر امام مهدی خواهد سپرد . راه آنها راه اسلام و کشته هایشان شهیدان راه حق است و در وصفشان مقامی برابر با وصی رسول الله بیان گشته است . اهل علم و آگاهی و در راه خدا صبور و مقاومند و اسلامگرایان واقعی و مومنین با عزم و جزمی هستند که نورانیت اسلام را به جهانیان نشان داده و شعارهای اسلامی را در عمل و در قالب سازمان یافته نظام اسلامی محقق میسازند .

ج/ همواره در تشریح کم و کیف قیام جهانی امام مهدی علیه السلام ملاحظاتی وجود داشته و دارد که گریزی از آنها نیست که حفظ امانت و اسرار آل الله از مهمترین آنهاست. اما نفوذ تفکرات اخباری گری و محافظه کارانه و سردمداری کسانی که باقشری زدگی و سطحی نگری جوامع مسلمین را از یک طرف گرفتار برخوردها و نزاعات بی ثمر و متعصبانه میکنند و از طرف دیگر با ادعای فتح باب علم بطور مطلق راه نیازمندی و دستیابی به وجود مقدس ولی الله را تنگ و بلکه مسدود میکنند، گذشته از آثار وضعی متعددی که برجای گذاشته و تلاشهای بسیاری از بزرگان و علما و مجاهدان راه خدا در طول قرون متمادی را از ثمر بخشی انداخته است، اذهان ممهّدین ظهور را نیز دچار عارضه یی سخت درمان و پیچیده کرده است و آن درد و مصیبتی است بنام تطبیق و دوری از واقعیت ؛ خیل منتظرانی که تحت تاثیر این القائات، چشم و گوش بر واقعیات نورانی حاضر بسته و صرفا دل به روایات و تطبیقهایی خودساخته سپرده اند و از ظهور جز افسانه یی یک شبه و از دشمن ظهور جز دیوی شاخدار در سر نپرورانده اند . به زعم اینان حکومت خدای بزرگ بدون برنامه زمانی متقن و معین  و درحال رقابت با دشمنان فرضی به پیش میرود و جانشین خدا برروی زمین نیز انسانی بی علم و خبر و بی اراده و بی تاثیر در عالم است . اینان بوئی از معرفت به وساطت فیض الهی امام خویش نبرده اند و هر صاحب معرفتی را رمی به غلو مینمایند . امام در نظرشان نه رکن توحید و نه مظهر اسماء و صفات الهیه بلکه عالمی منزوی و بیابانگرد و مقهور دنیای مستکبران است . هرگز دست توانای امام در مدیریت عالم را نمیبینند و نشسته اند تا سقف بشکافد و آسمانیان در یک آن دنیا و حکومت بر آن را از ظالمان باز پس گرفته و به ایشان و امام خیالی شان بسپارند و این انحرافات فکری در حالیست که امام ، جانشین مطلق خدا و مدبّر و مدیر امور همه خلایق منجمله انسانها می باشد و سینه اش لوح محفوظ و امر و نهی اش تجلی اراده خداست و او همان امام واجب الاطاعه یی است که وقتی اشتیاق مجاهدان روشن ضمیر ایران اسلامی را در برقراری عدل مشاهد نموده به یاری شان شتافته و زمینه های پیروزهای روز افزونشان را فراهم آورده است تا رفته رفته قلوب جهانیان برای پذیرش حق آماده و امکان بیرون آمدن وجود نورانی ش از پس ابر غیبت فراهم شود .

د/ در کنار این مجموعه ها، افراد مختلفی نیز حضور دارند که بدون ارتباط با مجموعه یی خاص بطور فردی مهیای یاوری قیام امام مهدی میشوند که جز آنها که از اصحاب و یاوران طراز اول ظهور هستند ، مابقی در حداقلی از ایمان به ظهور قرار داشته و از ظهور انفسی کمترین بهره را دارند و چه بسا از حیث دین رسمی و نژاد، از قواعد جاری یاری امام عصر مستثنی و در شرایط ویژه یی قرار بگیرند . اهل تقیه در بلاد کفر، مستضعفین و مضطرین حقیقی، پاکنهادان دور افتاده از سیستم تربیتی اسلام و همچنین اشخاص غیر معتقد به تشکیل حکومت از سوی مسلمین و منتظران در پیش از ظهور با این شرط که عدم اعتقادشان به مخالفت با جریان حکومت منتظران نیانجامد و محصول تعصب و جمود فکریشان نباشد نیز از معدود افراد مستقلی هستند که در زمره یاوران حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام به شمار می آیند .

هـ/ مهمترین بحث در طبقات الانصار که در جریان این نوشتار به آن پرداخته و تبیین و تشریح خواهد شد، ملاکات اصلی و لازمی ست که یک فرد یا مجموعه را واجد شرایط یاوری ظهور مینماید ؛ بایدها و نبایدهایی که دقیقا این شاکله عظیم بر اساس همان ها رتبه بندی گردیده اند و قطعا بی توجهی به همین ملاکات یا رتبه های واقعی منجر به بروز بسیاری از اختلافات میگردد و بستر به ثمر نشستن فتنه های آخرالزمانی خواهد بود.

و/ گرچه این بحث اصالتا و ابتداءً ناظر بر مباحث سیاسی جاری نیست اما در نگرشی راهبردی به وضعیت موجود منتظران در اقصی نقاط جهان نیز دقیقا به این نقطه اشتراک و قدر متقن معتقدات منتظران و مدعیان یاوری امام مهدی علیه السلام پی خواهیم برد یعنی امروز هرکس به درستی و بر اساس مبانی معرفتی مستحکم، راه نجات بشریت از ظلم و فساد فراگیر جهان امروز را الگو ساختن اسلام کامل میداند و برداشتی منسجم و جهان شمول از دستورات اسلام ناب دارد و غایت این الگوبرداری و جهانشمولی را در تشکیل حکومت جهانی اسلام میداند، قطعا جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولی فقیه را راه رسیدن به حکومت جهانی اسلام با محوریت امام مهدی علیه السلام میداند . حزب الله لبنان، مبارزین یمنی، جهادگران فلسطینی، احزاب مختلف شیعی و حتی غیر شیعی عراق،  شیعیان مظلوم عربستان، احزاب متعددی در پاکستان و هند و افغانستان، گروه های جهادی و حق طلب در آفریقا و آسیا، برخی از دولتهای آمریکای جنوبی و بسیاری از ملتهای عربی، اسلامی و غیر اسلامی و مستضعف سرتاسر جهان نمونه های عینی از این اعتقاد هستند.

 

 

دوم : میزان تقرّب مجموعه ها و افراد به شخص امام عصر علیه السلام ملاک رتبه بندی ها

 

همانطور که پیشتر آمد مبنای رتبه بندی یاوران ظهور میزان معرفت آنها نسبت به معتقدات اسلام ناب است که متمرکز و نهفته در توحید فردی و جمعی می باشد و بر اساس آیات و روایات وارده، تبلور توحید در ولایت پذیری است . یعنی هرچقدر فرد و مجموعه یی ولائی تر و ولایت پذیرتر باشند نشانگر دوری شان از شرک و اعتقاد قلبی و حقیقی آنها به توحید بوده و بیانگر جایگاه رفیع آنها در حکومت جهانی امام مهدی علیه الاسلام است . سوره مبارکه مائده و خصوصا آیات ابتدائی آن ایمان کامل به خدا را موجب بهرمندی از کمال نعمت، برشمرده و سرآمد کمال انسان را مقوله ارزشمند ولایت و ولایتپذیری میداند.

ولی الله که مظهر اسماء و صفات خدا و واسطه رب العالمین با خلایق است محور حقیقی عالم می باشد و هرکس در دایره خلقت در ایمان و عمل به این نقطه کانونی نزدیکتر است بهتر و بیشتر از نعمات عام و خاص خداوند بزرگ بهره دارد و استمرار این برخورداری در شُکر عملی ست و شکر عملی نیز جز تبعیت محض از ولی خدا نیست. پس مقربترین بندگان خدا ولایتمدارترین آنهاست و هرکس ولایت پذیرتر است به ولی خدا که مدیر و مدبر امور عالم است نزدیکتر و بلکه از عوامل و ایادی عدالت گستری اوست. لذا با تحقق وعده حتمی خداوند متعال در برقراری حکومت عدل جهانی امام مهدی علیه السلام که وارث انبیاء و اوصیاء و ذخیره و خلیفه خدا برروی زمین است موحّدین حقیقی، یاوران این حکومت جهانی و توحید، برترین شاخصه مشارکت در این انقلاب عدالتگستر است .

از آنجا که مدیریت جهان و هدایت بندگان خدا امری حکیمانه است فرایند بسط عدل در بازه زمانی نسبتا وسیعی محقق میگردد تا امکان جذب و برخورداری حداکثر انسانها فراهم آید . بدین معنا که هرگاه اراده الهی بر هدایت انسانها تعلق میگیرد در طول یک دوره زمانی نسبتا طولانی مقدمات اعتقاد به توحید که در ولایت پذیری متبلور است فراهم می آید . عالمان و مبلغان پاک سیرت همگان را به خداپرستی و انصاف رهنمون میشوند و مبارزه با ظلم و فساد را سرلوحه افکار و اعمال خویش قرار میدهند تا رفته رفته قلوب مردم به چراغ هدایت الهی متوجه گردیده و مقدمات تجلی ولایت در تشکیل حکومت عدل فراهم شود تا همگان با بهرمندی از یک سیستم تربیتی فراگیر به سمت کمال انسانی حرکت داده شوند . این شیوه حکیمانه در راهبری همه انبیاء عظام و اوصیاء شان جاری و در اعصار مختلف نقشه راه هدایت انسانها بوده است و به هر میزان اقبال و گرایش مردم به نور هدایت و نقطه کانونی آن، خالصانه تر بوده است امکان تجلی ولایت الله که در وجود مبارک ولیّ معصوم متمرکز و هویداست، بیشتر گشته و برقراری حکومت عادله، گستره یی وسیعتر و اِعمال تعالیم اسلامی، عمق و فراگیری بیشتری یافته است اما باید اقرار نمود در طول تاریخ چنین اتفاقات مبارکی بندرت وقوع یافته و در اکثر موارد، شیطان موفق به انحراف فکر و قلب آدمیان به سمت خویش و دوری از ولی الله شده است . از غصب خلافت امیرالمومنین امام علی علیه السلام تا شهادت یکایک اوصیاء رسول الله بیانگر همین واقعیت تلخ تاریخ اسلام است وسرآمد این تلخیها غیبت کبرای آخرین جانشین رسول اسلام است که تا به قرن حاضر به درازا کشیده است؛ اگر مردمان آن اعصار در خداشناسی و توحید راستگو و پابرجا میبودند با ولایتمداری خویش آن را اثبات میکردند و با توجه به نقطه کانونی هدایت، امکان تشکیل حکومت عدل اسلامی فراهم گشته و ریشه ظلم و فساد از جهان برکنده میشد اما چه در دوره حضور جانشینان پیامبر اعظم و چه در قرون متمادی غیبت کبرای خاتم الاوصیاء اقبال عمومی مسلمین وجود نداشته است یا در اثر انحرافات فکری و عملی خواص جامعه ، عوام نیز به بیراهه کشیده شدند و تشتت در امت اسلامی روز افزون و ماندگار گشت تا در چهاردهمین قرن هجری انفاس قدسی سیّد بزرگی از دودمان رسول الله که صاحب نفس مطمئنه و ضمیری آگاه و در اوج قله علم و تقوا بود قلوب مسلمین و حق طلبان جهان را به کانون هدایت جلب نماید.

امام خمینی سلام الله علیه در گام اول با تبیین نظریه نورانی و راهگشای ولایت فقیه مبانی نظری تشکیل امت واحده حول محور امام معصوم را فراهم آورده و با تحمل سختیهای فراوان زمینه های سقوط طاغوت زمان و برقراری نظام اسلامی را ایجاد نمود . آن مرد الهی با توکل بی نظیر و اعتماد به نفس مثال زدنی خویش، پرچم ظهور امام غائب را نه در زبان و شعار بلکه با تدارک ساختاری نوین و منسجم که متکی به قوانین اسلام ناب بود برافراشت و بر انزوا و عقب افتادگی و افتراق مسلمین خط بطلان کشیده و غربت صدها ساله ی ولی الله الاعظم را با تشکیل نظام حکومتی زمینه سازان ظهور رو به پایان برد.

اما دقت و توجه در نظریه ” ولایت فقیه” خصوصا بعد از عملیاتی شدن و آثار شگفت انگیز و نورانی فراوانی که در سه دهه به همراه داشته است نکته کلیدی بحث جاری را هویدا میسازد . این نظریه عرشی نه به عنوان یک نظریه صرف علمی – اسلامی بلکه به عنوان حلقه واسط بین غیبت و ظهور ایفای نقش نموده است و از همینجا میتوان نتیجه گرفت اعتقاد به ولایت فقیه قدر متیقّن عقاید منتظران ظهور است . یعنی اگر طیف گسترده ی  یاوران امام مهدی علیه السلام از افراد حقجو و گمنام و مستضعف ساکن در جوامع مختلف بشری تا موثرترین اشخاص و مجموعه های زمینه ساز ظهور و متصلین به ساحت امام عصر علیه السلام تشکیل شده باشد قدر متیقّن و نقطه اشتراک همه این یاوران ، اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان حلقه واسط بین غیبت و ظهور امام مهدی علیه السلام خواهد بود .

بر این اساس در عصر ظهور، ولایتمداری که خود تجلی یگانه پرستی است ، مومن و منتظر حقیقی را به جایگاه معتقدین و ملتزمین ولی فقیه میرساند تا در حیطه عمل و فرمانبرداری نیز  چه از حیث فردی و چه از حیث اجتماعی تکثرگرائیها و تکرویها و از هم گسیختگی ها به اتحاد بیانجامد لذا اصل ولایت فقیه و پیروی از ولی فقیه مرکز دایره انتظار و ادعای یاوری ظهور و اعتقاد صرف به ولایت فقیه دایره بیرونی و مرز نهائی یاوران ظهور است و هر فرد یا گروهی که از این ملاک اصلی سرباز زند قطعا از دایره منتظران حقیقی که داعیه نصرت قیام ولی الله الاعظم را دارند بیرون است و در مقابل هرکس صرفا معتقد به این اصیل باشد در حیطه یاوران میگنجد .

با این توضیحات میتوان از رتبه بندی یاوران ظهور ترسیم نسبتا روشنی ارائه داد؛ بدین نحو که وسیعترین محدوده دایره یاوران امام مهدی افراد و مجموعه هایی هستند که بعد از اعتقاد به خدا و آخرت و همچنین حقانیت دین مبین اسلام و کتاب الله قران مجید، خاتمیت رسول الله و حجیت اوصیاء دوازدهگانه ایشان ، بر طبق نظریه ولایت فقیه که سابقه یی صدها ساله نیز دارد4،حلقه واسط بین غیبت و ظهور خاتم الاوصیاء حضرت امام مهدی را تحقق نظریه ولایت فقیه که تشکیل نظام اسلامی ایران به عنوان زمینه ساز ظهور کبراست قلمداد نموده و در یک وضعیت حداقلی معتقد به آن باشد. لذا این طیف در مرز موافقان و مخالفان ظهور و جزو یاران امام عصر قرار دارند . حلقه میانی تر گذشته از معتقدات حلقه بیرونی، التزام عملی نیز به ولی فقیه دارند و منویات او مهمترین شاخص برای ایشان در شناخت مسیر حق و رسیدن به ظهور می باشد .این طیف متشکل از مجموعه وفاداران به جمهوری اسلامی ایران و نظام مدیریت ولائی ولی فقیه است که عملا وسیعترین گستره یاوران ظهور را تشکیل میدهند . محور سوم که مرکزی تر است ، در ضمن معتقدات فوق الذکر اشتراکاتی با اصحاب امام عصر و هسته مرکزی انقلاب ایشان دارند. اما بنابر اصل اتحاد و هدف واحد و همچنین رعایت تقوا در ایجاد امت واحده اسلامی و از اینها بالاتر بر اساس ماموریت از سوی امام مهدی علیه السلام نه تنها ملتزم به منویات ولی فقیه هستند بلکه فراتر از سربازی برای او در گامهای نهائی تکامل جمهوری اسلامی که به ترتیب اسلامی سازی ایران عزیز و صدور اسلام به اقصا نقاط گیتی است قویا و مستمرا در حال تلاش و تکاپو هستند. این طیف در لسان روایات ، هواداران شعیب بن صالح و برخی از آنها از برگزیدگان سپاه امام مهدی و خواص حکومت جهانی ایشان می باشند . و نهایتا سید یمانی و یارانش که همچون شعیبی ها در راهبردی ترین جایگاه یاوری امام عصر قرار دارند .

در پایان این بخش به نکته مهم دیگری نیز اشاره میشود که اگر مبنای مورد بحث که اعتقاد به ولایت فقیه و به عنوان تجلی ولایتمداری و یکتاپرستی است به هر دلیل به عنوان اصلی ترین و مهمترین نقطه اشتراک همه یاوران ظهور تلقی و محسوب نگردد ، شاید بتوان موارد مختلفی را برشمرد که نه تنها گروه های پیش گفته بلکه جمعیت بسیار بزرگتری از مسلمین و غیر مسلمانان را هم شامل شود . اما باید توجه و دقت داشت که همه این مباحث و مقولات قرارست ما را به سمت ظهور و قبول ولایت امری حضرت امام مهدی علیه السلام سوق دهد و چون در بوته نقد و امتحان قرار داریم قطعا میبایست سختترین و مهترین امتحان و فتنه، آزمایش ولایت پذیری عینی و عملی منتظران باشد وگرنه کیست نداند بسیاری از مجموعه ها و افراد حاضر ضد استکبار هستند، ضد وهابیت و بهائیت هستند، مشتاق و منتظر امام عصر هستند، اهل ظلم و گناه نبوده و در دین شخصی خویش استوارند و البته کیست نداند این قبیل افراد و مجموعه ها که ممکن است مدعی یاوری ظهور نیز باشند، در اعتقاد به برخی از ائمه هدی توقف کرده و جز در شعار، اتصال، توسل و ربطی به امام زمان خویش ندارند، دشمنان امروز حق و امام عصر که دشمنترینها نسبت به جمهوری اسلامی و شخص ولی فقیه و نظام ولایت فقیه هستند را ندیده انگاشته و بر دشمنی با اسلاف و غاصبان و بانیان انحراف جامعه صدر اسلام پای میفشرند، فهم و درک دینی خویش را حق مطلق و هر اندیشه و نظر دیگری را رجم به انحراف و بطلان میکنند و بسیار نفی و اثباتهای دیگر که از شماره خارج است . پس اتحاد بر حول محور ولایت فقیه با آن تفاصیل معرفتی که بیان گشت مهمترین و اصلی ترین نقطه اشتراکیست که یاوران صادق و خالص قیام امام عصر علیه السلام را از مدعیان شعاری جدا ساخته و به هر فرد و مجموعه یی بنابر میزان معرفت و عمل آگاهانه و بصیرانه ، سهمی از یاری دین خدا در آینده نزدیک ظهور منجی اعطا مینماید .

 

 

سوم : اختلاف و سقوط، ره آورد عدم توجه به رتبه بندی مجموعه ها و افراد

 

در مقدمه این نوشتار و دو بخش ابتدائی دریافتیم یاوران قیام و حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام در یک بازه زمانی چندین ساله پرورش و سپس رتبه بندی میگردند تا قوام و پایداری ساختار اصلی حکومت عدالتگستر ایشان تضمین گردد و به نوعی بزرگترین شایسته سالاری تاریخ بشریت محقق شود. اما همانگونه که توجه به این فرایند پیچیده اما حکیمانه و ضروری موجب اتحاد منتظران و تدارک زمینه های ظهور قریب الوقوع منجی عالم بشریت است در مقابل عدم درک این مهم و بی توجهی به ساختار معرفت محور حکومت جهانی امام عصر و رتبه بندی یاوران ایشان رفته رفته به اختلافات و تضادهای درون دینی بدل خواهد گشت و با اینکه اکثریت نزاع کنندگان برحق و منتظر امام خویش و مدعی نصرت دین خدایند اما بر اساس غفلت از جایگاه خویش و رتبه بندی دقیق و حکیمانه و شایسته سالارانه موجود، راه اختلاف و جدال در پیش گرفته و فرصتها و انرژیها را صرف تهدید و تضعیف یکدیگر مینمایند. اما این تضاد ناخواسته و غافلانه اگر چه از یکسو به افتراق امت دامن میزند و امید و طمع دشمنان اسلام و ظهور را بر میانگیزاند ولی از سوی دیگر و از آنجا که تحت تدبیر ولی الله الاعظم است به غربال مدعیان و انتخاب صادقان و خالصان و رتبه بندی یاوران دین خدا خواهد انجامید .

بی شک این فضای فتنه خیز از یک طرف تا ورود به “مرحله حتمیّات” 5 که آخرین مرحله پیش از ظهور است ادامه خواهد یافت تا از آن پس اختلاف کنندگان یا با مشاهده هریک از حتمیات دست از جدال و نزاع بکشند یا در جهنم مخالفت با قیام ولی الله الاعظم سقوط نمایند و از طرف دیگر گوئی این غربال گری اجتماعی از درون نیز ناپاکیها و ناخالصیهای فرد را برای او هویدا ساخته و هشدار اتمام مهلت را به گوش دلش میرساند که تا زمان باقیست و امکان اصلاح درون هست به اصلاح خویش همت گمارد تا منجر به تثبت موقعیت اجتماعی و رتبه ی یاوری او گردد و این یعنی پایان نزاع با هر فرد و مجموعه یی که مدعی پاسداشت اشتراکات اعتقادی منتظران میباشد و قطعا اگر این هشدار جدی گرفته نشود و درون از انحرافات عقیدتی ، بی توجهی به امر و نهی الهی و رذائل اخلاقی پاک نگردد حتی منتظران مدعی یاری امام عصر را به ورطه سقوط و تباهی خواهد کشاند.

باید اذعان نمود فاصله بین معتقدات دایره بیرونی یاوران ظهور و حلقه مرکزی، در موارد و مصادیق مختلفی آنقدر زیادست که ممکن است نوعی تضاد و تقابل قلمداد شود که اگر از افق وسیعتر به نقاط اشتراک و عمل آگاهانه شان بنگریم در خواهیم یافت اختلافات مبنائی نبوده و همگی در یک مجموعه واحد اما با اختلافاتی در غیر ضروریات و نحوه عملکرد و افق دید به سر میبرند البته بدیهی ست آنها که در این هرم معرفتی به رأس آن نزدیکترند از اشراف بیستری برخودارند که محصول علم و تقوا و بصیرتشان است و به همین دلیل از ایجاد تنش در بین منتظران اجتناب میکنند و همواره با گذشت و خویشتنداری اصل مهم و قریب الوقوع ظهور را بازیچه انگاره های بی مبنا قرار نمیدهند و این بزرگمنشی خود از نشانه ی آشکار نزدیکترین افراد و مجموعه ها به کانون هدایت و ولی الله الاعظم علیه السلام است .

اگرچه رتبه بندی یاوران ظهور در ابتدای امر مقوله یی غیر کاربردی تلقی گردیده و موکول به هنگامه ظهور میگردد اما با کمی تامل تنها راه نجات از فتن آخرالزمان و اثبات ادعای یاری دین خدا را هویدا میسازد و از این بالاتر وظیفه سنگینی را بر دوش منتظران قرار میدهد که در ضمن حفط ایمانشان عیناً و عملاً از مُمهّدان ظهور خواهند گردید و در مقابل اگر از مدیریت حکیمانه تمهیدات ظهور که به رتبه بندی یاوران حکومت جهانی اسلام ختم میشود غفلت ورزیده و یا نسبت به آن بی اعتقاد باشند به اسم دفاع از دین ، بر دین خدا و یاوران حقیقی دین خدا خواهند شورید و در آستانه وقوع حتمیات که باب توبه مسدود و فرصت بازگشت به پایان میرسد 6، به یکباره خود را با کوله باری از شعارها و ادعاهای دینی و حتی مهدوی در مقابل امام مهدی مشاهده مینمایند . چه اینکه اهل مدینه پس از غدیر خم تا غصب خلافت امام علی چنین کردند و اهل کوفه که دعوتنامه هایشان سیدالشهداء را روانه عراق نمود با شمشیرهائی که به ادعای یاری پسر رسول خدا آخته بودند، بدن مبارک خود و فرزندان و یاران مظلومش را قطعه قطعه کردند . پس دور نخواهد بود بر مدعیان دروغین یاوری مهدی علیه السلام که با همان سلاحهای علم و عملی که بدون داشتن مبانی معرفتی و عمل آگاهانه و بصیرت و ولایت پذیری و بی توجه به نقطه اشتراک همه منتظران در اقصا نقاط گیتی و صرفا بر اساس خود محوری و حق مطلق انگاری خویش، تدارک دیده اند نه به یاری امام مهدی علیه السلام بلکه به جنگ و کارزار با او بپردازند.

گرچه این نوشتار مجال طرح مبسوط مبانی این  اختلافات و راه علاج آن نیست اما اجمالا باید اشاره کرد که هر منتظر مدعی یاوری دین خدا برای یکبار هم که شده است مشترکات همه مدعیان یاوری ظهور را مشاهده و بررسی نماید و با قویترین سنجه موجود که افکار و اعمال و شیوه مدیریتی ولی فقیه است صحت و فساد ادعاها را بسنجد تا مبادا مصداق آن کلام امیرالمومنین گردد که ” آنانکه وقتشان پایان یافته خواستار مهلتند و آنانکه مهلت دارند کوتاهی میورزند” 7 به راستی بیشتر اختلافات موجود اگرچه رنگی سیاسی دارد اما حقیقتا مبنای معرفتی دارند و طرفین اختلاف اگر درنگی بر درونیات و عقاید قلبی خویش نموده و پس از آن بر مشترکات پای بفشارند و اصول را بر فروع و حواشی مقدم نمایند ریزشهای آخرالزمانی به حداقل خواهد رسید و ایمانهای چندساله یافته ، چندساعته از کف نخواهد رفت و چه آسانی سختی است گذر کردن از فتنه های پیش از ظهور و جزو یاوران امام مهدی علیه اسلام بودن و ماندن. اللهم ارزقنا

 

 

السلام علی عبادالله الصالحین

سید مهدی طباطبائی

هفتم صفرالمظفر 1432 هـ

http://tazohoor.ir

 

__________________________

 

1- باب دوازدم کتاب شریف غیبة نعمانی و بحارالانوار جلد 52 صفحه 101

2- المعجم الموضوعی لاحادیث الامام المهدی عجل الله فرجه خصوصا فصلهای 12تا24

3- علی کورانی / عصر ظهور صفحات 211 تا 248

4- مراجعه شود به کتاب وزین پیشینه نظریه ولایت فقیه / پیشه فرد . ناشر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

5- اگرچه برخی از محققان متقدم و متاخر بنابر روایاتی قائل به پنجگانه بودن حتمیات دارند اما ظاهرا حتمیات ظهور بیش از این موارد هستند اما موارد پنجگانه ی مورد اتفاق عبارتند از خروج سفیانی ، خروج یامانی، صیحه آسمانی ، خسف بیداء و قتل نفس زکیه

6- بنابر روایات متعدده در بحث علامات حتمی ظهور، حداکثر زمان وقوع این علائم دو سال خواهد بود .

7- نهج البلاغه حکمت 285

 

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!