ای عاشقان بیایید جان را فدا نمایید

0

ای عاشقان بیایید جان را فدا نمایید
در راه وصل جانان جان بر کفان شمایید
عشق شما مدام است جان برکفی مرام است
جانبازی تمام است با غیرت آشنایید
عمری در انتظارید تا جان به او سپارید
تا شوق کعبه دارید باید که بیدل آیید
تا کوی او رهی نیست جز عشق وهمرهی نیست
جز شوق و آگهی نیست تا دوست پر گشایید
باید که جان فدا کرد جز دوست را رها کرد
دل را جز او جدا کرد از خویشتن برآیید
باید که جان سپر کرد در راه او خطر کرد
از خویشتن گذر کرد حقا که با وفایید
جز او هدف ندارید بر موج خون سوارید
دنیا به خود گذارد چون لشگر خدایید
هستید به نصرت حق مشمول رحمت حق
هم با محبت حق با سابقون درآیید

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید