هجران رسد به پایان بر عاشقان مهدی

0


هجران رسد به پایان بر عاشقان مهدی
دلبر شود نمایان بر بیدلان مهدی

آخر شود درخشان خورشید روی جانان
شیطان شود گریزان آید زمان مهدی

آید زمان دیدار عالم شود چو گلزار
دلبر شود پدیدار بر یاوران مهدی

آخر رود جدایی آید دم رهایی
آخر رسد صدایی هم از زبان مهدی

آخر رسد عنایت باران لطف و رحمت
هم مژده و بشارت بر پیروان مهدی

آخر رسد به سامان اوضاع سخت دوران
آخر شوند پشیمان این دشمنان مهدی

آخر شود گلستان دنیا شود چو بستان
دیگر رود زمستان فصل خزان مهدی

آخر شود که آییم تا دوست پر گشاییم
آید که رخ بساییم بر آستان مهدی

آخر شود فراوان انوار عشق و عرفان
گیرد نصیبی از آن هر کس ز خوان مهدی

ظلمت رود ز گردون عالم شود همایون
گردون شود دگرگون گردد جهان مهدی

ناز صدای آقا آید ز کعبه بر ما
تا اوج آسمانها بانگ اذان مهدی

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!